4.1.2023 Pinnalla NYT

Siviksen strategia nostaa esiin yhdessä tekemisen ja oppimisen

Siviksen toimintaa ohjaava strategia on tehty vuosille 2023–2027. Opintotoiminnan Keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen katsoo, että uuden strategian vahvuuksia ovat kirkas perustehtävä, laaja valmistelu, yhdessä tekeminen ja säännöllinen uudelleen arviointi.

Kasvokuva: Opintotoiminnan Keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen. Kasvokuva: Opintotoiminnan Keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen. Opintotoiminnan Keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen on tyytyväinen Siviksen strategiatyöhön.

Siviksen viisivuotinen strategiakausi alkaa tammikuussa. Toimintaa ohjaavaa suunnitelmaa työstettiin laajasti. Suunnitteluun osallistui Opintotoiminnan Keskusliiton hallituksen lisäksi niin sivisläisiä kuin jäsenjärjestöjen väkeä.

Strategiahan ei ole mitään ihmeellistä tarua, vaan arkeen kiinnittyvää tekemistä ja puurtamista.

Opintotoiminnan Keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen Näkövammaisten liitosta pitää laajaa valmistelua vahvuutena. Koska suunnittelua tehtiin isommalla joukolla, saatiin strategiasta aidosti käytännönläheinen työkalu.

– Strategiahan ei ole mitään ihmeellistä tarua, vaan arkeen kiinnittyvää tekemistä ja puurtamista. Tärkeintä on, että strategiasta puhutaan säännöllisesti ja paljon, Tahvanainen kehottaa.

Hänen mukaansa säännöllinen arviointi, raportointi ja keskusteleminen ovat avainasemassa, jotta strategia toimii ja täyttää tehtävänsä. Vain keskustelujen kautta huomataan, miten suunnitelma toteutuu ja tarvitaanko päivittämistä kesken kauden.

– Parhaimmillaan syntyy vuoropuhelua, kun saadaan matkan varrella tietoa siitä, miten tavoitteet toteutuvat ja miten resurssit riittävät.

Yhdessä tekeminen on olennaista

Opintokeskus Sivis on vapaan sivistystyön oppilaitos ja järjestöjen koulutuspaikka. Perustehtävä on strategiassa selkeä. Yhdessä tekeminen ja oppiminen ovat olennaisessa roolissa tulevalla strategiakaudella.

– Yhdessä tekemisen liimaa on vahvistettava. Ihmiset haluavat yhteiseltä tekemiseltä vaikuttavuutta ja muiden ihmisten kohtaamista. Jatkuvien kriisien maailmassa haetaan myös turvallisuutta, varautumista ja yhteisöllisyyttä, Tahvanainen sanoo.

Maailman myllerrykset vaikuttavat kaikkeen ja pitkäkestoisesti. Lisäksi ihmisten aktiivisuus ja tekemisen tavat muuttuvat.

Yhdessä tekemisen liimaa on vahvistettava. Ihmiset haluavat yhteiseltä tekemiseltä vaikuttavuutta ja muiden ihmisten kohtaamista.

– Vapaalla sivistystyöllä ja yhdessä oppimisella on selvästi tilausta. Mutta totta kai myös joudumme arvioimaan, miten Siviksen resurssit käytetään. Strategia ohjaa meitä keskittymään olennaiseen.

Haasteet näyttivät strategiatyölle suuntaa

Siviksen strategiassa tulevaisuutta tarkastellaan haasteiden kautta. Niiden avulla määriteltiin, mihin viisivuotiskaudella keskitytään.

Strategian neljä tavoitetta ovat:

  1. Elinikäinen oppiminen ja kansalaistaitojen edistäminen koulutuksella.
  2. Kasvattaminen kestävään elämään.
  3. Demokraattisen yhteiskunnan tukeminen koulutuksella.
  4. Järjestöjen elinvoimaisuuden vahvistaminen osaamisella.

Siviksen arvot liittyvät sivistykseen, aktiiviseen kansalaisuuteen, kestävään elämään, yhteisöllisyyteen ja koulutuksen tasa-arvoon.

– Näen todella tärkeänä sen, että arvot näkyvät toimintamme sisällöissä. Siviksen toiminnan pitää olla ekologisesti, inhimillisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää.

Siviksen missiona on edistää yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa aikuiskasvatusta, kulttuuritoimintaa ja muuta vapaata sivistystyötä. Lisäksi kehitetään kansalaisten osallisuutta sekä edistetään aktiivista kansalaisuutta ja vapaaehtoistyötä.

– Katsomme, että näiden linjausten ja toimintatapojen kautta olemme vielä nykyistäkin vahvempia, luotettavampia ja asiantuntevampia.

 

Siviksen strategia vuosille 2023–2027

 

Lisätietoja

  • Jukka Tahvanainen

    Hallituksen puheenjohtaja, Opintotoiminnan keskusliitto | Toimitusjohtaja, Näkövammaisten liitto