2.1.2024 Pinnalla NYT

Siviksen koulutustoiminta uudistuu – tutustu muutoksiin

Opintokeskus Sivis uudistaa koulutustoimintaansa vuonna 2024. Koulutustoimintaa ohjaa uusi koulutuslinjaus, josta löytyvät Siviksen koulutuksen määritelmä ja pedagogiset periaatteet. Uutta on myös koulutusten osallistumistietojen keruun laajeneminen. Tänä vuonna jäsenjärjestöt saavat lisäksi käyttöön oman vuosittain päivitettävän koulutussopimuksen.

Neljä ihmistä tutustumassa kannettavalta näkyvään sisältöön. Neljä ihmistä tutustumassa kannettavalta näkyvään sisältöön.

Siviksen koulutustoimintaa ohjaa jatkossa viime syksynä hyväksytty koulutuslinjaus, jossa on muun muassa määritelty, millainen koulutus voi olla osa Siviksen koulutusohjelmaa.

Uuden koulutuslinjauksen myötä vertaisopintoryhmät omana koulutusmuotona päättyy. Jatkossa ryhmiä voi toteuttaa koulutuksina, jos koulutuksen määritelmä täyttyy ja järjestöllä on niille käytössä koulutuksen opetustunteja. Henkilöstökoulutusta ei voi jatkossa toteuttaa osana Siviksen opetusohjelmaa.

Koulutussopimus toimii yhteisenä vuosisuunnitelmana

Siviksen ja jäsenjärjestöjen yhteistyö uudistuu myös, kun kaikkien järjestöjen kanssa päästään laatimaan koulutussopimus. Koulutussopimus on Siviksen ja järjestön yhteinen vuosisuunnitelma, joka päivitetään ja käydään yhdessä läpi vuosittain.

Tavoitteena on, että vuoden 2024 loppuun mennessä kaikilla jäsenjärjestöillä on oma koulutussopimus. Sopimuksessa määritellään järjestön koulutukset, jotka tulevat osaksi Siviksen opetusohjelmaa, järjestön käyttöönsä saama Sivis-tuntien määrä sekä muut Siviksen tuki- ja kehittämispalvelut, joita jäsenjärjestö haluaa hyödyntää sopimuskauden aikana.

Tavoitteena on tiivistää jäsenjärjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä ja selkeyttää toimintatapoja.

– Koulutussopimusten myötä tavoitteenamme on tiivistää yhteistyötä jäsenjärjestöjemme kanssa. Kun opimme tuntemaan toistemme tavoitteita entistä paremmin, saamme aikaan entistä laadukkaampaa ja vaikuttavampaa järjestökoulutusta, kertoo Siviksen koulutuspäällikkö Susanna Plathan.

Osallistujatietoja kerätään kaikista koulutuksista

Keskeisin Siviksen opetusohjelmaan kuuluvien koulutusten hallintoon liittyvä muutos vuonna 2024 on osallistujatietojen kerääminen kaikista koulutuksista.

Jatkossa kaikista koulutuksista tulee kerätä seuraavat osallistujatiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, sukupuoli, syntymävuosi, äidinkieli, koulutustausta ja pääasiallinen toiminta.

– Toivomme, että mahdollisimman moni koulutuksen toteuttaja hyödyntäisi osallistujatietojen keräämiseen Sivisverkon Koulutuskalenteria. Kalenterin kautta osallistujatiedot saa liitettyä suoraan ja tietoturvallisesti koulutuksen tietoihin ja todistukseen tulee varmasti oikea nimi, toteaa viestintä- ja innovointipäällikkö Anne Ilvonen.

Sivisverkon kautta osallistujatiedot saa kerättyä kätevästi ja tietoturvallisesti.

Siviksen koulutusten hallinointijärjestelmää Sivisverkkoa kehitetään vuoden 2024 aikana siten, että jatkossa koulutukseen osallistujat saavat kaikista koulutuksista osallistujatodistuksen.

Muutosten seurauksena Sivis on uudistanut kokonaisuudessaan myös Siviksen opetusohjelmaan kuuluvien koulutusten toteutusohjeet.

– Tavoitteemme on ollut selkeyttää koulutuksen ohjeistusta sekä tarjota eri käyttäjille ja eri tilanteisiin paremmin sopivia ohjeita. Ohjeet myös löytyvät nyt helposti uudistetuilta verkkosivuiltamme, vinkkaa Anne Ilvonen.

Toteuta koulutus Siviksen kanssa

  • Koulutuksen ohjeet löytyvät Siviksen verkkosivuilta ja Sivisverkon kirjautumissivulta.

    • Verkkosivun tekstiosasta löytyy kuvaus koulutuksen toteutusprosessista Siviksen kanssa. Tämä ohje sopii hyvin esimerkiksi järjestön uuden työntekijän perehdyttämiseen.
    • Samalta sivulta löytyvät pdf-tiedostona yksityiskohtaisemmat koulutuksen toteuttamisen ohjeet.
    • Lisäksi käytössä on Sivisverkon käyttöohje, jossa käydään läpi, kuinka koulutuksen hallintojärjestelmään haetaan käyttöoikeuksia, tehdään koulutussuunnitelma ja raportoidaan koulutus.
    Tutustu ohjeisiin

Lisätietoja