8.1.2022 Pinnalla NYT

Siviksellä on selkeä suunta, sanovat puheenjohtajat

Opintotoiminnan Keskusliiton hallituksen puheenjohtaja vaihtui vuodenvaihteessa. Vuodesta 2016 hallitusta luotsannut Mannerheimin Lastensuojeluliiton pääsihteeri Milla Kalliomaa päätti kautensa. Tammikuun alusta tehtävään tarttui Näkövammaisten liiton toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen.
Milla Kalliomaa ja Jukka Tahvanainen. Kasvokuvat. Milla Kalliomaa ja Jukka Tahvanainen. Kasvokuvat. Kiitos Milla Kalliomaa ja tervetuloa Jukka Tahvanainen!

Sekä Milla Kalliomaa että Jukka Tahvanainen näkevät Opintokeskus Siviksellä valoisan tulevaisuuden.

– Visio ja suunta ovat selkeät: olla järjestökoulutuksen edelläkävijä. Meillä on inhimilliset ja taloudelliset resurssit kunnossa tavoitteiden saavuttamiseen – ja se ei ole itsestään selvää. Lisäksi meillä on tunnustettu asema, jäsenten vahva tuki sekä osaava henkilöstö ja johto, Milla Kalliomaa sanoo.

Siviksellä on tunnustettu asema, jäsenten vahva tuki sekä osaava henkilöstö ja johto.

Jukka Tahvanainen luottaa yhteisen tekemisen voimaan.

– Siviksen tulevaisuus on myönteinen, koska sitä rakennetaan yhdessä. Vahvuuksia ovat hyvä strategia sekä sitoutunut ja motivoitunut työntekijäkaarti. Siviksessä on paljon uudistushalukkuutta, joka on olennaista, Tahvanainen toteaa.

Keskiössä koronakriisistä palautumisen ja järjestöjen koulutuksen tukeminen

Yksi Siviksen lähivuosien tärkeimmistä tehtävistä on koronakriisistä palautumisen tukeminen yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Milla Kalliomaa näkee koronan kasvattaneen ihmisten yksinäisyyttä ja erillisyyttä siinä määrin, että järjestöjen keskeiseksi tehtäväksi nousee ihmisarvon puolustaminen sekä demokratian ja osallisuuden lisääminen.

– Ilman koronaakin järjestöt ovat vahvan muutoksen keskellä yhteiskunnallisen kehityksen vuoksi. Sivis on tärkeä kumppani sekä muutostaitojen että -kestävyyden tukemisessa, Kalliomaa toteaa.

Siviksen tulevaisuus on myönteinen, koska sitä rakennetaan yhdessä.

Jukka Tahvanainen nostaa esiin järjestöjen tukemisen koulutuksessa. Siihen Siviksellä on paljon annettavaa, kuten myös vapaan sivistystyön keskusteluun.

– Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistäminen on tärkeää. Lisäksi on olennaista, että järjestöissä tapahtuvaa oppimista tunnustettaisiin ja arvostettaisiin yhteiskunnassa laajasti.

Tahvanaisella on pitkä kokemus järjestötyöstä

Opintotoiminnan Keskusliiton uusi hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen työskentelee Näkövammaisten liiton toimitusjohtajana. Hänellä on pitkä kokemus järjestötyöstä yli 25 vuoden ajalta, niin vapaaehtois-, luottamus- kuin ammattitehtävissä. Lisäksi hän on toiminut viimeiset kuusi vuotta Soste ry:n hallituksen puheenjohtajana.

Tahvanainen tuntee myös politiikan pelisäännöt. Hän on työskennellyt Euroopan parlamentissa meppi Sirpa Pietikäisen erityisavustajana.

Sivistys, koulutus ja niiden edistäminen ovat Tahvanaisen kutsumus, sillä hän on ammatiltaan luokanopettaja.

– Olen seurannut taustalla jonkun verran Siviksen asioita, mutta olen oppimisen ja kuuntelemisen polulla. Arvostan tehtyä työtä ja tekemistä, mutta pidän tärkeänä myös uudistuskykyä ja ketteryyttä, Tahvanainen sanoo.

Omalta puheenjohtajakaudeltaan hän odottaa vuorovaikutuksellista yhteistyötä ja Siviksen perustehtävien menestyksekästä toteutusta. Tahvanainen pitää tärkeänä, että toiminnassa huomioidaan myös ympäristölliset, sosiaaliset ja inhimilliset asiat.

– Toivon, että järjestöt ovat kiinnostuneita Siviksestä ja sen toiminnasta, ja että Siviksen hallitus on päätöksentekokykyinen. Siviksen tulee kertoa aktiivisesti toiminnastaan ja työnsä tuloksista.

 

Lue Milla Kalliomaan ajatuksia päättyneestä puheenjohtajakaudesta joulukuussa julkaistusta Siviksen äänellä -kirjoituksesta.