18.10.2021 Me sivisläiset

Saammeko esitellä: asiantuntija Sanna Saarimaa

Sivis sai uuden vahvistuksen Sanna Saarimaasta. Hän toimii järjestökoulutuksen sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen asiantuntijana Siviksessä ja Osaamiskeskus Kentaurissa.

Sanna Saarimaa Opintokeskus Sivis Sanna Saarimaa Opintokeskus Sivis

Sanna Saarimaa aloitti lokakuussa asiantuntijana Siviksen Oulun toimistolla. Saarimaan työpäivät  Siviksessä kuluvat ensisijaisesti osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen parissa Osaamiskeskus  Kentaurissa.

Saarimaa tekee myös alueellista järjestöyhteistyötä Pohjois-Suomessa ja on mukana kehittämässä ja koordinoimassa laadukasta järjestökoulutusta. Siviksestä hän toivookin saavansa uusia näkökulmia järjestökoulutukseen.

Sivis on Saarimaalle tuttu jo useiden vuosien takaa, sillä  hän on tehnyt yhteistyötä Siviksen kanssa järjestökoulutukseen liittyvissä asioissa. Siviksestä on jäänyt hyvä kuva.

– Heti, kun huomasin ilmoituksen sijaisuudesta Siviksessä, niin tuli fiilis, että tämä voisi olla minun juttuni. Työnkuva natsasi oman kokemukseni ja kiinnostukseni kanssa, Saarimaa sanoo. 

Järjestöt, koulutus ja nuoret keskiössä

Työuransa Saarimaa on tehnyt pitkälti järjestöissä. Hän työskenteli ensin mielenterveysjärjestössä, mutta viimeiset kolme työnantajaa ovat olleet valtakunnallisia vammaisjärjestöjä. Sijaisuuden ajan Saarimaa on toimivapaalla Invalidiliitosta.   

— Invalidiliitossa olen tehnyt aluetyön lisäksi erityisesti nuorten vaikuttamistyötä. Olen luotsannut nuorten vaikuttajien ryhmää, jossa jäsenillä itsellään on ollut joku vamma tai toiminnan rajoite. Heidän ääntään olemme yrittäneet saada kuuluviin. Toivottavasti tästä nuorten parissa tehdystä työstä on hyötyä Kentaurissa, onhan se nuorisoalan osaamiskeskus.  

Koulutukseltaan Saarimaa on kasvatustieteiden maisteri. Pääaineena oli kasvatuspsykologia, mutta opettajan pedagogiset opinnotkin ovat suoritettuna, eli hänellä on myös opettajan pätevyys. Lisäkoulutusta innokas opiskelija on hankkinut muun muassa sosiaalityön opinnoista avoimessa yliopistossa. 

— Koen omana erityisosaamisenani nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen asiat sekä järjestökoulutuksen ja sen kehittämisen.

Saarimaa hyppää Sivikseen kymmenen vuoden järjestökokemuksella. Hän toivoo tuovansa  Siviksen toimintaan tuoretta järjestöjen työntekijöiden näkökulmaa.  

— Samalla toivon myös saavani Siviksestä uusia näkökulmia esimerkiksi siihen, miten järjestöissä voisi vielä entistä paremmin kehittää koulutusta. Toivottavasti saan sekä tuotua tänne jotain itsestäni että vietyä mukanani takaisin järjestöihin jotain täältä. Sellainen hyvä vaihtokauppa on tavoitteenani.

Aktiivista kansalaisuutta ja luontorakkautta

Saarimaa näkee koko ihmisiän oppimisprosessina. Hän pitää vapaan sivistystyön erinomaisena puolena sitä, että se on kaikille avointa ja näin ollen helposti lähestyttävää. 

— Olen saanut aktiivisen kansalaisen ajatusmallin partiosta. Vapaa sivistystyö tukee samaa ajattelumallia. 

Partio onkin Saarimaalle tärkeä harrastus. Se täyttää suuren osan hänen vapaa-ajastaan ja vie useamman päivän viikosta. Saarimaa toimii partiossa monipuolisesti: hän luotsaa lapsiryhmiä ja on myös piirihallituksessa luottamustoimessa.  

— Luonto on muutenkin keskeinen määrittävä tekijä vapaa-ajan vietossani ja harrastuksissani. Partiohommien lisäksi vaellan, patikoin ja suunnistan mielelläni. 

Teksti: Eveliina Kammonen

Kuka?

 • Sanna Saarimaa  

  • Siviksen ja Osaamiskeskus Kentaurin asiantuntija 
  • Kasvatustieteiden maisteri 
  • Erityisosaaminen: nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen asiat sekä järjestökoulutus ja koulutuksen kehittämisen
  • Asuinpaikka: Oulu
  • Harrastukset: partio, vaellus, suunnistus