8.1.2021 Järjestökoulutus

Partio innostui Yhdistystoimija-verkkokoulutuksesta

Suomen Partiolaiset hyödyntää Siviksen Yhdistystoimija-itseopiskelumateriaalia jäsenkoulutuksissa.

Partio innostui Siviksen Yhdistystoimija-koulutuksesta Partio innostui Siviksen Yhdistystoimija-koulutuksesta

– Innostuin Yhdistystoimija-itseopiskelumateriaalista webinaarissa heti ensikuulemalta. Aiheet ovat juuri sellaisia, joihin meidän on jatkossa joka tapauksessa saatava verkkomateriaalia. Hallintoasiat ovat tähän mennessä olleet vähän niin kuin pakollisia, eikä niistä ole kovin aktiivisesti yritetty järjestää edes läsnäolokoulutuksia, Partion koulutuskoordinaattori Laura Kalervo kertoo.

Yhdistystoimija-verkkomateriaali antaa yhdistyksen luottamushenkilöille, vapaaehtoisille ja työntekijöille perustiedot, joita tarvitaan yhdistyksen tai pienen järjestön toiminnan pyörittämisessä. Materiaali sisältää viisi jaksoa, jotka käsittelevät yhdistyshallintoa, taloushallintoa, varainhankintaa, viestintää ja riskienhallintaa.

Kaivattua koulutusmateriaalia yleistajuisessa muodosssa

Kalervo itse suoritti kokeilumielessä yhdistyshallinnon koulutuksen ensimmäisen osan ja kiittelee koulutusmateriaalin yleistajuisuutta: esimerkiksi lippukunnan johtaja voi samaistua yhdistyksen puheenjohtajan rooliin.

Yhdistyksen hallintoon liittyvä koulutus sopiikin partiossa hyvin juuri lippukuntien johtajille.

Aineistoa tuoreille partiolaisille ja täydennyskoulutettaville

– Tulemme tarjoamaan Yhdistystoimija-koulutusta osaksi aloittavan lippukunnanjohtajan koulutuskokonaisuutta. Lisäksi se sopii täydennyskoulutukseksi esimerkiksi pitkään toimineille johtajille, taloudenhoitajille ja viestintävastaaville.

– Lisäksi voisimme Partiossa järjestää vielä verkkokoulutusosioiden jälkeen etäyhteydellä keskustelutilaisuuden, jossa asiat käsiteltäisiin partion termein, Kalervo suunnittelee.

Innostuin yhdistystoiminnan itseopiskelumateriaalista välittömästi.

Partion koulutuskoordinaattori Laura Kalervo
Partion koulutuskoordinaattori Laura Kalervo.

Yhdistystoimija-verkkoaineisto tulee partiossa laajempaan käyttöön pikkuhiljaa. Parhaillaan on menossa viestintä- ja markkinointisuunnitelman tekeminen.

– Tämä on meille uusi tilanne, koska olemme tehneet aikaisemmin kaikki koulutusmateriaalit alusta loppuun asti itse.

Kalervo pitää erityisenä plussana sitä, että Yhdistystoimija-koulutuksessa sanotaan ääneen nekin asiat, joita partiojohtaja on ehkä vain seurannut sivusta tai luullut tietävänsä.

– Myös osaamismerkit voivat olla oikeasti aika palkitsevia, kunhan tieto niistä lisääntyy.

Mikä Yhdistystoimija-opiskelumateriaali?

    • Yhdistystoimija-opiskelumateriaali tarjoaa perustiedot ja taidot, joita tarvitaan yhdistyksen tai pienen järjestön toiminnan pyörittämisessä.
    • Itseopiskelumateriaaliin sisältyy viisi eri jaksoa, jotka käsittelevät yhdistyshallintoa, taloushallintoa, varainhankintaa, viestintää ja vuorovaikutusta sekä riskienhallintaa.
    • Jaksot koostuvat keskeisestä tiedosta, tapausesimerkeistä ja tehtävistä, joiden avulla voit testata osaamisesi. Yhden jakson opiskeluun kuluu noin 1–1,5 tuntia ja sen suoritettuasi voit hakea digitaalista osaamismerkkiä, jolla voit helposti osoittaa osaamisesi muille.
    Lue lisää

Teksti: Tia Yliskylä
Kuva: Siiri Vainio/Suomen Partiolaiset