21.4.2021 Vinkkinurkka

Ota haltuun kokouskäytännöt ja yhdistystoiminnan perusteet

Kokouskäytännöt Sivis Kokouskäytännöt Sivis

Uudistettu Kokouskäytännöt.fi kokoaa vinkkejä ja ohjeita yhdistysten kokouksiin. Yhdistystoimija-verkkomateriaali taas on kätevä perehdytys yhdistystoiminnan eri osa-alueisiin.

Vuoden alussa uudistunut Kokouskäytännöt.fi-sivusto tarjoaa runsaasti tietoa erilaisista yhdistystoimintaan liittyvistä kokouksista. Eri kokoustyypit on otettu huomioon ja kattavat ohjeet opastavat kokouksen järjestämiseen ja niihin osallistumiseen. Yhdistyksen hallituksen kokouksia tukee niihin keskittyvä oma osionsa.

– Yhdistyksen hallituksen ja varsinkin uusien jäsenten kannattaa tutustua Kokouskäytännöt-materiaaliin ja hallituksen kokouksiin keskittyviin osioihin sekä hallituksen ja sen jäsenten rooliin yhdistyksessä. Tämä helpottaa kokouksiin osallistumista, kun voi keskittyä asioiden käsittelyyn eikä tarvitse miettiä, mitä seuraavaksi tapahtuu, Siviksen asiantuntija Annika Tahvanainen-Jaatinen vinkkaa.

Vinkkejä myös etäkokouksiin

Etäkokoukset ovat vahvasti tätä päivää ja niiden järjestämiseen on sivustolla oma osionsa. Mukana on runsaasti vinkkejä muun muassa etäkokouksen valmisteluista ja työvälineistä. Esimerkiksi kokouksen äänestykset ja asiakirjojen allekirjoittaminen on nyt etäaikana usein hoidettava verkon välityksellä.  Kokouskäytännöt-sivustolle onkin koottu paljon erilaisia työkaluja näiden hoitamiseen.

Kevätkokouksen toteuttaminen on ajankohtaista monessa yhdistyksessä. Kokouskäytännöt-sivusto tarjoaa kattavasti tietoa sääntömääräisten kokousten järjestämisestä ja siitä, mitä tulee ottaa huomioon ennen kokousta, kokouksen aikana ja sen jälkeen. Sivustolta on myös ladattavissa malleja kokouksen asiakirjoista, kuten esityslistasta, kokouskutsusta ja pöytäkirjasta.

Yhdistysosaajaksi itse opiskellen

Yhdistystoimija on verkossa oleva itseopiskelumateriaali, jossa voi perehtyä viiteen yhdistystoiminnan osa-alueeseen: yhdistyshallintoon, taloushallintoon, varainhankintaan, viestintään ja riskienhallintaan.

Kunkin osa-alueen läpikäymiseen kuluu aikaa noin 1–1,5 tuntia. Jokaisesta osa-alueesta on mahdollista saada myös digitaalinen osaamismerkki, jolla voi osoittaa osaamistaan esimerkiksi työnhaussa.

— Materiaali on hyödyllinen paitsi vasta aloittaneilla hallitus- ja yhdistystoimijoille, myös pidempään toiminnassa mukana olleille. Konkaritkin saavat hyvän kertauksen yhdistystoiminnan perusasioista, Tahvanainen-Jaatinen sanoo.

— Hallitus tai muu yhdistyksessä toimiva ryhmä voi myös sopia, että kaikki käyvät Yhdistystoimija-materiaalin osa-alueet läpi yksi kerrallaan. Jokaisen jakson jälkeen keskustellaan yhdessä mahdollisista kysymyksistä sekä siitä, miten aihealueeseen liittyvät asiat hoidetaan yhdistyksessä.

Teksti: Carolina Rebhan

Lisätietoja