23.8.2022 Pinnalla NYT

Osallistu Osaaminen näkyviin -teemaviikolle!

Osaaminen näkyviin -viikolla 5.-11.9.2022 koko Suomi puhuu osaamisen ja omien vahvuuksien huomaamisesta ja tunnistamisesta. Järjestöt voivat osallistua teemaviikkoon monin eri tavoin.

Neljä eri-ikäistä ihmistä keskustelemassa ulkona. Neljä eri-ikäistä ihmistä keskustelemassa ulkona. Järjestöt voivat osallistua teemaviikkoon esimerkiksi järjestämällä Erätauko-keskustelun tai nostamalla aihetta esille omissa somekanavissa.

Osaamista syntyy monissa ympäristöissä: työelämässä, arjessa, vapaa-ajalla, opinnoissa, kursseilla, harrastuksissa, perhe-elämässä – missä vain. Aina omaa osaamista ei edes huomaa. Tapahtumaviikon tavoitteena on  auttaa ihmisiä huomaamaan osaamistaan, tekemään sitä näkyväksi ja nostaa aihetta julkiseen keskusteluun.

Osaaminen näkyviin -teemaviikkoa vietetään 5.-11.9.2022. Tarkoituksena on, että viikon aikana koko Suomi puhuu osaamisen ja omien vahvuuksien huomaamisesta ja tunnistamisesta.

Teemaviikon järjestelyistä vastaa tänä vuonna Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA. Lisäksi viikkoon osallistuu iso joukko erilaisia organisaatioita ministeriöistä ja kaupungeista oppilaitoksiin, järjestöihin ja yrityksiin.

Järjestöt voivat olla mukana monella tavalla 

Järjestöt ovat oivallinen ja tärkeä oppimisympäristö, ja järjestöjen erilaisten toimintojen kautta syntyy valtavasti osaamista. Osaamista kertyy esimerkiksi koulutuksiin osallistumalla, vapaaehtoistyötä tekemällä, luottamustehtävässä toimimalla tai harrastamalla. Usein tätä osaamista ei kuitenkaan osata tunnistaa eikä sitä nähdä omana vahvuutena.

Tavoitteena on nostaa esille erilaisia osaamisen tunnistamisen tapoja.

Osaaminen näkyviin -viikko tarjoaa mahdollisuuden tuoda esille myös oman järjestön näkökulmaa aiheeseen. Osallistua voi monella eri tapaa, kuten järjestämällä somekampanjan tai Erätauko-keskustelun tai esittelemällä osaamisen tunnistamisen tapoja ja työkaluja. Tavoitteena on nostaa esille erilaisia jo olemassa olevia käytäntöjä ja keinoja oman osaamisen huomaamiseen.

Keskustelua, tapahtumia ja työkaluja

Teemaviikon tavoitteena on myös herättää keskustelua. Erätauko-säätiö ja Sitra ovatkin lanseeranneet keskustelun tueksi Osaamisen Erätauko -konseptin. Tukimateriaalin avulla kokemattomankin on helppo järjestää Erätauko-keskustelu osaamisesta ja sen näkyväksi tekemisestä.

Valmiita Erätauko-materiaaleja voi käyttää koulussa, oppilaitoksessa, harrastuksessa, eri yhteisöissä ja työpaikalla. Keskusteluun voivat osallistua eri ikäiset ihmiset. Riittää, että osallistuja kykenee puhumaan omasta kokemuksestaan keskustelussa käytettävällä kielellä.

Erätauko-keskustelu on helppo järjestää valmiiden materiaalien avulla.

Osaaminen näkyviin -viikkoja viettiin ensi kertaa vuonna 2021. Viime vuonna tapahtuman järjestelyistä vastasi Sitra. Myös Opintokeskus Sivis ja Kansalaisopistojen liitto KoL olivat tiivisti mukana viikkojen suunnittelussa. Viikoille osallistui yli 350 erilaista toimijaa.

Tänä vuonna Sivis järjestää yhteistyössä Työväen Sivistysliiton kanssa Osaaminen näkyviin -seminaarin torstaina 8.9. klo 11.30–16 Helsingissä Hotelli Arthurissa. Tilaisuus on kaikille avoin ja ilmoittautua voi 31.8.2022 asti.

Lisäksi Sivis tarjoaa vapaaseen käyttöön yhteistyössä järjestöjen kanssa rakennetun #Näytäosaamisesi-oppimissivuston, joka auttaa tunnistamaan, kuvaamaan  ja hyödyntämään esimerkiksi järjestötoiminnassa kertyneitä osaamisia. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen teemat ja tapahtumat näkyvät vahvasti myös Siviksen somekanavilla.

Seuraa, osallistu ja tuo muutkin mukaan keskusteluun!

 

Ilmoittaudu Osaaminen näkyviin -seminaariin

Lisätietoa Osaaminen näkyviin -viikosta

#Näytäosaamisesi-sivuston kuvitusta.

Näytä osaamisesi!

#Näytäosaamisesi tuo järjestötoiminnassa hankitut työelämätaidot esille

  • #Näytäosaamisesi on  oppimiskokonaisuus, joka auttaa tunnistamaan ja kuvaamaan eri tavoin hankittuja osaamisen palasia. Sen avulla voi tukea järjestöjen jäseniä ja vapaaehtoisia osaamisen tunnistamisessa, sanoittamisessa ja sen hyödyntämisessä esimerkiksi työelämässä.
  • #Näytäosaamisesi-sivusto koostuu kuudesta työelämän kannalta merkityksellistä osaamisalueesta, joita kertyy järjestötoiminnassa: 1) Osaaminen esiin, 2) Yhteistyötaidot, 3) Toiminnan suunnittelu, 4) Ohjaus ja koulutus, 5) Ryhmän johtaminen, 6) Yrittäjämäiset valmiudet.
  • Kokonaisuus on syntynyt Opintokeskus Siviksen ja järjestöjen yhteistyönä. Siviksen lisäksi kokonaisuutta ovat olleet kehittämässä  Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen 4H-liitto, Suomen Nuorkauppakamarit, Suomen Partiolaiset ja Suomen Punainen Risti.
Tutustu #Näytäosaamisesi-sivustoon

Lisätietoja