4.10.2021 Järjestökoulutus

Osaamistavoitteet selkeyttävät Lentopelastusseuran toimintaa

Kaikkiaan 17 osaamistavoitetta kertoo, mitä Lentopelastusseuran koulutuksiin osallistunut osaa. Järjestö koki osaamistavoitteet niin hyödyllisiksi, että ne kirjattiin myös strategiaan.

Helikopterit lentävät metsän yllä etsintätehtävässä. Helikopterit lentävät metsän yllä etsintätehtävässä.

Osaa nimetä, mitä Suomen Lentopelastusseura SLPS tekee ja tunnistaa, miten SLPS sijoittuu vapaaehtoisjärjestönä pelastustoiminnan kokonaisuuteen Suomessa.

Osaa saa toimia turvallisesti ja tehokkaasti osana lentomiehistöä omassa tehtävässään.

Nämä ovat kaksi esimerkkiä Suomen Lentopelastusseuran koulutusten 17 osaamistavoitteesta. Järjestö nosti koulutustensa laatutyön uudelle tasolle ja otti käyttöönsä osaamistavoitteet. Niiden kautta sanoitetaan ne tiedot ja taidot, joita Lentopelastusseuran koulutukset kartuttavat.

Osaamistavoitteet kertovat käytännönläheisesti, mitä varten järjestö on olemassa ja mitä se tekee.

– Yksi ratkaiseva asia oli se, kun Siviksen Mia Valanne hoksasi, että Lentopelastusseuran oppimisessa on kysymys ilmiöstä. Siinä on selkeä alku ja loppu, ja toiminta on siinä välissä. Tajusimme, että tässähän tämä on, Lentopelastusseuran koulutuspäällikkö Sami Kinnunen kuvailee.

Lentopelastusseuran koulutuspäällikkö Sami Kinnunen kasvokuvassa lentokentällä aurinkolasit päässä.
Sami Kinnunen.

Osamistavoitteet ovat parhaimmillaan hyvin konkreettisia, tähdentää Siviksen asiantuntija Mia Valanne. Aluksi on mietittävä, ketä järjestö palvelee ja kenelle se tuottaa osaamista.

– Osaamistavoitekartta paketoi kokonaisuutena sen, mihin järjestö keskittyy ja mikä on ydinasia. Ei ole tarkoitus, että kaikkia osaamistavoitteita koulutetaan ensi vuonna, vaan osaamistavoitekartta voi kantaa koko strategiakauden. Moni tavoite voidaan saavuttaa myös muilla keinoilla kuin koulutuksella, Valanne sanoo.

Mia Valanne.

Lentopelastusseura paketoi osaamiset parissa kuukaudessa

Kun Lentopelastusseurassa päästiin kiinni osaamistavoitteiden ideaan, varsinainen tavoitteiden sanoittaminen sujui ripeästi.

– Ahersimme lopulta vain muutaman kuukauden. Kävimme kaikki koulutukset läpi, ja jokaisen kohdalla mietittiin, että mitä osallistuja tämän koulutuksen jälkeen osaa. Löysimme todellisia uudistamistarpeita, mutta se oli loppujen lopuksi aika helppoa, kun päästiin alkuun, Sami Kinnunen sanoo.

Osaamistavoitteet havaittiin Lentopelastusseurassa niin hyödyllisiksi, että ne kirjattiin järjestön strategiaan. Osaamistavoitteet ovat nyt palvelutuotannon pohja ja osaamislähtöisyys selkeä toimintatapa.

– Osaamistavoitteet auttoivat koko koulutustarjonnan jäsentämisessä. Huomasimme myös, ettei kaikkia asioita tarvitse kouluttaa jatkuvasti, koska meillä on yhteneväisyyksiä jäsenyhdistysten kanssa.

Sivikseltä tukea osaamistavoitteisiin ja laatutyöhön

Sivis teki Lentopelastusseuran kanssa tiivistä yhteistyöstä osaamistavoitteiden suunnittelussa. Koulutuksen laatutyö onkin Siviksen jäsenpalvelu, joka on jäsenjärjestöille maksutonta.

Siviksen laatutyön asiantuntija Mia Valanne iloitsee, että osaamistavoitteiden hyödyt on Lentopelastusseuran lisäksi huomattu monessa muussakin järjestössä.

– Osaamistavoitteet kertovat käytännönläheisesti, mitä varten järjestö on olemassa ja mitä se tekee. Näin tehdään näkyväksi, kuinka merkittäviä järjestöt ovat osaamisen tuottajina.

Teksti: Tia Yliskylä
Kuva: Suomen Lentopelastusseura

Esimerkki: Suomen Lentopelastusseuran 17 osaamistavoitetta

 • Suomen Lentopelastusseuran osaamistavoitekartta:

  • Osaa tunnistaa SLPS:n koulutusjärjestelmän periaatteet
  • Osaa nimetä mitä SLPS tekee ja tunnistaa miten SLPS sijoittuu vapaaehtoisjärjestönä pelastustoiminnan kokonaisuuteen Suomessa
  • Osaa tilata SLPS:n palveluita
  • Osaa toimia etsintätehtävällä osana vapaaehtoista pelastuspalvelun organisaatiota
  • Osaa toimia ilma-aluksen päällikkönä tehtävällä
  • Osaa suhteuttaa lentotoimintakäsikirjan lentoturvallisuuden määräykset omaan toimintaansa
  • Osaa saa toimia turvallisesti ja tehokkaasti osana lentomiehistöä omassa tehtävässään
  • Osaa johtaa miehistön yhteistoimintaa tehtävällä turvallisuuslähtöisesti
  • Osaa suunnitella ja johtaa ryhmän toimintaa tehtävällä turvallisuuslähtöisesti
  • Osaa toimia osana ryhmää tehtävällä turvallisuuslähtöisesti
  • Osaa käyttää tähystysmenetelmää lennolla
  • Osaa suunnitella ja toteuttaa etsintä- ja valvontalentotehtävän, niihin sopivat menetelmät ja soveltaa niitä
  • Osaa suunnitella tehtävälle sopivan lentomenetelmän ja soveltaa sitä
  • Osaa käyttää yhteydenpitoon, paikantamiseen ja navigointiin tarkoitettuja laitteita ja ohjelmistoja
  • Osaa käyttää navigointiin tarkoitettuja laitteita ja ohjelmistoja
  • Osaa käyttää SLPS:n käytössä olevaa hälytysjärjestelmää
  • Osaa soveltaa ilmakuvauksen perusteet käytännön toimintaan

Lisätietoja