10.3.2022 Vinkkinurkka

Opintosuorituksia saa talteen Sivisverkosta Koskeen

Opintopisteytettyjen koulutusten opintosuoritukset saa nyt siirrettyä Sivisverkosta automaattisesti valtakunnalliseen opintorekisteriin Koskeen. Siviksen kevään koulutukset tarjoavat tietoa Koskesta sekä tukea koulutusten muokkaamiseen Koski-kelpoiseksi.

Siviksen asiantuntija Antero Pohjatalo. Siviksen asiantuntija Antero Pohjatalo. ”Järjestämme kevään aikana kaksi käytännönläheistä Koski-koulutusta”, vinkkaa Siviksen asiantuntija Antero Pohjatalo.

Minkälaisia koulutuksia voidaan tallentaa valtakunnalliseen opintorekisteriin Koskeen, Siviksen asiantuntija Antero Pohjatalo?

– Koskeen siirrettävän koulutuksen laatuvaatimuksena on, että sen tulee olla osaamislähtöisesti suunniteltu ja opintopisteytetty sekä osallistujalle syntyvän osaamisen tulee olla arvioitu. Sivis järjestää kevään aikana jäsenjärjestöilleen koulutuksia, joissa koulutusmallien tekijät pääsevät työstämään järjestönsä koulutusmalleja Koskeen soveltuviksi.

Miksi jäsenjärjestöjen kannattaa tehdä Koski-kelpoisia koulutuksia?

– Sivis on ensimmäinen vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka koulutuksen hallinnointijärjestelmästä Sivisverkosta siirtyvät opintopisteytetyn koulutuksen suoritustiedot automaattisesti Koski-tietovarantoon. Voidaan ennakoida, että koulutusten yhteiskunnallinen näkyvyys, niissä syntyneen osaamisen hyödynnettävyys ja arvostus tulevat kasvamaan.

– Parhaillaan on käynnissä pilotointi, jossa Suomen Uusperheiden Liitto ja Sivis uudistavat muutamasta koulutusmallista Koskeen soveltuvia koulutuksia. Näiden koulutusten suorittaneista jopa 90 prosenttia on halunnut saada suoritustietonsa Kosken kautta Oma opintopolku -palveluun. Se avaa koulutusten suorittaneille uusia mahdollisuuksia hyödyntää vapaan sivistystyön koulutuksissa kertynyttä osaamistaan. Opintosuorituksia voidaan esimerkiksi hyväksyä osaksi tutkintoa muissa oppilaitoksissa tai ottaa huomioon työnhaussa ja työelämässä.

Opintosuorituksia voidaan esimerkiksi hyväksyä osaksi tutkintoa muissa oppilaitoksissa.

Miten Koski-rekisteröinti on saatu järjestökoulutuksen käyttöön?

– Isot muutokset eivät tapahdu hetkessä. On hyvä muistaa se useamman vuoden kehittämis- ja vaikuttamistyö, mikä Siviksessä on tehty järjestöjen koulutuksen laadun, opintopisteytyksen ja osaamisen tunnistamisen eteen. Muutoksen taustalla on myös merkittävä valtakunnallinen koulutuspoliittinen linjaus. Viime vuonna tehdyllä lakimuutoksella on mahdollistettu vapaan sivistystyön koulutuksissa hankitun osaamisen tunnustaminen tutkintotavoitteisten opintosuoritusten rinnalla.

Koulutusmalli Koski-kelpoiseksi: webinaari ja työpaja

 • Webinaarissa kuulet kansallisen opintorekisterin hyödyistä ja sen mukanaan tuomista koulutusten sisältö- ja laatuvaatimuksista. Työpajassa pääset muokkaamaan vanhan koulutusmallisi uuteen uskoon Siviksen asiantuntijoiden tukemana.

  Verkkokoulutus
  24.–31.3.2022
  >> Ilmoittaudu viimeistään 18.3.2022

  Verkkokoulutus
  28.4.–5.5.2022
  >> Ilmoittaudu viimeistään 22.4.2022

Lisätietoja