12.8.2023 Vinkkinurkka

Nuorisoalan vaikuttavuusverkostossa jaetaan parhaita käytäntöjä

Nuorisoalan vaikuttavuusverkostossa käsitellään sekä vaikuttavuustyön kehittämistä että arviointitoimintaa. Verkosto kokoontuu tänä syksynä kaksi kertaa. Ilmoittaudu mukaan!
Ryhmätyöskentelyä ja keskustelua suuremmalla joukolla. Ryhmätyöskentelyä ja keskustelua suuremmalla joukolla.

Nuorisoalan vaikuttavuusverkosto on tarkoitettu Siviksen ja Allianssin jäsenjärjestöille sekä koko nuorisoalalle. Verkoston tavoitteena on saada parhaat käytännöt entistä laajempaan käyttöön, tarjota vertaistukea samojen teemojen parissa työskenteleville sekä antaa inspiraatiota vaikuttavuus- ja arviointityön vahvistamiseen. 

Verkosto on suunnattu kaikille nuorisoalan toimijoille ja järjestöille, jotka työskentelevät vaikuttavuusasioiden parissa ja ovat kiinnostuneita niistä.

Vaikuttavuusverkoston tapaamisiin ovat tervetulleita kaikki nuorisoalalla toimivat ja vaikuttavuustyöstä kiinnostuneet.

Tapaamisista on hyötyä esimerkiksi järjestöjen toiminnanjohtajille ja asiantuntijoille, jotka vastaavat työssään rahoitushakemusten laadinnasta ja toiminnan raportoimisesta, toiminnansuunnittelusta tai järjestön viestinnästä.

Verkostosta saa myös työkaluja ja tukea vaikuttavuustyön käynnistämiseen omassa organisaatiossa.

Tule mukaan vaikuttavuusverkostoon!

 • Vaikuttavuusverkoston syksyn 2023 tapaamiset

  • Ke 27.9. klo 9–11 Verkkotapaaminen, jonka aiheena on verkkonuorisotyön vaikuttavuus. Alustuksesta vastaa Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksessa työskentelevä Marko Pesonen. Ilmoittaudu viimeistään 24.9.
  • Ke 15.11. klo 13–15 Tapaaminen järjestetään hybridinä Helsingissä ja verkossa. Aiheena tiedon kerääminen. Ilmoittaudu viimeistään 8.11.

  Vaikuttavuusverkosto on yhteinen keskustelun ja kehittämisen kenttä, jossa jokainen voi ideoida ja ehdottaa aiheita verkoston tapaamisiin.

  Vaikuttavuusverkoston toiminnasta tiedotetaan verkoston omalla sähköpostilistalla.

  Liity verkoston sähköpostilistalle

Lisätietoja