2.11.2023 Vinkkinurkka

Nosta nuorten osaaminen esiin!

Nuori ottaa helposti omakuvan kännykkäkamerallaan. Onnistuisiko oman osaamisen kuvaaminen samalla tavoin käden käänteessä? Osaamiskeskus Kentaurin kätevät työkalut auttavat osaamisen tunnistamisessa ja sen näkyväksi tekemisessä.

Neljä nuorta ulkona talvella ottamassa ryhmäselfietä. Neljä nuorta ulkona talvella ottamassa ryhmäselfietä.

Osaamisen tunnistaminen vaatii keskittymistä ja jonkin verran aikaa. Melkeinpä jokaisella nuorella on kuitenkin siihen tarpeeksi taitoja.

Oman osaamisen pohtimisesta on monenlaista hyötyä: omien vahvuuksien tunnistaminen auttaa valitsemaan itselleen sopivat harrastukset ja opiskeluala. Osaamisestaan täytyy myös pystyä kertomaan vaikkapa työpaikkaa hakiessa.

Miksi nuorten osaamisen pitäisi kiinnostaa kansalaisjärjestöjä?

Moni järjestö kaipaa toimintaansa lisää nuoria toimijoita. Tiedämme, että uusien asioiden oppiminen motivoi monia vapaaehtoistoimintaan hakeutuvia. Erityisesti nuorille, joilla ei vielä ole työkokemusta, on tärkeää saada todisteita osaamisestaan. Siksi toiminnasta saatavan osaamisen sanoittaminen ja todistuksen tarjoaminen auttavat houkuttelemaan mukaan nuoria.

Järjestö tarvitsee käsityksen siitä, millaista osaamista sen toiminnassa tarvitaan ja mitä sen toimijoilta mahdollisesti puuttuu. Ilman keskustelua ja seurantaa tätä tietoa ei saa.

Kun järjestö pystyy kertomaan, mitä nuori vapaaehtoinen voi oppia osallistuessaan järjestön toimintaan, sen uskottavuus kasvaa myös ulospäin. Muuttuvassa maailmassa kannattaa hyödyntää kaikki keinot, joiden avulla voi perustella järjestön toiminnan merkitystä.

Työkalut auttavat alkuun ja eteenpäin

Tarvitsetko perustietoa osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta? Tai kenties uusia ideoita? Osaamiskeskus Kentaurin materiaaleista löydät tietoa ja työkaluja. Tässä muutamia vinkkejä.

  • Osaamista seuratoiminnasta -verkkokurssi on itseopiskelumateriaali osaamisen merkityksestä sekä sen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Verkkokurssi on kehitetty yhdessä Suomen Ratsastajainliiton kanssa, joten osa materiaalista käsittelee hevosharrastusta, mutta tiedot on sovellettavissa hyvin monenlaisiin yhteisöihin. Kurssi on kaikille avoin ja maksuton.
  • Kokoa nuorista pieni ryhmä miettimään heidän omaa osaamistaan ja rakentamaan itselleen digitaalista selfie-osaamismerkkiä! Omannäköinen osaamismerkki -työpajamalli sisältää täyden materiaalipaketin työpajan vetäjälle. Siihen kuuluu muun muassa tarpeellista taustatietoa sekä aikataulutetun esitysmateriaalin työpajan järjestämistä varten.
  • Kentaurin osaamismerkkisarjaan kuuluu seitsemän merkkiä nuorille vapaaehtoisille. Merkkihakemus kannattaa täyttää yhdessä yhdistyksen tai järjestön ohjaajan kanssa. Digitaalinen osaamismerkki toimii tunnustetun osaamisen dokumenttina. Merkin linkkiä voi jakaa vaikka työhakemuksen liitteenä tai omalla some-kanavalla.

Lisätietoa osaamismerkeistä

Kentauri edistää nuorten toimintamahdollisuuksia

    • Osaamiskeskus Kentauri tutkii nuorten harrastus- ja järjestötoiminnan vaikutuksia, kehittää järjestöjen nuorisotyötä koskevaa tiedontuotantoa, kehittää järjestöjen vaikuttavuusarviointia, selvittää kansalaistoiminnan muuttuvien toimintaympäristöjen vaikutuksia ja vahvistaa nuorten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

    • Kentauri toimii opetus- ja kulttuuriministeriön tuella ja toiminnasta vastaavat Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak, Opintokeskus Sivis, Nuorten yrittäjyys ja talous NYT sekä Suomen Partiolaiset.

    Kentauri.fi

Lisätietoja