8.11.2021 Vinkkinurkka

Neljä vinkkiä: nappaa valmiit aineistot ja työkalut järjestön käyttöön

Ota Siviksen verkkosivuilta löytyvät tutkimukset, koulutusmateriaalit ja työkalut hyötykäyttöön!
Ihmisiä pöydän ja tietokoneen äärellä. Ihmisiä pöydän ja tietokoneen äärellä.

Siviksen verkkosivuille on koottu kymmenittäin hyödyllisiä koulutusmateriaaleja, työkaluja ja artikkeleja vapaaehtoistyön, järjestöosaamisen ja -koulutuksen sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen teemoista. Tarjoilemme tässä jutussa neljä maistiaista hyödynnettävistä materiaaleista. Koko kattaukseen pääset tutustumaan verkkosivujen Materiaalit-osiossa.

Tulevaisuustyökaluja järjestötoimintaan

Ota tulevaisuus haltuun! Tulevaisuustyökalujen koontisivu sisältää siihen keinoja: tulevaisuusskenaarion avulla voit pohtia oman organisaatiosi tulevaisuutta, ennakointimalli sisältää työkalut järjestön tai yhdistyksen sidosryhmien tulevaisuuskäsitysten hyödyntämiseksi toiminnan suunnittelussa ja vapaaehtoisen tulevaisuustaitomallin avulla voitte tehdä näkyväksi vapaaehtoisten osaamista, tai hyödyntää sitä koulutuksen suunnittelussa.

Tutustu tulevaisuustyökaluihin

Tusina näkökulmaa kestävään elämään

Mitä on kestävä elämä järjestöissä? Entä miten järjestöt voivat toimia ja sivistää kestävästi? Kestävän elämän muutosvoimaa järjestötoiminnasta -julkaisu koostuu 12 asiantuntijakirjoituksesta, jotka tarttuvat järjestöille ajankohtaisiin kestävän hyvinvoinnin haasteisiin. Julkaisu sisältää myös Siviksen selvitysten tuloksia kestävän kehityksen toteutumisesta järjestökoulutuksissa. Julkaisu on tarkoitettu kaikille järjestötyön parissa toimiville. Tarkoituksena on avata näkökulmia siihen, kuinka kestävää elämää voi edistää niin järjestö- kuin yksilötasolla.

Lue julkaisu

Tutkittua tietoa Siviksen ja jäsenjärjestöjen koulutuksista

Siviksessä on tutkittu kaikkia sen koulutuksia vuoden ajalta. Siviksen koulutukset – Minkälaista koulutusta jäsenjärjestöt tuottavat ja miten Siviksen koulutusmuotoja kannattaa kehittää? -julkaisussa esiin nostetaan koulutusmuodoista opintojaksoja (nyk. koulutus), opintojaksomalleja (nyk. koulutusmalli) ja vertaisopintoryhmätoimintaa tutkimustulosten ja kehittämisen näkökulmasta. Näiden lisäksi julkaisu antaa käytännön esimerkkejä järjestöjen käyttämistä koulutusten toteutustavoista.

Lue julkaisu

Koottua tietoa järjestöjen osaamistarpeista ja koulutuksen trendeistä

Sivis toteuttaa kahden vuoden välein suomalaisen yhdistys- ja järjestökentän koulutus- ja osaamistarvekyselyn. Tuorein analyysi on vuodelta 2020. Osaamistarpeista kyselyssä nousi esille erityisesti viestintä-, verkostoitumis- ja tulevaisuustaidot sekä hallitustyöskentely. Myös kestävään elämään liittyvän osaamisen tarve on kasvanut. Opiskelumuodoista suosiotaan kasvattavat verkkokoulutus ja lyhytkestoiset koulutukset.

Tutustu kyselyyn

 

Siviksen materiaalipankki