15.9.2022 Vinkkinurkka

#Näytäosaamisesi – järjestössä hankitut taidot näkyväksi

#Näytäosaamisesi-sivusto tuo esiin, miten monipuolista ja hyödyllistä osaamista harrastustoiminnassa syntyy.

Kuvituskuva Näytä osaamisesi sivustolta. Kuvituskuva Näytä osaamisesi sivustolta.

Järjestötoiminnassa syntyy laaja-alaista työelämäosaamista, jonka tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen edesauttavat jatkuvaa oppimista ja työelämään siirtymistä.

– Järjestötoiminnassa hankittua osaamista tulee tuoda näkyvämmäksi työelämälle. Siksi olemme kehittäneet yhdessä järjestöjen kanssa #Näytäosaamisesi –oppimiskokonaisuuden, jonka avulla voidaan tukea järjestöjen jäseniä ja vapaaehtoisia oman osaamisensa tunnistamisessa, sanoittamisessa sekä työelämään siirtymisessä, toteaa Opintokeskus Siviksen asiantuntija Sanna Saarimaa.

Kokonaisuuden tavoitteena on innostaa jokaista itse tunnistamaan, havainnoimaan ja kehittämään omia työelämätaitojaan sekä tekemään niitä näkyviksi uskottavalla tavalla.

Työelämässä tärkeät osaamiset esiin

#Näytäosaamisesi-kokonaisuus koostuu kuudesta työelämän kannalta merkityksellistä osaamisalueesta, joita kertyy järjestötoiminnassa. Mukana ovat osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen, yhteistyötaidot, toiminnan suunnittelu, ohjaus ja koulutus, ryhmän johtaminen sekä yrittäjämäiset valmiudet.

– Kokonaisuutta opiskeleva saa käyttöönsä työkaluja ja tehtäviä, joiden avulla opitaan tarkastelemaan omaa osaamista sekä haastamaan itseä eri työelämätaitojen osa-alueilla, kertoo Saarimaa.

Eri osioita suorittamalla osallistuja rakentaa itselleen osaamisportfoliota, jota hän voi hyödyntää vaikkapa työnhaussa. Sivustolta saa myös ohjeet oman osaamismerkin tekemiseen.

Valmis ja joustava opiskelupaketti järjestöiltä järjestöille

#Näytäosaamisesi-kokonaisuus on valmis, helposti käyttöön otettava paketti, jonka voi räätälöidä omalle järjestölle sopivaksi.

– Kokonaisuutta tai sen osia on mahdollisuus opiskella ryhmässä vaikkapa valitun ryhmänvetäjän ohjauksessa. Vaihtoehtoisesti kokonaisuutta voi suorittaa hyvinkin itsenäisesti ja joustavasti, vinkkaa Saarimaa.

Kokonaisuus on syntynyt Opintokeskus Siviksen ja järjestöjen yhteistyönä. Siviksen lisäksi kokonaisuutta ovat olleet kehittämässä Mannerheimin LastensuojeluliittoSuomen 4H-liittoSuomen NuorkauppakamaritSuomen Partiolaiset ja Suomen Punainen Risti.

#Näytäosaamisesi-sivuston kuvitusta.

Näytä osaamisesi!

#Näytäosaamisesi tuo järjestötoiminnassa hankitut työelämätaidot esille

  • #Näytäosaamisesi on oppimiskokonaisuus, joka auttaa tunnistamaan ja kuvaamaan eri tavoin esimerkiksi harrastustoiminnassa kertyneitä osaamisen palasia ja hyödyntämään osaamisia työelämässä.
  • #Näytäosaamisesi-sivusto koostuu kuudesta työelämän kannalta merkityksellistä osaamisalueesta, joita kertyy järjestö- ja harrastustoiminnassa: 1) Osaaminen esiin, 2) Yhteistyötaidot, 3) Toiminnan suunnittelu, 4) Ohjaus ja koulutus, 5) Ryhmän johtaminen, 6) Yrittäjämäiset valmiudet.

Tutustu materiaalin videoihin ja teksteihin ja ratko haasteita yksin tai ryhmässä vertaistesi kanssa!

Tutustu #Näytäosaamisesi-sivustoon

Lisätietoja