24.11.2023 Vinkkinurkka

Näin järjestö voi ottaa kestävät toimintatavat käyttöön

Mitä kannattaa huomioida, kun järjestössä tai yrityksessä otetaan käyttöön uusia kestävyyttä edistäviä toimenpiteitä? KESTO-hanke koosti kätevät ohjeet videolle. Katso, mistä kannattaa lähteä liikkeelle ja minkälaisia työkaluja on tarjolla.

Henkilö työstämässä ryhmätyötä. Henkilö työstämässä ryhmätyötä.

Kestävien toimintatapojen käyttöönotto on ennen kaikkea yhdessä tekemistä, olipa kysymyksessä sitten järjestö tai yritys. On tärkeää, että kaikki saadaan mukaan.

– Se tapahtuu yleensä vähä vähältä tekemisellä, ettei ihan jokaista ideaa oteta saman tien käyttöön. Sen sijaan totutellaan pikkuhiljaa ja tehdään yhdessä, Siviksen asiantuntija Marion Fields kertoo videolla tämän jutun lopussa.

Suosittelen, että kaikissa organisaatioissa toimittaisiin näiden timanttisten vinkkien mukaan.

KESTO-hanke koosti kestävien toimintatapojen käyttöönoton keskeiset askeleet videolle. Siinä Fields korostaa vuorovaikutteisuutta ja keskustelua. On tärkeää kuunnella toinen toisiaan ja toimia dialogissa, jotta kaikki pääsevät kertomaan omia ideoitaan ja tunteitaan.

– Suosittelen, että kaikissa organisaatioissa toimittaisiin näiden timanttisten vinkkien mukaan. Dialogisuus ja kaikkien osallistuminen ovat myös työyhteisön huomioimista. Avoin keskustelu tuo uusia ideoita ja vahvistaa yhteisöllisyyttä, lehtori Riikka Teuri Turun ammattikorkeakoulusta sanoo.

Hän ja Siviksen asiantuntija Heidi Ristolainen luotsasivat yhdessä sote-alan järjestöille ja pk-yrityksille suunnattua KESTO-koulutushanketta.

Onnistumiset esiin ja innokkaimmat aloitukseen

KESTO-hankkeessa havaittiin, että onnistumisia pitää nostaa esiin pitkin matkaa. Vaikka kaikki ei olisi vielä valmista, kannattaa jo saavutettuja onnistumisia korostaa, jotta ne tunnistetaan ja tehdään näkyviksi.

­– Varsinkin pienissä organisaatioissa tehdään jo luonnostaan paljon hyviä juttuja, mutta niitä ei välttämättä osata nimetä tai esimerkiksi näyttää ulkopuolisille, Riikka Teuri sanoo.

Ihmiset pitää motivoida itse kehittämään omaa työtään kestävämpään suuntaan.

Riikka Teurin kasvokuva.
Riikka Teuri.

Kestävien toimintatapojen uudistustyö kannattaa aloittaa kaikkein innokkaimpien kanssa. Niiden, jotka mieluusti kokeilevat uusia tapoja, tekevät suosituksia ja innostavat muutkin mukaan.

– Ihmiset pitää motivoida itse kehittämään omaa työtään kestävämpään suuntaan. Kun on aito halu edistää asioita, syntyy myönteisiä tuloksia. KESTO-koulutuksissa tästä ajatuksesta innostuttiin ja sitä kautta löydettiin uusia ideoita. Näin syttyi into tehdä kestäviä uudistuksia, Heidi Ristolainen kertoo.

Kestävyys näkyy konkreettisissa valinnoissa

Kestävät valinnat eivät synny itsestään, vaan niitä täytyy tietoisesti tehdä. KESTO-hankkeen yrityksissä ja järjestöissä huomattiin, että kestäviin valintoihin liittyy myös taloudellinen näkökulma.

Esimerkiksi eräässä organisaatiossa huomattiin, että laadukkaammat toimistokalusteet kestävät edullisempia pidempään. Näin laatua ja kestävyyttä arvioitiin myös taloudellisuuden näkökulmasta.

Sote-alalla taloudellista kestävyyttä täytyykin katsoa laajasta näkökulmasta, koska kalliimmat kertainvestoinnit voivat olla pitkässä juoksussa taloudellisempia, kestävämpiä ja ekologisempia.

– Kestävyyden täytyy näkyä myös oman organisaation sisäisissä prosesseissa. Se tarkoittaa kulutusvalintojen lisäksi esimerkiksi matkustusohjetta. Suosituksena voi olla julkisen liikenteen käyttäminen aina kun se on mahdollista, Teuri ja Ristolainen sanovat.

Katso video

VIDEO: Mitä kannattaa huomioida, kun järjestössä tai yrityksessä otetaan käyttöön uusia kestävyyttä edistäviä toimenpiteitä? Mistä kannattaa lähteä liikkeelle? Minkälaisia työkaluja on tarjolla? Opintokeskus Siviksen asiantuntija Marion Fields kertoo.

KESTO-hanke

  • Erityisesti sote-alan järjestöjen ja pk-yritysten johtajille, esihenkilöille ja kehittäjille suunnattu koulutushanke, jonka tavoitteena on vahvistaa muutosjohtamista, tulevaisuuden ennakoinnin taitoja sekä kestävien ja vastuullisten toimintatapojen käyttöönottoa.
  • Hankkeen koulutuksiin osallistui yhteensä 99 henkilöä. Heistä puolet oli järjestöistä.
  • Hankkeessa kerättyä tietoa ja vinkkejä kestävän ja vastuullisen toiminnan edistämiseksi järjestöissä ja sote-alan pienyrityksissä on koottu Sotenavigaattorin Kestävän kehityksen verkkosivulle.
  • Hanke toteutettiin Siviksen ja Turun ammattikorkeakoulun yhteistyönä 1.10.2021–31.8.2023. Rahoittaja oli React-EU.
Lue lisää KESTO-hankkeesta

Lisätietoja