4.2.2024 Pinnalla NYT

Mitä nuorisojärjestökentälle kuuluu nyt?

Nuorisoalan osaamiskeskus Kentauri on työskennellyt neljä vuotta nuorisojärjestökentän kehittämiseksi. Kentaurin toiminta päättyy tämä keväänä ja on päätöstilaisuuden aika. Mitä kaikkea on saatu aikaan ja opittu?

Opintokeskus Siviksen asiantuntija Raisa Omaheimo. Opintokeskus Siviksen asiantuntija Raisa Omaheimo. Raisa Omaheimo.

Nuorisoalan osaamiskeskus Kentaurin nelivuotinen toimintakausi päättyy maaliskuun lopussa. Mitä kaikkea neljään vuoteen on mahtunut, Siviksen asiantuntija ja osaamiskeskuksen päällikkö Raisa Omaheimo?

– Kentaurin tehtävänä on ollut kehittää ja edistää nuorisoalan ja järjestöjen osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua. Olemme saaneet neljästä organisaatiosta tulevien asiantuntijoiden kanssa valtavasti aikaan: esimerkiksi tutkimusjulkaisuja harrastus- ja järjestötoiminnan vaikutuksista nuoriin, työkaluja osaamisen tunnistamisen tueksi sekä nuorille että ohjaajille, ennakointikäsikirjan, uusia mittareita nuorisoalalle sekä suurimpana ponnistuksena digitaalisen tiedontuotannon järjestelmän nimeltä Järjestin.

Onnistuttiinko tavoitteissa? Mitkä olivat tärkeimmät saavutukset?

– Kentaurissa on tuotettu huikea määrä tietoa ja työkaluja. Suurin ponnistus ja onnistuminen on varmasti ollut Järjestimen kehittäminen ja rakentaminen. Nuorisoalan tiedontuotanto on tähän asti ollut varsin pistemäistä, mutta Järjestimen avulla tiedonkeruu ja hallinta helpottuu. Tavoitteena on saada nuorisoalan työn tulokset paremmin näkyviin.

Miten Kentaurin työ näkyy järjestökentällä jatkossa?

– Kentaurissa tehty työ jää elämään monin eri tavoin. Olemme kokoamassa Kentaurin työkalut ja julkaisut yhteen koosteeseen, jotta ne olisivat jatkossakin helposti löydettävissä ja käytettävissä. Meille asiantuntijoille työn jäljet näkyvät myös karttuneena osaamisena.

Monet järjestökentän ilmiöistä ovat näkyvillä ensin nimenomaan nuorisoalalla.

Mitä hyötyä Kentaurin työstä on Siviksen jäsenjärjestöille?

– Kentaurissa on tehty paljon työtä toimintaympäristön muutosten tunnistamiseksi ja järjestökentän ennakointiosaamisen lisäämiseksi. Vaikka Kentaurin toiminnan keskiössä ovat olleet nuorisoalan järjestöt, on tuloksista hyötyä kaikille järjestötoimijoille, sillä muutokset ja ilmiöt ovat isoilta osin yhteneviä koko järjestökentän kanssa. Suosittelen tutustumaan esimerkiksi Kentaurissa valmistuneeseen Miksi ennakoida? -käsikirjaan tai sen ruotsinkieliseen versioon Varför utföra framsynsarbete?

– Teimme kollegani Marion Fieldsin kanssa Kentaurissa paljon työtä myös järjestökentän arviointiosaamisen lisäämiseksi. Koulutuksissa ja tilaisuuksissa syntynyt osaaminen koottiin nyt viimeisenä toimintavuotena Vaikuttavasti.fi-itseopiskelusivustoksi.

– Sivustosta on hyötyä niin aloittelijoille kuin arvioinnin konkareillekin. Ja sivustolta löytyy sisältöä arvioinnin käsitteistä aina arvioinnin johtamiseen ja koordinointiin saakka. Erityisesti Siviksen jäsenjärjestöjä voisi kiinnostaa osio, jonka aiheena on järjestökoulutuksen arviointi. Se on aihe josta ei ole vielä kovin paljon tietoa.

– Jäsenjärjestöjen toimijat ovat lämpimästi tervetulleita myös Siviksen kuukausittaisille Arviointiverstaille, joista saa tukea Vaikuttavasti.fi-sivuston käyttöön.

Mitä olet oppinut Kentaurin toimintakauden aikana?

– Ennakointiin perehtyminen on vahvistanut tunnetta sen tärkeydestä tänä nopeatempoisten muutosten aikana. Lisäksi työ Kentaurissa on vahvistanut käsitystäni siitä, että monet järjestökentän ilmiöistä ovat näkyvillä ensin nimenomaan nuorisoalalla – ja pienen viiveen jälkeen muulla kentällä. Nuorisoalan kuulumiset ja ilmiöt ovat siis tärkeitä meille kaikille.

Viisi nuorta hyppää samaan aikaan ilmaan.

Nuorisoalan järjestökenttä eilen, nyt ja huomenna

Osaamiskeskus Kentauri järjestää 7.3.2024 klo 13–14.30 päätöswebinaarin nuorisoalan järjestöjen nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Tule mukaan kuulemaan, mitä nuorisojärjestökentälle kuuluu!

Ilmoittaudu webinaariin

Mikä Kentauri?

Lisätietoja