26.3.2021 Siviksen äänellä

Mitä kaikkea digitalisaatio tuo järjestöjen koulutukseen?

Vuosi koronaa ja tämän jo tiedämme: verkkokoulutus tuli jäädäkseen.

Marita Salo Opintokeskus Sivis Marita Salo Opintokeskus Sivis Marita Salo. Kuva: Susanna Nordvall

Ensi silmäyksellä digitalisaatio näyttäytyy oppimisalustojen viidakkona: Zoom, Teams, Itslearning, HowspaceJamboard… Digitaaliset alustat ja työkalut vilahtelevat koulutussuunnitelmissa kuten luentosalit ja fläppitaulut aiemmin.

Hikikarpalot otsalla olemme kasvattaneet osaamistamme ja jännittäneet, miten mahtaa esityksen jakaminen tänään sujua. Ja sujuuhan se. Sivis-yhteistyössä toteutettiin viime vuonna yli 60000 opetustuntia, poikkeusoloissakin.

Digitalisaatio tuo järjestöjen koulutukseen kuitenkin paljon teknisiä alustoja enemmän ajateltavaa.

Järjestöjen koulutukselle ominaisia arvoja ovat osallisuus, yhteisöllisyys ja toiminnallisuus. Järjestökoulutuksen pedagoginen erityisyys ja mielekkään oppimisen periaatteet on tarpeen palauttaa mieleen. Verkkokoulutus taipuu näihinkin, mutta ei automaattisesti.

Toinen merkittävä murros liittyy paikallisuuteen ja valtakunnallisuuteen. Paikallisyhdistyksen tai piirin tarjoamasta koulutuksesta tulee hetkessä valtakunnallista. Vapaaehtoiskoulutuksessa kriittinen kohta on, miten vapaaehtoiset ohjautuvat koulutuksen jälkeen paikalliseen toimintaan.

Järjestöjen sisäinen ja järjestöjen välinen yhteistyö ovat kokeneet käänteen. Enää ei ole mielekästä tuottaa samoja koulutuksia, vaan verkossa satsaukset yhteisiin toteutuksiin ja yhdessä huolellisesti rakennettuihin oppimiskokonaisuuksiin säästävät vaivaa ja parantavat laatua. Erikoistuminen kannattaa, sillä paikallinen järjestöyksikkö voi saada helpommin vastuuta valtakunnallisesta toteutuksesta tai yksi järjestö tarjoaa koulutustaan laajemmalle järjestöverkostolle.

Siviksen jäsenjärjestöjen johtajaverkostossa saimme maaliskuussa kuulla Verohallinnon viestintäjohtajan Kati Kalliomäen ajatuksia digitalisaatiosta ja johtamisesta. Digitaalisten alustojen sijaan muutoksen tekijöinä esiin nousivat luottamuksen, vuorovaikutuksen ja asiakaslähtöisyyden periaatteet.

Muutos näkyy myös Siviksen palveluissa järjestöille. Koulutuksen taloudellisen tuen rinnalle yhä kysytymmäksi on noussut tuki järjestöjen koulutuksen laadun kehittämiseen sekä maksuttomat ja testatut järjestelmät verkkokoulutukseen ja koulutushallintoon. Kuuntelemme tarpeita herkällä korvalla. Myös yhteistyölle koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa on enemmän tilausta.

Tuore verkkokoulutuksen verkosto osui tarpeiden ytimeen. Verkostossa on jo 71 osallistujaa. Joko sinun järjestösi on mukana?