28.9.2021 Siviksen äänellä

Millainen on tulevaisuuden digitaalinen Sivis?

Olemme käynnistäneet Siviksessä kokonaisvaltaisen digitaalisten palveluiden kehittämisen.

Siviksen innovointipäällikkö Anne Ilvonen Siviksen innovointipäällikkö Anne Ilvonen

Korona-aika on kiihdyttänyt yhteiskuntamme digitalisaatiokehitystä. Yksilöt ja organisaatiot ovat ottaneet valtavia digiloikkauksia. On opittu työskentelemään, kouluttamaan, opiskelemaan ja osallistumaan verkossa. On innostuttu uuden oppimisesta, uudenlaisista verkkopalveluista ja mahdollisuuksista osallistua maantieteellisesti riippumattomasti erilaisiin tilaisuuksiin ja koulutuksiin.

Osaamisen kehittyessä myös vaatimukset digitaalisille palveluille ovat lisääntyneet. Visuaalisuuden, käytettävyyden ja saavutettavuuden merkitys käyttäjille kasvaa jatkuvasti. Digitaalinen palvelu, joka oli meistä hyvä ennen korona-aikaa, ei vastaakaan enää toiveitamme tai tapojamme hyödyntää verkkoa.

Millainen on tulevaisuuden digipalvelu? Ovatko digitaaliset palvelut erotettavissa omaksi palvelukokonaisuudekseen? Miltä Siviksen palvelut näyttävät jäsenistöllemme ja miltä ne voisivat tulevaisuudessa näyttää?

Näitä kysymyksiä olemme pohtineet viime kuukausina eri tilanteissa henkilöstömme ja jäsenjärjestöjemme kanssa, ja yhteinen pohdintamme jatkuu myös tulevaisuudessa.

Olemme käynnistäneet Siviksessä kokonaisvaltaisen digitaalisten palveluiden kehittämisen, jonka tuloksista sekä jäsenjärjestöjen aktiiviset toimijat että vapaaehtoiset pääsevät tulevina vuosina nauttimaan. Ensimmäisinä maistiaisina tästä kokonaisuudesta otimme keväällä käyttöön tämän uudistuneen SivisNYT-verkkojulkaisun, ja seuraavaksi vuorossa on uusi koulutusten palautejärjestelmä.

Askel kerrallaan kohti uutta digitaalista Sivistä!

Kirjoittaja