20.5.2024 Järjestökoulutus

Meripelastusseuran koulutukset tuovat turvaa vesille

Suomen Meripelastusseuran vapaaehtoisia yhdistää halu auttaa vesilläliikkujia. Monipuoliset ja laadukkaat koulutukset takaavat pelastusveneiden turvallisen toiminnan.

Meripelastusseuran Trossi-palvelun edustaja vesillä. Meripelastusseuran Trossi-palvelun edustaja vesillä. Trossi-jäsenpalvelu auttaa, kun vesillä ilmenee ongelmia. Palveluun kuuluu muun muassa veneen maksuton hinaus satamaan.

Järjestökoulutus NYT | Osa 4

Suomen Meripelastusseuran vapaaehtoiset auttavat ja pelastavat ihmisiä sisävesillä ja merialueilla. Vuodessa on noin 2000 tehtävää, joissa autetaan noin 4000 ihmistä.

Meripelastusseuran noin 130 pelastusveneen miehistöt koulutetaan yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. Koulutukset tarjoavat kattavasti oppia pelastusveneellä toimimisesta.

‒ Koulutussisältöjä ovat esimerkiksi ihmisten pelastaminen, alusten tekniikka, toiminta pelastusveneen ohjaamossa, viestiliikenne, tutkan käyttö ja ensiapu, kertoo Meripelastusseuran koulutuspäällikkö Jaakko Heikkilä.

Turvallinen toiminta vesillä on kaiken a ja o.

Turvallinen toiminta vesillä on kaiken a ja o.

‒ Kaikki koulutuksemme tähtäävät siihen, että miehistön jäsenet pystyvät toimimaan pelastusveneillä ennen kaikkea turvallisesti. Toiminnan on oltava suunnitelmallista ja tehokasta.

Vapaaehtoisia yhdistää halu auttaa

Meripelastusseuran toiminnassa on mukana eri-ikäisiä vapaaehtoisia monenlaisista taustoista.

‒ Vahvuus on siinä, että kaikki vapaaehtoiset omaavat meripelastustaidot, mutta myös muiden ammatillisten ja yksilöllisten taitojen avulla pystytään vesillä ratkomaan hyvinkin moninaisia ongelmia.

‒ Halu auttaa, toimia hyvässä ryhmässä, liikkua vesillä ja vaikuttaa turvallisuuteen saavat ihmiset liittymään Meripelastusseuran toimintaan.

Henkisen terveyden ja ensiavun koulutukset ovat tärkeitä kaikille.

Miehistön lisäksi koulutetaan myös muita vapaaehtoisia. Yhdistyksissä on mukana esimerkiksi hallinnosta, viestinnästä sekä asemapaikkojen ja veneiden kunnostuksesta vastaavia henkilöitä.

‒ Esimerkiksi henkisen terveyden ja ensiavun koulutukset ovat tärkeitä kaikille toiminnassa aktiivisesti mukana oleville.

Koulutusta vesillä ja simulaattorin avulla

Meripelastusseuran toimintakeskuksessa Inkoon saaristossa järjestetään suuri osa koulutuksista. Vuosittain järjestetään lisäksi useampia koulutuspurjehduksia, joilla opitaan merenkulkuun liittyviä asioita.

Verkkokoulutuksissa koulutusteemat ovat samoja kuin lähikoulutuksissakin.

‒ Pääasiassa järjestämme verkossa parin tunnin mittaisia luentoja. Myös päällystökurssin ensimmäinen osa järjestetään kokonaan verkon ja radioiden välityksellä.

Kehitämme verkkokoulutusta jatkuvasti.

Lähitulevaisuudessa Meripelastusseura aikoo kehittää verkkokoulutustaan edelleen. Työn alla on niin ikään johtamis- ja simulaatiokoulutusten kehittäminen.

‒ Meillä on käytössämme muutama venesimulaattori ja tänä vuonna saamme niitä lisää. Kehitämme simulaattorien käyttöä koulutuksissa. Keskitymme erityisesti siihen, millainen on hyvä simulaattori ja mitä asioita simulaattorin avulla kannattaa kouluttaa.

‒ Johtamiskoulutuksen tiimoilta kehitämme parhaillaan koulutuskokonaisuutta aluksella tapahtuvaan johtamiseen.

Suomen Meripelastusseura

  • Suomen Meripelastusseura on vapaaehtoisten meri- ja järvipelastusyhdistysten kattojärjestö.
  • Meripelastusseura on perustettu vuonna 1897.
  • Tavoitteena on ihmisten auttaminen ja pelastaminen sisävesillä ja merialueilla.
  • Seuralla on 60 jäsenyhdistystä, joissa toimii noin 2000 aktiivia.
  • Jäsenyhdistyksillä on noin 30 000 trossijäsentä. Trossi on vesillä toteutettava jäsenpalvelu. Trossi-palveluun sisältyy mm. veneen hinauspalvelu onnettomuuden sattuessa.
  • Veneilytaito.fi-sivusto tarjoaa vesiturvallisuuskoulutusta veneilijöille ja muille vesilläliikkujille.
  Meripelastus.fi

Teksti: Carolina Rebhan
Kuva: Jukka Leikkonen