23.11.2023 Vinkkinurkka

Lisää laatua koulutukseen – ota uudistettu opas käyttöön!

Suositusta Lisää laatua koulutukseen -oppaasta on nyt saatavilla päivitetty versio. Opas tukee järjestöjen koulutussuunnittelua ja kouluttajan työtä. Se auttaa koulutuksen osaamistavoitteiden, oppimistehtävien ja arviointimenetelmien valinnassa.

Opintokeskus Siviksen Lisää laatua koulutukseen -oppaasta on ilmestynyt uusi, päivitetty versio. Miksi opas haluttiin uudistaa ja mikä oppaassa on uutta, Siviksen asiantuntija Mia Valanne?

– Järjestöjen koulutussuunnittelua ja -toteutusta tukemaan kehitetty julkaisu Lisää laatua koulutukseen – Opas järjestön kouluttajalle  ilmestyi alun perin vuonna 2017. Opas on ollut järjestöjen keskuudessa todella pidetty ja käytetty, mutta osa tiedoista kaipasi jo päivitystä.

– Oppaan rakenne ja pääsisällöt ovat kestäneet hyvin aikaa, ja ne ovatkin säilyneet pääosin ennallaan. Tekstit on kuitenkin tarkistettu niin, että opas vastaa tämän päivän odotuksiin laadukkaasta ja osaamislähtöisestä koulutussuunnittelusta. Myös oppaan ulkoasua on päivitetty.

– Suurimmat muutokset koskevat verkko-oppimiseen liittyviä osioita, sillä sekä verkko-oppimiseen liittyvä teknologia että pedagogiikka ovat kehittyneet viime vuosina vauhdilla.

Mitä hyötyä oppaasta on järjestöille? Miksi siihen kannattaa tarttua?

– Lisää laatua koulutukseen -opas on tarkoitettu järjestökoulutusten suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Oppaasta saa eväitä muun muassa koulutuksen osaamistavoitteiden muotoiluun. Se myös auttaa suunnittelemaan koulutuksen oppimis- ja opetusratkaisut siten, että koulutus tuottaa järjestöarjessa tarvittavaa osaamista.

Opas ohjaa kouluttajaa tekemään valintoja osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Oppaan loppuun on listattu erilaisiin tilanteisiin sopivia opetusmenetelmiä, jotka on lisäksi yhdistetty niihin sopiviin oppimistehtäviin ja osaamisen arviointimenetelmiin. Yksi oppaan kantava ajatus onkin, että osaamisen arvioinnin suunnittelu kannattaa kytkeä tiiviisti koulutuksen opetusmenetelmien ja oppimistehtävien suunnitteluun.

Opasta kannattaa hyödyntää järjestön kaikessa koulutussuunnittelussa. Siitä saa tukea myös opintopisteytettyjen koulutusmallien suunnitteluun. Opas sopii mainiosti myös oppimateriaaliksi esimerkiksi kouluttajakoulutuksiin.

Miten Laatuoppaan saa käyttöön?

– Laatuoppaan digitaalinen versio on ladattavissa pdf-muodossa Siviksen verkkosivujen materiaalipankista. Opas on saatavissa myös A5-kokoisena painettuna vihkosena. Siviksen jäsenjärjestöt voivat tilata opasta Siviksen verkkosivujen yhteydenottolomakkeella.

Lisää laatua koulutukseen -oppaan kansikuva.

Kiinnostuitko?

Lataa tai tilaa uudistunut julkaisu Lisää laatua koulutukseen – Opas järjestön kouluttajalle

Lataa julkaisu (pdf)

Tilaa painettu julkaisu

Lisätietoja