2.8.2023 Koulutukset

Laatumerkki tuo koulutukselle lisäarvoa

Sivis on kehittänyt järjestökoulutuksen laadunarviointimallin. Siinä arvioidaan yksittäisen järjestökoulutuksen laatu yhdessä järjestön kanssa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK laittoi koulutuskäytäntönsä uusiksi ja sai laatumerkin Palokuntakouluttaja-kurssille.

Kuvituskuva: kaksi naista katsoo samaa läppäriä iloisin mielin. Kuvituskuva: kaksi naista katsoo samaa läppäriä iloisin mielin. Koulutuksen laatumerkistä tehdään vakiintunut malli, joka tulee osaksi Siviksen koulutuksen kehittämisen palveluja.

Siinä se nyt on, Siviksen Laadukasta järjestökoulutusta -laatumerkki. Digitaalinen merkki kertoo, että tunnustuksen saanut koulutus täyttää laatukriteerit niin koulutuksen tuottamassa osaamisessa, suunnittelussa, toteutuksessa kuin jatkuvassa kehittämisessä.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK oli mukana Siviksen laatumerkin pilotoinnissa. Järjestö sai tunnustuksen Palokuntakouluttaja-kurssille.

– Olemme äärimmäisen ylpeitä laatumerkistä, koska se on hieno osoitus, että työmme on ollut oikean suuntaista ja se kantaa hedelmää. Lisäksi saimme ulkopuoliselta arvioijalta hyvää palautetta, SPEKin koordinaattori Heli Kari kertoo.

Näin laadunarviointi toteutetaan järjestön kanssa

Laadunarviointi alkaa siitä, että Opintokeskus Sivis ja Siviksen jäsenjärjestö valitsevat arvioinnin kohteeksi otettavan koulutuksen ja perustavat arviointiryhmät. Arvioitavaksi kannattaa valita järjestön lippulaivakoulutus, joka on vähintään kahden opintopisteen laajuinen.

Siviksen asiantuntijat tekevät koulutuksen laadunarviointia yhdessä järjestön arviointiryhmän kanssa. Järjestö tekee myös itsearviointia laatukriteerien pohjalta.

Olemme äärimmäisen ylpeitä laatumerkistä, koska se on hieno osoitus, että työmme on ollut oikean suuntaista.

Lisäksi Siviksen arvioijat käyvät seuraamassa yhden kokonaisen koulutuspäivän toteuttamista ja haastattelevat muutamia koulutukseen osallistuvia. Koko arviointiprosessin ajan käydään aktiivista keskustelua järjestön oman arviointiryhmän kanssa.

Lopuksi on arviointikeskustelu, jossa järjestö saa arviointiraportin lisäksi koulutuksen kehittämissuosituksia ja digitaalisen laatumerkin.

Puolen vuoden päästä kokoonnutaan seurantapalaveriin, jossa katsotaan, miten koulutuksen kehittäminen on edennyt.

Laatumerkki.

Jäsenjärjestöjen koulutusten arviointi alkaa ensi vuonna

Siviksen laatumerkin kevään pilotointi onnistui odotetusti. Nyt syksyllä jatkuu laatumerkkiprosessin viimeistely. Tavoitteena on, että ensi vuonna Sivis voi ottaa jäsenjärjestöjensä koulutuksia laatuarviointiin ja myöntää laatumerkkejä. Kiinnostuneet voivat jo olla yhteydessä Siviksen asiantuntijaan, Mia Valanteeseen.

– Järjestökoulutusten laadunarviointi on tärkeää, koska sitä kautta saamme järjestöihin osaavia toimijoita. Järjestöjen vapaaehtoiset haluavat kehittää omaa osaamistaan ja varmistaa, että käyttävät aikaansa järkevästi. Kun vielä rahoitus koko ajan kiristyy, ovat laadukkaat koulutukset yksi järjestöjen kilpailuvaltti, Mia Valanne sanoo.

Sivis sai laadunarvioinnin pilottivaiheessa hyvää palautetta. Järjestöjen mielestä koulutuksen laadun kehittäminen yhdessä asiantuntijoiden kanssa on antoisaa ja syvällistä.

Järjestökoulutusten laadunarviointi on tärkeää, koska sitä kautta saamme järjestöihin osaavia toimijoita.

– Ideana on, että järjestökoulutuksesta saadaan aidosti osaamista tuottavaa. Laadunarviointia kannattaa toteuttaa järjestöjen lippulaivakoulutuksissa, koska prosessi on aika työläs mutta tuloksellinen, Valanne kehottaa.

Laatumerkki tulee jatkossa osaksi Siviksen koulutuksen kehittämisen palveluja. Kaikkien Siviksen jäsenjärjestöjen käyttöön tuleva Laatumerkki julkistetaan lokakuussa.

Vaikka koulutusten laadunarviointi ei olisikaan vielä ajankohtaista omassa järjestössäsi, voit jo hyödyntää Siviksen laadunarviointimallia. Laatukriteerien avulla voit aloittaa oman järjestösi koulutusten suunnittelun.

 

Järjestön koulutuksen laadunarvioinnin kriteerit

SPEK saa laatumerkistä mainetta, näkyvyyttä ja kiitosta

Palokuntakouluttaja-kurssin laatumerkki tuo SPEKille selvää lisäarvoa. Se lisää myönteistä näkyvyyttä, kun järjestö voi kertoa, että yksi sen lippulaivakoulutuksista näkyy valtakunnallisessa Koski-rekisterissä ja Oma Opintopolussa.

– Laatumerkki parantaa mainettamme kouluttajana. Merkki kertoo omalta osaltaan, että olemme varteenotettava kouluttaja. Olemmekin saaneet kiitosta siitä, että kurssitodistuksella voi saada hyväksilukuja muissa oppilaitoksissa, SPEKin koordinaattori Heli Kari iloitsee.

Kasvokuva SPEKin koordinaattori Heli Karista.
SPEKin koordinaattori Heli Kari.

Olemme saaneet Sivikseltä todella asiantuntevaa ohjausta, jota ilman tätä laadunarviointia ei olisi tehty.

Laadunarviointiprosessi yhdessä Siviksen kanssa oli perusteellinen. Projektin aikana SPEK paransi kaikkia omia käytäntöjään koulutuksen suunnittelusta toteutukseen ja jatkuvaan kehittämiseen. SPEKin koulutusten suunnittelu ja laatutavoitteet ovat selvästi kohentuneet.

– Olemme saaneet Sivikseltä todella asiantuntevaa ohjausta, jota ilman tätä laadunarviointia ei olisi tehty. Kokonaisvaltainen laatuajattelu on levinnyt meillä kaikkialle.

Seuraavaksi SPEK aikoo hakea laatumerkkiä koko Palokuntakouluttaja-konseptille.

– Jatkamme koko koulutustoimintamme kehittämistä. Olemme päässeet hyvään vauhtiin!

Ihmisiä istuu pöydän ääressä SPEKin koulutuksessa.
SPEK oli mukana Siviksen laatumerkin pilotoinnissa. Järjestö sai Laadukasta järjestökoulutusta -merkin Palokuntakouluttaja-kurssille.

Lisätietoja