4.10.2023 Vinkkinurkka

Laatumerkki kertoo järjestön koulutuksen tasosta – Näin se toimii

Siviksen jäsenjärjestöt voivat saada Laatumerkin järjestönsä koulutukselle. Laadukas järjestökoulutus -merkki kertoo, että koulutus tuottaa osaamista ja koulutuksen laatua kehitetään järjestelmällisesti. Laatumerkkiprosessi antaa hyvät eväät järjestön koko koulutustoiminnan kehittämiseen.

Kaksi henkilö työskentelee tietokoneen edessä. Kaksi henkilö työskentelee tietokoneen edessä.

Siviksen Laadukas järjestökoulutus -laatumerkki on kaikkien Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestöjen saatavilla vuoden 2024 alusta lähtien.

Laatumerkkiprosessiin kannattaa lähteä järjestön lippulaivakoulutuksen kanssa, jonka laajuus on vähintään 1,5 opintopistettä. Koulutus valitaan yhdessä Siviksen kanssa.

– Järjestö voi saada Laatumerkin koko koulutustuotteelle eli kaikille järjestökoulutuksen samannimisille, sisältöisille ja toisiaan vastaaville koulutustoteutuksille. Laatumerkki ei siis koske järjestön koko koulutustoimintaa, vaan yksittäistä koulutustuotetta, Siviksen asiantuntija Mia Valanne kertoo.

Pystymme osoittamaan, että koulutus on todettu laadukkaaksi, osaamista tuottavaksi ja jatkuvasti kehittyväksi.

Laatumerkki on osoittautunut arvokkaaksi jo pilottivaiheessa. Siihen osallistuneet järjestöt Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Suomen Uusperheiden Liitto ry (Supli) huomasivat, että koulutuksen kokonaisvaltainen laadun kehittäminen on vaivan väärti.

– Laatumerkki parantaa mainettamme kouluttajana. Merkki kertoo omalta osaltaan, että olemme varteenotettava kouluttaja, SPEKin koordinaattori Heli Kari sanoo.

– Pystymme osoittamaan opiskelijoille, että koulutus on todettu laadukkaaksi, osaamista tuottavaksi ja jatkuvasti kehittyväksi, Suplin StepApp-toiminnan suunnittelija Laura Lehtonen kertoo.

Hyödyllinen jatkuvan kehittämisen väline

Pilotissa Supli sai Laatumerkin StepApp -valmentajakoulutukselle ja SPEK Palokuntakouluttaja-kurssille. Molemmat järjestöt ovat hyödyntäneet laadunarvioinnista saamiaan oppeja myös muiden koulutusten kehittämisessä.

– Kokonaisvaltainen laatuajattelu on levinnyt meillä kaikkialle, ja jatkamme koko koulutustoimintamme kehittämistä, SPEKin Heli Kari sanoo.

Parhaimmillaan Laatumerkistä saa jatkuvan kehittämisen välineen ja sparrailukumppanin järjestön koulutustuotteen kehittämiseen.

Suplissa opittiin tiivistämään koulutusrakennetta, koska Laatumerkkiin liittyvät arviointikysymykset antoivat pedagogista selkärankaa koulutuksen sisällön ja rakenteen pohtimiseen. Prosessissa havaittiin myös, kuinka tärkeää dokumentointi on.

– Aiemmin hiljaista tietoa ja toimintatapoja on jäänyt osittain kuvaamatta ja sanoittamatta, Suplin Laura Lehtonen kertoo.

Siviksen asiantuntija Mia Valanne on tyytyväinen, että Laatumerkki laukaisi pilottijärjestöissä laajemman kehittämisinnon.

– Parhaimmillaan Laatumerkistä saa jatkuvan kehittämisen välineen ja sparrailukumppanin järjestön koulutustuotteen kehittämiseen. Se on tärkeää, koska tänä päivänä täytyy tehdä näkyväksi se, että järjestökoulutus tuottaa osaamista. Se vaikuttaa rahoitukseen ja koulutuksen jatkumiseen, Valanne korostaa.

Digitaalinen laatumerkki.

Laadukas järjestökoulutus -laatumerkki

 • Digitaalinen laatumerkki myönnetään koulutukselle, joka on arvioitu hyväksytysti ja täyttää laatukriteeritniin koulutuksen tuottamassa osaamisessa, suunnittelussa, toteutuksessa kuin jatkuvassa kehittämisessä.
 • Siviksen jäsenjärjestö voi saada laatumerkin koko koulutustuotteelle eli kaikille järjestökoulutuksen saman nimisille, sisältöisille ja toisiaan vastaaville koulutustoteutuksille.
 • Laatumerkki on samalla jatkuvan kehittämisen väline koko järjestön koulutustoiminnalle.
Lisätietoa Laatumerkistä

8 askelta kohti Laadukas järjestökoulutuslaatumerkkiä

 1. Onhan järjestösi Siviksen jäsen? Laatumerkki-prosessi on tarjolla vain Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestöille.
 2. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Siviksen asiantuntijaan, Mia Valanteeseen.
 3. Suunnittelu. Ensin arvioidaan järjestön koulutustuotteen soveltuvuus laadunarviointiin, arvioinnin tavoitteet, aikataulutus sekä Laatumerkki-prosessin edellyttämät resurssit ja työmäärä. Onko laatuprosessin onnistumiselle edellytykset? Voidaanko kehittämisprosessiin sitoutua?
 4. Itsearviointi ja dokumentit. Kokoa järjestöstäsi arviointiryhmä ja kerää koulutukseen liittyvät dokumentit. Aloittakaa koulutuksen itsearviointi.
 5. Siviksen arviointi. Siviksen arviointiryhmä tekee ulkoista arviointia tutustumalla koulutukseen liittyvään dokumentaatioon, seuraamalla opetusta, haastattelemalla suunnittelijoita, kouluttajia tai osallistujia sekä perehtymällä palautekyselyn tuloksiin.
 6. Yhteisarviointi. Järjestön ja Siviksen arviointiryhmät arvioivat koulutusta yhdessä. Tässä vaiheessa tunnistetaan koulutuksen onnistumisia ja kehittämistarpeita. Sivis antaa suosituksia jatkokehittämiseen.
 7. Laatumerkki. Sivis vahvistaa arviointituloksen ja myöntää oikeuden käyttää Laadukas järjestökoulutus -laatumerkkiä.
 8. Jatkuva arviointi. Järjestö kehittää koulutusta suositusten mukaisesti. Yhdessä Siviksen kanssa varmistetaan myös tulevien koulutusten laatu. Kehittämistoimenpiteiden toteutumista seurataan ja varmistetaan, että koulutuksen laatu säilyy.

Lisätietoja