28.11.2021 Pinnalla NYT

Laadukas etätapaaminen kannattaa edelleen

Vaikka kasvokkaiset kohtaamiset ja kokoukset tekevät hyvää, ei kannata heittää kaikkea korona-aikana opittua romukoppaan. Laadukkaasti toteutettu etätapaaminen mahdollistaa osallistumisen aiempaa useammalle.

Valokuva Erkki Ukkola. Valokuva Erkki Ukkola. "Osallistuminen fyysiseen kokoontumiseen saattaa olla monistakin eri syistä haastavaa", muistuttaa Siviksen verkkopedagogi Erkki Ukkola.

Miksi etäyhteyksiä kannattaa käyttää myös koronarajoitusten höllentämisen jälkeen, Siviksen verkkopedagogi Erkki Ukkola?

– Järjestökenttä elää jäsentensä aktiivisuudesta. Moni järjestötoiminnasta kiinnostunut saattaa kuitenkin jättää aktiivisemman osallistumisen vähemmälle kiireen vuoksi. Etätapaaminen säästää auton ratissa tai bussin penkillä käytettyjä minuutteja.

Monelle osallistuminen fyysiseen kokoontumiseen saattaa olla haastavaa muistakin syistä. Verkkototeutus madaltaa esimerkiksi fyysisten rajoitteiden tai sosiaalisten tilanteiden pelon aiheuttamaa kynnystä osallistua muuten mielekkääseen toimintaan. Chatin ja äänestysten kaltaiset työkalut mahdollistavat vaikuttamisen myös heille, jotka eivät tavallisesti kokouksissa halua puheenvuoroa.

Miten etätapaaminen järjestetään laadukkaasti?

– Tekniikan on syytä olla hallussa niin järjestäjällä kuin osallistujilla. Etukäteen lähetettävät hyvät ohjeet ja mahdollisuus treenata ennakkoon helpottavat osallistumista. Siviksen järjestämät Verkkokoulutuksen työkalut -koulutukset antavat hyvät perustaidot erilaisten verkkotapaamisissa käytettävien ohjelmistojen käyttöön.

Kun kokoontuminen on verkossa, vaatii yhteisöllisyyden ja merkityksellisyyden kokemus hieman enemmän vaivaa. Pelkkä puhuvan pään diaesityksen kuunteleminen herpaannuttaa osallistujien huomiota muuhun. Liian tiivis aikataulu hengästyttää ja ilman kunnollista ohjelmaa kallisarvoinen kokousaika taas menee helposti silkaksi haahuiluksi. Vuorovaikutteisuutta lisäämällä saadaan osallistujat sitoutettua tapaamisen agendaan ja käsitellyt asiat jäävät helpommin mieleen. Työkaluja etäkokoontumisten elävöittämiseksi löytyy runsaasti, ja kokeilemalla löydät niistä itsellesi ja osallistujiesi taitotasoon sopivat.

Onko lähi- ja etätapaamisen yhdistelmässä eli hybridissä ideaa?

– Lähi- ja etäosallistumista yhdistelevä tapahtuma kuulostaa paperilla täydelliseltä, mutta toteutuakseen sekin vaatii suunnittelua ja ennakkotyötä. Sekä teknisen toteutuksen että fasilitoinnin tukea tarvitaan pelkkään lähi- tai etätoteutukseen verrattuna enemmän, ja suuremmissa tapahtumissa laadukas toteutus edellyttää myös taloudellista panostusta. Hybriditoteutusta ei kuitenkaan pidä nähdä mörkönä. Huolellisesti suunniteltuna ja hyvin toteutettuna siinä yhdistyvät lähi- ja etätoteutuksen parhaat puolet.

Lisätietoja