10.10.2023 Pinnalla NYT

Koulutusyhteistyö Siviksen kanssa uudistuu

Opintokeskus Siviksen ja jäsenjärjestöjen yhteistyön tapoihin on tulossa uudistuksia tämän ja ensi vuoden aikana. Uudistusten tavoitteena on tarjota entistä sujuvampaa yhteistyötä ja helpompaa asiointia.

Neljä ihmistä työskentelemässä yhdellä tietokoneella. Neljä ihmistä työskentelemässä yhdellä tietokoneella.

Opintokeskus Sivis uudistaa koulutusyhteistyötä jäsenjärjestöjensä kanssa. Keskeisimpiä uudistuksia ovat jäsenjärjestöjen ja Siviksen välille laadittavat koulutussopimukset, vertaisoppimisen siirtyminen osaksi koulutustoimintaa ja ammatillisen lisäkoulutuksen poistuminen vapaan sivistystyön koulutuksista.

– Tavoitteenamme on tarjota entistä sujuvampaa yhteistyötä ja helpompaa asiointia kanssamme. Lisäksi haluamme selkeyttää opetusohjelmaamme niin, että koulutuksiin osallistujat tietävät osallistuvansa koulutukseen. Eli tavoitteena on varmistaa, että koulutukset eivät vahingossa sekoitu järjestön muuhun toimintaan tai tapahtumiin, toteaa Opintokeskus Siviksen koulutuspäällikkö Susanna Plathan.

Koulutussopimus lisää yhteistyötä

Sivis ottaa käyttöön vuoden 2023 syksystä lähtien koulutussopimukset jäsenjärjestöjensä kanssa. Koulutussopimuksen tavoitteena on lisätä jäsenjärjestöjen tietoisuutta Siviksen palveluista ja auttaa Sivistä tuntemaan paremmin jäsenjärjestöjensä koulutus- ja kehittämistarpeita.

– Koulutussopimukset laaditaan jokaisen järjestön kanssa yhteisten keskustelujen pohjalta. Keskustelussa käydään läpi jäsenjärjestön tavoitteet yhteistyölle opintokeskuksen kanssa, koulutuksen painopisteet ja Siviksen opetusohjelmaan tulevat koulutukset. Lisäksi keskustellaan muun muassa järjestön koulutusmallitarpeista, verkkokoulutuspalvelujen sekä Yhdistystoiminnan verkkokurssien hyödyntämisestä, kertoo Susanna Plathan.

Koulutussopimukset laaditaan järjestöjen kanssa yhteisten keskustelujen pohjalta.

Koulutussopimus koskee koko järjestön, eli myös alueellisten yhdistysten ja paikallisyhdistysten, koulutustoimintaa. Ensimmäiset keskustelut käydään jäsenjärjestöjen kanssa jo tänä syksynä. Tavoitteena on, että vuoden 2024 loppuun mennessä kaikilla Siviksen jäsenjärjestöillä on koulutussopimus.

Vertaisoppiminen osaksi koulutustoimintaa

Vertaisoppiminen on hyvin perinteinen järjestöjen oppimisen muoto, jonka pohjalta opintokeskusten ja niiden jäsenjärjestöjen yhteistyö on rakentunut yli 100 vuotta sitten. Viimeisten vuosikymmenten aikana järjestöissä oppiminen on kuitenkin muuttunut entistä oasamislähtöisemmäksi ja kouluttajavetoisemmaksi.

Siviksessä on tehty selvitys vertaisopintoryhmätoiminnasta ja havaittu, että vain pieni osa ryhmistä täyttää vertaisopintoryhmätoiminnan periaatteen: eli ryhmällä ei ole nimetty kouluttajaa ja oppiminen tapahtuu ryhmäläisten kesken. Selvityksen mukaan suurella osalla Siviksen vertaisopintoryhmistä on kouluttaja ja toiminta ei eroa merkittävästi järjestön muusta koulutustoiminnasta.

Tämän vuoksi vertaisopintoryhmätoiminta taloudellisen tuen muotona lakkautetaan. Ryhmät, jotka täyttävät vapaan sivistystyön koulutuksen määritelmän, voidaan jatkossa toteuttaa koulutuksina osana Siviksen opetusohjelmaa.

Haluamme jatkaa vertaisoppimisen edistämistä järjestöissä myös jatkossa.

– Käymme keskustelut muutoksesta kaikkien järjestöjen kanssa, joilla on ollut vertaisryhmätoimintaa kanssamme. Sovimme yhdessä, miten eri ryhmien toiminta jatkuu ensi vuonna. Tavoitteemme on jatkaa vertaisoppimisen edistämistä edelleen pedagogisena ja järjestöihin erityisen hyvin sopivana oppimisen muotona, kertoo Plathan.

Ammatillinen koulutus muutoksessa

Opintokeskus Sivis on vapaan sivistystyön oppilaitos ja koulutustoimintamme tulee sisällöiltään edistää erityisesti aktiivista kansalaisuutta, järjestötoimintaa ja vapaaehtoistoimintaa. Siviksen opetusohjelmaan koulutusten tulee aina olla suunnattu laajalle kohderyhmälle.

Vuoden 2024 alusta lähtien järjestön henkilöstölle suunnattu ammatillinen koulutus ei kuulu Siviksen opetusohjelmaan. Jos koulutus on suunnattu myös järjestön vapaaehtoisille ja luottamushenkilöille, ne voivat edelleen olla osa Siviksen koulutusohjelmaa.

– Käymme myös ammatilliseen koulutuksen liittyviä kysymyksiä läpi jäsenjärjestöjemme kanssa koulutussopimukseen liittyvissä keskusteluissa, kertoo Plathan.

– Jos koulutussopimukseen, vertaisopintoryhmätoimintaan tai ammatilliseen lisäkoulutukseen liittyvistä muutoksista herää järjestössäsi akuutteja kysymyksiä, Siviksen jäsenjärjestöille nimetyt koulutusasiantuntijat auttavat mielellään ja vastaavat kysymyksiin.

Graafi Siviksen koulutustoiminnasta.

Siviksen koulutustoiminta

 • Siviksen itse järjestämä koulutus
  Opintokeskus Sivis toteuttaa osan koulutuksista itsenäisesti. Siviksen omat koulutukset on tarkoitettu ensisijaisesti jäsenjärjestöjen toimijoille. Koulutukset ovat pääsääntöisesti maksuttomia.
 • Siviksen tuottamat koulutuskokonaisuudet
  Opintokeskus Sivis tuottaa järjestöjen käyttöön koulutustoimintaa helpottavia koulutuskokonaisuuksia. Jäsenjärjestöjen käytettävissä ovat esimerkiksi käyttövalmiit Yhdistystoiminnan verkkokurssit.
 • Siviksen kanssajärjestäjien koulutus
  Suurin osa Opintokeskus Siviksen koulutusohjelman koulutuksista toteutetaan yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Sivis tukee jäsenjärjestöjen eli kanssajärjestäjien tuottamia koulutuksia laadullisesti, pedagogisesti ja taloudellisesti (Sivis-tuki).
 • Siviksen ja kanssajärjestäjien muu koulutus
  Opintokeskus Siviksen opetusohjelmaan voi sisältyä myös jäsenjärjestöjen koulutuksia, joita ei tueta taloudellisesti eli joille ei makseta Sivis-tukea. Sivis voi kuitenkin validoida koulutuksia ja tukea laadullisesti jäsenjärjestöjen koulutustoimintaa.

Lisätietoja