23.8.2021 Siviksen äänellä

Koulutussyksyn kaksi avainsanaa: Koski ja korona    

Koski-rekisteri tekee tunnistettavammaksi järjestöissä, vapaaehtoistoiminnassa ja näihin liittyvässä koulutuksessa saavutetun osaamisen. 

Valokuva_Marita Salo_Opintokeskus Sivis Valokuva_Marita Salo_Opintokeskus Sivis

Vapaan sivistystyön erityisyytenä on vapaatavoitteisuus. Opetussuunnitelma ei muotoudu Opetushallituksen hyväksymän opetussuunnitelman perusteiden vaan havaittujen koulutus- ja osaamistarpeiden pohjalle.

Järjestöjen koulutus opintokeskuksen kanssa toteutettuna on vapaan sivistystyön koulutusta. Sivis jäsenjärjestöjensä oppilaitoksena auttaa muotoilemaan koulutuksen osaamistavoitteita ja tukee pedagogisesti laadukkaan koulutuksen toteuttamista.  

Alkava syksy on vapaalle sivistystyölle erityinen. Vapaatavoitteisessa koulutuksessa saavutettua osaamista voi ensimmäistä kertaa näyttää myös suorituksina ja opintopisteinä valtakunnallisen opinto- ja tutkintorekisteri Kosken kautta Oma opintopolku -palvelussa. Se tekee tunnistettavammaksi järjestöissä, vapaaehtoistoiminnassa ja näihin liittyvässä koulutuksessa saavutetun osaamisen.   

Toinen vapaan sivistystyön syksyä leimaava asia on yhä korona. Valmistaudumme koulutusmäärien kasvuun ja korona-ajan oppien hyödyntämiseen uudessa normaalissa. Samaan aikaan on yhä syytä varautua jatkuviin rajoituksiin ja vaalia terveysturvallisuutta lähikoulutusten toteuttamisessa ja vahvistaa verkkokoulutusta. Ajantasaiset suositukset koulutuksen järjestämiseen löytyvät Sivisverkon kautta Opetushallituksen sivuilta ja alueellisia suosituksia seuraamalla.  

Liian pitkälle koronatauolle ei koulutustoimintaa kannata järjestössä jättää. Järjestöjen koulutuksessa syntyvä osaaminen vahvistaa ihmisten voimavaroja, hyvinvointia ja aktiivista kansalaistoimintaa. Näille on pitkään jatkuneessa poikkeuksellisessa tilanteessa ja siitä toipumisessa erityinen tarve.  

Hyvää alkanutta syyslukukautta! 

Lisätietoja