15.5.2024 Järjestökoulutus

Kouluttajaverkosto kokoaa järjestöjen kouluttajat yhteen

Opintokeskus Siviksen sekä järjestöjen kanssa yhteistyössä järjestettävä koulutus tavoittaa vuosittain yhteensä yli 135 000 henkilöä. Huikea koulutusmäärä ei onnistuisi ilman osaavia kouluttajia. Siviksen Kouluttajaverkosto tarjoaa järjestöjen kouluttajille mahdollisuuden jakaa kokemuksia ja oppia yhdessä. 
Järjestökouluttajina toimivat järjestöjen työntekijät, aktiiviset vapaaehtoiset sekä ulkopuoliset asiantuntijat.

Miksi Sivis on päättänyt perustaa Kouluttajaverkoston, Siviksen asiantuntijat ja Kouluttajaverkoston vetäjät Kirsi Ahonen ja Heidi Ristolainen?

– Järjestöjen kouluttajat ovat Sivikselle erittäin tärkeitä yhteistyökumppaneita koulutusten toteuttamisessa, joten haluamme jatkossa tarjota kouluttajille mahdollisuuden verkostoitumiseen ja yhdessä oppimiseen.

– Ensimmäinen verkostotapaaminen järjestetään syyskuun lopulla. Tapaamiskerran teemana on ”Mielekäs oppiminen”. Tapaamisessa paneudutaan osallistujia aktivoiden vuorovaikutuksen merkitykseen järjestökoulutuksessa. 

 Mitä Kouluttajaverkoston toiminnalla tavoitellaan? 

– Tavoitteena on, että verkosto kokoaa eri taustoista tulevat järjestökouluttajat aidosti yhteen ja tarjoaa kouluttajille konkreettista hyötyä ja työkaluja. Tarkoituksena on verkostoitua sekä rakentaa aitoa vuorovaikutusta samanlaisten asioiden parissa työskentelevien kesken sekä oppia uutta yhdessä. 

– Verkoston kautta kouluttajat kuulevat myös Siviksen palveluista, joita omassa koulutustyössä voi hyödyntää. Emme ole aiemmin tarjonneet erikseen kouluttajille suunnattuja palveluita, joten nyt on korkea aika tarttua toimeen. 

 Mitä hyötyä verkostosta on Siviksen jäsenjärjestöille? 

– Järjestöjen kouluttajat tekevät erilaisilla taustoilla ja erilaisissa olosuhteissa merkityksellistä työtä, joka edistää suoraan järjestöjen tavoitteita. Verkosto tarjoaa mahdollisuuden kartuttaa omaa osaamista ja vaihtaa kokemuksia.

– Otamme mielellämme vastaan verkoston jäsenten ja järjestöjen toiveita tapaamisissa käsiteltävistä aiheista ja työskentelytavoista. Järjestökoulutuksessa korostuu yhteisöllisyys ja haluamme tuoda yhteisöllisyyttä ja vahvaa yhdessä tekemisen iloa myös Kouluttajaverkostoon.

 Miten jäsenjärjestöt pääsevät mukaan? 

– Lähetämme kutsun kaikille Siviksen kanssa yhteistyössä toteutetuissa koulutuksissa kouluttajina toimineille. Toivottavasti mahdollisimman moni innostuu lähtemään mukaan! 

 

Lisätietoja