26.10.2021 Siviksen äänellä

Kolme hyvää syytä olla mukana jatkuvassa oppimisessa

Opintokeskuksen ja järjestöjen koulutustoiminnalla on paikkansa myös jatkuvassa oppimisessa ja työelämätaitojen koulutuksessa.

Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo. Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo.

Suomalaisen koulutusjärjestelmän uusin tulokas on jatkuva oppiminen. Jatkuvalla oppimisella vastataan tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa.

Opintokeskuksen ja järjestöjen koulutustoiminnalla on paikkansa myös jatkuvan oppimisen ja työelämän näkökulmasta – ainakin kolmesta syystä:

  1. Ensinnä järjestöt ovat yhä useammin paitsi vapaaehtoisyhteisöjä myös työyhteisöjä, joissa henkilöstön jatkuva osaamisen uudistaminen on välttämätöntä. Hyvä esimerkki tästä on alkava Siviksen ja Turun ammattikorkeakoulun KESTO – Kestävää toimintaa ja tulevaisuutta -hanke. Siinä kehitetään koulutusta muutosjohtamisesta, laatuajattelusta ja tulevaisuuden ennakoinnista.
  2. Toiseksi järjestöt tavoittavat ihmisiä, joita muu koulutusjärjestelmä ei hevin saavuta ja joiden pääsy työelämään on haasteellista. Puutteet perustaidoissa, digiosaamisessa tai suomen kielen taidossa ovat esteitä työelämään pääsemiseen ja aktiivisena kansalaisena toimimiseen. Tähän tartumme uudessa Työelämän digitaidot kuntoon -hankkeessa yhdessä Marttojen, Kansanvalistusseuran ja Punaisen Ristin kanssa kouluttamalla digiperustaitoja Kaikkien-mallia käyttäen.
  3. Kolmanneksi järjestöillä on erityisosaamista, joilla on arvoa eri alojen ammattilaisille. Järjestöt kouluttavat muun muassa sosiaalialan ammattilaisia työskentelemään uusperheiden kanssa tai terveydenhuollon ja logistiikan ammattilaisia kansainväliseen avustustoimintaan. Tänä vuonna Siviksen erillinen tuki järjestöjen ammatilliseen lisäkoulutukseen päättyy ammatillisen koulutuksen reformin myötä. Koulutus yhteistyössä Siviksen kanssa jatkuu silti.

Osaamisperusteinen suunnittelu ja opintopisteiksi mitoittaminen nousevat entistä tärkeämmiksi. Niiden ansiosta osallistuja voi saada suoritusmerkinnän koulutuksesta kansalliseen opintorekisteriin.

Seuraamme jatkuvan oppimisen uudistusta Siviksessä skarppina. Opintokeskuksen ja järjestöjen rooli on tarpeellista pitää uudistuksessa esillä.

Kirjoittaja