9.10.2023 Siviksen äänellä

Kohti järjestöjen yhteistä kampusta

Meillä Siviksessä on käynnissä uudistusten syksy. Tavoitteemme on olla entistä paremmin jäsenjärjestöjämme palveleva oppilaitos, jonka opetusohjelma tarjoaa koulutusta myös jatkossa kaikkialla Suomessa.

Siviksen viestintä- ja innovointipäällikkö Anne Ilvonen. Siviksen viestintä- ja innovointipäällikkö Anne Ilvonen. Siviksen viestintä- ja innovointipäällikkö Anne Ilvonen.

Olemme viime vuodet valmistelleet Siviksessä muutosta, jossa syvennämme yhteistyötä jäsenjärjestöjemme kanssa ja tarjoamme entistä sujuvampia ja selkeämpiä digitaalisia palveluita. Tämän uudistustyön ensimmäisiä tuloksia pääsemme esittelemään tässä SivisNYTissä.

Viime viikolla Opintokeskus Sivikselle avattiin uudet, ajanmukaiset ja saavutettavat verkkosivut. Siviksen uudelta verkkosivustolta on helppo löytää esimerkiksi erilaisia hyödyllisiä materiaaleja ja työkaluja sekä ohjeet koulutuksen toteuttamiseen Siviksen kanssa. Myös Siviksen opetusohjelmaan kuuluva koulutus on nostettu entistä paremmin esille.

Samalla uudistimme verkkosivujemme ja sähköpostiemme osoitteet. Verkkosivumme löytyvät nyt osoitteesta OpintokeskusSivis.fi ja jatkossa meidät tavoittaa sähköpostiosoitteista, jotka ovat muotoa etunimi.sukunimi@OpintokeskusSivis.fi.

Olemme myös selkeyttäneet yhteistyötä jäsenjärjestöjemme kanssa. Koulutuspäällikkömme Susanna Plathan kertoo tuoreessa SivisNYTin artikkelissa muun muassa jokaisen jäsenjärjestön kanssa työstettävästä koulutussopimuksesta. Tavoitteemme on, että koulutussopimusten avulla pystymme jatkossa entistä paremmin tukemaan jäsenjärjestöjämme koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä tarjoamaan tukea koulutuksen kehittämiseen järjestöjen toiminnan kannalta oikeaan aikaan. Koulutussopimuksiin liittyvät keskustelut käynnistyvät ensimmäisten järjestöjen kanssa jo tämän vuoden puolella.

Olemme myös tehneet laajaa selvitystyötä jäsenjärjestöjemme Siviksen opetusohjelmaan kuuluvasta koulutustoiminnasta. On ollut hienoa huomata, kuinka monipuolista koulutusta meillä on tarjolla eri puolla Suomea. Olemme kouluttaneet jäsenjärjestöjemme kanssa tänä ja viime vuonna esimerkiksi järjestö- ja kansalaistaitoja yhteensä lähes 1 800 koulutuksessa 40 000 osallistujalle.

Uskallan väittää, että yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa Opintokeskus Sivis on Suomen suurin järjestö- ja kansalaistaitojen kouluttaja.

Kirjoittaja