24.8.2022 Pinnalla NYT

Kohderyhmät antavat suuntaa Siviksen palvelu-uudistukselle

Sivis uudistaa kaikki digitaaliset palvelunsa: verkkosivuston, Sivisverkon ja sähköisen asioinnin. Muutostyötä siivittävät palvelumuotoilu ja kohderyhmien tarpeet.

Opintokeskus Siviksen laajan digitaalisten palvelujen uudistuksen tavoite on selvä: sujuvat ja käyttäjien näkökulmasta selkeät palvelut ja prosessit.

– Tavoitteenamme on, että prosessimme ovat jatkossa sujuvia ja asiakaspalvelustamme tulee nykyistä vaivattomampaa ja selkeämpää, Siviksen viestintä- ja innovointipäällikkö Anne Ilvonen sanoo. Hän toimii uudistuksen projektipäällikkönä.

Työ on aloitettu yli vuosi sitten digitaalisten palveluiden palvelumuotoilulla. Sen kautta on määritelty uudistuksen suuntaa ja tavoitteita sekä keinoja tavoitteiden toteuttamiseen.

– Palvelumuotoilu on auttanut näkemään, miten Sivis voi palvella paremmin erilaisia käyttäjäryhmiä. Olemme pystyneet määrittelemään avainasiakasryhmät ja palvelupolut. Löysimme uuden tavan ajatella asioita, ja sen myötä Siviksestä tulee vieläkin kiinnostavampi ja hyödyllisempi kumppani järjestöille.

Palvelumuotoilu on auttanut näkemään, miten Sivis voi palvella paremmin erilaisia käyttäjäryhmiä.

Uudistukseen on varattu aikaa 1,5 vuotta. Uusi verkkosivusto ja muut suuremmat muutokset saadaan käyttöön loppuvuodesta 2023. Työ etenee yhteistyössä Siviksen jäsenjärjestöjen kanssa.

– Kerromme syyskuussa SivisPÄIVÄnä lisää uudistuksista jäsenjärjestöjen johtajille, työntekijöille, viestijöille ja koulutusten kehittäjille. Lisäksi kutsumme erikseen mukaan jäsenjärjestöjen edustajia kehittämään uusia palvelupolkuja, Anne Ilvonen kertoo.

Palvelumuotoilussa löydettiin kohderyhmät

Kohderyhmämäärittely auttoi pohtimaan, miten eri asiakasryhmät asioivat Siviksen kanssa, ja mitä kohderyhmiin kuuluvien tulisi löytää Siviksen verkkosivuilta ja mistä. Uudistustyön avuksi otettiin viisi eri kohderyhmää:

Jäsenjärjestöjen kouluttajat

Sivis tarjoaa jäsenjärjestöjen kouluttajille ja vertaisopintoryhmien ohjaajille kouluttajaosaamista kehittävää koulutusta, yhdistystoiminnan koulutuspohjia ja ajankohtaisia materiaaleja vapaaehtoisten kouluttamiseen sekä tietoa järjestötoiminnasta ja koulutuksen kehittämisestä. Lisäksi Sivisverkon käyttäjät saavat työvälineitä koulutuksen suunnitteluun.

Järjestöjen koulutusten kehittäjät ja suunnittelijat

Sivis tuottaa runsaasti työkaluja järjestökoulutuksen strategiseen kehittämiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen sekä lukuisia kouluttautumisen mahdollisuuksia ja verkostoja.

Järjestöjohtajat

Sivis tarjoaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia, verkostoitumismahdollisuuksia ja yhteistyökumppanin oman järjestön kehittämiseen.​

Sidosryhmäläiset

Sivikseltä saa ajankohtaista tietoa järjestökoulutuksesta, sen kehittämisestä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Koulutuksiin osallistujat

Sivis antaa mahdollisuuden oman osaamisen lisäämiseen Siviksen jäsenjärjestöjen koulutuksissa, opintosuoritusmerkintöjä omassa opintopolussa, digitaalisia osaamismerkkejä, mahdollisuuden hyödyntää Siviksen digitaalisia materiaaleja ja etsiä koulutuksia koulutuskalenterista.

Teksti: Tia Yliskylä
Kuva: Susanna Nordvall

Ihminen työskentelemässä kannettavalla tietokoneella.

Siviksen digitaalisten palvelujen uudistus

Sivis uudistaa vuosina 2022–2023 palvelukonseptinsa ja sen myötä kaikki digitaaliset palvelunsa.

Jatkossa jäsenjärjestöt saavat käyttöönsä entistä ajanmukaisemmat ja käyttäjäystävällisemmät Siviksen tarjoamat koulutuksen suunnittelun, toteutuksen ja kehittämisen työkalut, jotka on mahdollista yhdistää rajapinnan kautta myös järjestön omiin palveluihin.

Uudistetusta verkkopalvelusta löytyvät tulevaisuudessa myös entistä helpommin Siviksen ja sen jäsenjärjestöjen koulutukset sekä opintokeskuksen tuottamat tutkimukset, selvitykset ja materiaalit kaikkien hyödynnettäväksi.

Lisätietoja