19.1.2024 Siviksen äänellä

Kohdataan järjestöjen kampuksella!

Sivis on järjestöjen oppilaitos – järjestöjen kampus – joka tarjoaa hedelmällisen alustan koulutusyhteistyölle. Hyviä kohtaamispaikkoja kampuksella ovat muun muassa Siviksen verkostot, kuten tänä vuonna käynnistyvä Siviksen järjestöjen kouluttajaverkosto”, toteaa Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo.
Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo. Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo. Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo.

Juuri nyt monessa järjestössä kannetaan huolta tulevaisuuden taloudellisista ja henkilövoimavaroista.  Järjestötoiminnan oleellinen voimavara ovat osaavat ja innostuneet toimijat. Koulutus vahvistaa ammattilaisten ja vapaaehtoisten osaamista ja toiminnan motivaatiota ja vie eteenpäin järjestön perustehtävää.  

Koulutuksesta tinkiminen on omiaan näivettämään koko toimintaa. Käpertymisen sijaan resurssiviisas yhteistyö on yhä tärkeämpää ja strategisempaa.  

Koulutus vahvistaa ammattilaisten ja vapaaehtoisten osaamista ja toiminnan motivaatiota ja vie eteenpäin järjestön perustehtävää.

Sivis on järjestöjen oppilaitos – järjestöjen kampus – joka tarjoaa alustan koulutusyhteistyölle.  

Kampuksella tarkoitetaan useimmiten fyysistä oppilaitoksen aluetta, jossa sijaitsevat oppilaitoksen rakennukset, luentosalit ja muut tilat. Sivis on kampuksena valtakunnallinen järjestöjen koulutustoiminnan verkosto. Kampus tarjoaa yhteisiä koulutusresursseja, kuten Yhdistystoiminnan verkkokursseja ja yhdistystoimintaa tukevia koulutusmateriaaleja, työkaluja koulutuksen suunnittelun ja kurssihallintoon sekä tilaa koulutusyhteistyölle ja kehittämiselle.  

Hyviä kohtaamispaikkoja kampuksella ovat tänä vuonna käynnistyvä Siviksen järjestöjen kouluttajaverkosto ja keväällä alkava Kouluta Siviksen kanssa -webinaarisarja.

Sivis on kampuksena valtakunnallinen järjestöjen koulutustoiminnan verkosto.

Innostavia kohtaamisia koettiin jo syksyllä käynnistyneissä koulutussopimuskeskusteluissa.  Sopimuskeskusteluissa käymme läpi Siviksen ja järjestön yhteisen vuosisuunnitelman yhteistyössä järjestettävästä koulutuksesta. Lisäksi sovimme Siviksen taloudellisesta ja pedagogisesta tuesta järjestön koulutustoiminnassa sekä muusta kehittämisyhteistyöstä.    

Keskustelut olivat erittäin onnistuneita. Ne syvensivät tuntemusta järjestöistä aktiivisten kansalaisten kouluttajina eri elämänalueilla. Ne toivat selkeyttä ja tavoitteellisuutta Siviksen kanssa yhteistyössä järjestettävään koulutukseen.

Järjestöjä yhdistävinä tarpeina pinnalle nousivat muun muassa yhdistystoiminnan peruskoulutuksen järjestäminen sekä koulutuksen suunnittelun ja toteuttamisen tuki etenkin verkkokoulutuksessa ja kouluttajien kouluttamisessa.

Järjestön kanssa käytyyn keskusteluun perustuva koulutussopimus laaditaan tämän vuoden aikana kaikkien Siviksen kanssa kouluttavien jäsenjärjestöjen kanssa.  

Hyvää alkanutta koulutusvuotta, kohdataan järjestöjen kampuksella! 

Kirjoittaja