12.12.2021 Siviksen äänellä

Kiitos Siviksen väelle

Opintotoiminnan Keskusliiton hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja Milla Kalliomaa summaa kautensa antia. Kalliomaan puheenjohtajakausi päättyy vuodenvaihteessa.

Milla Kalliomaa Milla Kalliomaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton pääsihteeri Milla Kalliomaa aloitti puheenjohtajana vuonna 2016.

Puheenjohtajakauteni aikana olen saanut olla mukana kehittämisen polulla, jossa Opintokeskus Siviksessä on tapahtunut paljon.

Sivisverkko oli kunnianhimoinen ja mittava kehittämishanke, joka toi järjestöjen koulutuksen ohjauksen uuteen aikaan. Näinä vuosina on vahvistettu organisaation asiantuntijaresurssia, kehitetty työyhteisön toimintatapoja ja otettu digitaalisuus haltuun.

Viime vuonna valmistui Kestävän elämän ohjelma ja Partion kehittämistyön pohjalta syntyi nuorisoalan Osaamiskeskus Kentauri keskellä korona-aikaa. Erätauko-kumppaniorganisaationa olemme Siviksessä mukana rakentamassa Suomesta maailman parhaiten keskustelevaa kansaa.

Sivis edistää yhdenvertaisuutta vahvistamalla aikuisten perustaitoja ja työelämävalmiuksia oppijakeskeisessä Kaikkien-malli-hankkeessa. Sivis on tuottanut meille järjestöille tärkeää tietoa vapaaehtoistoiminnan osaamistarpeista.

Järjestöissä hankitun koulutuksen ja osaamisen tunnustaminen eteni merkittävästi, kun kansallinen opintorekisteri Koski avasi ovensa opintokeskusten opintopisteytetyille koulutuksille.

Kiitos ja tunnustus edistyksellisestä kehittämistyöstä kuuluu Siviksen asiantuntevalle ja sitoutuneelle johdolle ja henkilöstölle. Hallituksen tehtävänä on luoda aikaansaamiselle edellytykset, varmistaa resurssit ja tehdä valintoja, jotka tukevat yhteisön menestystä.

Kehittämistyö jatkuu. Lähivuosina tärkeää on yhteistyössä järjestöjen kanssa edistää palautumista koronakriisistä. Järjestöillä on merkittävä tehtävä osallisuuden ja demokratian areenoina, kestävän elämän edistäjinä ja jokaisen ihmisen ihmisarvon puolustajina. Sivis on tässä tehtävässä meille hyvä kumppani ja jatkuvan kehittämisen sparraaja.

Kiitän lämpimästi hallitusta, jonka kanssa olen saanut työskennellä, Siviksen johtoa ja henkilöstöä näistä hallitusvuosista.

Kirjoittaja

  • Milla Kalliomaa

    Hallituksen puheenjohtaja, Opintotoiminnan Keskusliitto | Pääsihteeri, Mannerheimin Lastensuojeluliitto