31.3.2023 Koulutukset

Kevään koulutukset – opitaan uutta yhdessä!

Siviksen kevään koulutuksissa vahvistetaan järjestöosaamista, opitaan tulevaisuuden järjestötaitoja ja perehdytään yhdistystoiminnan käyttövalmiisiin verkkokoulutuksiin. Varaa paikkasi ja ilmoittaudu mukaan jo tänään!

Ihminen istuu sohvalla tietokone ja vihko sylissään. Ihminen istuu sohvalla tietokone ja vihko sylissään.

Onnistu verkkokouluttajana -webinaarit

 • Kouluttaja tietokoneen edessä työssään.
 • Saavutettavuus verkkokoulutuksen materiaaleissa

  Koulutuksessa syvennytään tuottamaan saavutettavaa sekä pedagogisesti laadukasta materiaalia verkkokoulutuksia varten. Laadukas oppimateriaali on kiinnostavampaa ja tukee oppimista myös verkossa. Koulutuksen jälkeen osaat tuottaa saavutettavasti sekä tekstiä että graafista materiaalia.

 • Koulutusmateriaalia Canvalla

  Canva on ilmainen graafisen suunnittelun työkalu, jolla voi tuottaa grafiikkaa oppimateriaalien, esitysten, viestinnän ja sosiaalisen median tarpeisiin. Tässä koulutuksessa tutustut käytännönläheisesti Canvan hyödyntämiseen järjestötyössä ja verkkokoulutusten materiaalin tuotannossa. Koulutuksessa opit Canvan keskeisimmät toiminnot, asetukset ja käyttövinkit. Huom! Koulutus täynnä, vain varasijoja jäljellä.

Yhdistystoiminnan verkkokoulutukset järjestöjen käyttöön

 • Kaksi ihmistä tutkii kiinnostuneena tietokoneen ruutua.
 • Verkkokoulutuspohjien käyttöönottotyöpaja

  Työpaja on tarkoitettu Siviksen jäsenjärjestöille, jotka haluavat alkaa kouluttamaan järjestönsä aktiiveja Siviksen verkkokoulutuspohjien avulla. Koulutuksessa käydään läpi, miten verkkokoulutuspohja otetaan käyttöön Howspacessä ja mitä tarvitaan koulutuksen käyttöönottamiseen omassa järjestössä.

Verkkokoulutuksen työkalut -webinaarit

 • Kaksi ihmistä tietokoneen ruudulla etäyhteyden päässä.
 • Teams edistyneille

  Teams tutuksi -koulutuksen jatko-osassa syvennät osaamistasi Microsoft Teams -sovelluksen ja erityisesti sen kokoustoiminnon parissa. Koulutuksessa kuulet Teamsin viimeisimpien päivitysten mukanaan tuomista ominaisuuksista sekä tutustut tarkemmin erilaisiin aktivoinnin työkaluihin. Koulutuksessa opit hyödyntämään osallistavia menetelmiä Teamsilla toteutetussa verkkotapahtumassa. 

 • Zoom edistyneille

  Zoom tutuksi -koulutuksen jatko-osassa syvennät osaamistasi verkkoneuvottelytyökalu Zoomista. Koulutuksessa kuulet Zoomin viimeisimpien päivitysten mukanaan tuomista ominaisuuksista sekä tutustut tarkemmin erilaisiin aktivoinnin työkaluihin. Opit myös hyödyntämään osallistavia menetelmiä Zoomilla toteutetussa verkkotapahtumassa.

Ohjaaja- ja menetelmätaitoja

 • Ryhmä ihmisiä keskustelemassa.
 • Kaikkien-malli kouluttajan työkaluna

  Koulutatko tai toimitko ryhmän ohjaajana? Tule oppimaan, kuinka hyödynnät Kaikkien-mallia omassa koulutuksessasi. Kaikkien-malli auttaa sinua toteuttamaan osallistavan ja innostavan koulutuksen. Tämän webinaarin jälkeen sinulla on yksi työkalu lisää kouluttajan tai ohjaajan työkalupakissasi! 

 • Kaikkien-mallin Sivistysviikon tapahtuma

  Tule mukaan kuulemaan, miten sivistyksellistä aikuiskasvatusta voitaisiin edistää ja mitä kaikkea uusi digikouluttajille toteutettu Kaikkien-malli-sivuston materiaali pitää sisällään. Tapahtumassa aiheina ovat aikuisten perustaidot Euroopassa ja uusi digikouluttajan materiaali. Tilaisuudessa esitellään myös mm. eurooppalaista yhteistyötä ja tarjotaan suosituksia niin päättäjille kuin kouluttajille.

Innostu verkkokouluttajana -webinaarit

 • Ihminen tietokoneen ääressä.
 • Pelit ja pelillisyys

  Koulutuksissa voidaan hyödyntää valmiita pelejä tai lainata peleistä hyväksi todettuja elementtejä koulutuksen pelillistämiseksi. Pelaamisessa on myös kyse oppimisessa, miten peli saa ihmisen omaksumaan paljon tietoja ja lainalaisuuksia. Miten voisimme hyödyntää paremmin pelejä ja pelillistämistä koulutuksessa? Tule kuulemaan lisää miten pelejä ja pelillisyyden tekniikoita voi hyödyntää järjestöjen koulutuksissa!

Järjestöosaamisen vahvistamisen taitoja

 • Ihmisiä seisomassa käsi pystyssä.
 • Jyvälle järjestötyöstä

  Kurssin tavoitteena on helpottaa työssä suoriutumista ja viihtymistä esittelemällä  järjestötyöntekijöille tärkeät perustiedot: kolmannen sektorin erityispiirteet, alan keskeinen lainsäädäntö ja vaikuttamistyön ulottuvuudet. Kurssilla paneudutaan myös alan ajankohtaisiin työtaitoihin, kuten projektinhallintaan, itsensä johtamiseen, vuorovaikutustaitoihin ja stressinhallintaan. Koulutuksessa pääset verkostoitumaan muiden tuoreiden työntekijöiden kanssa ja vertaisoppimaan osana ryhmää. Huom! Koulutus täynnä, vain varasijoja jäljellä.

 • Järjestön hallitusosaaja (JHO)

  Valtakunnallisen järjestön hallituksen jäsen: tämä koulutus on sinulle! Järjestön hallitusosaaja (JHO)- koulutus on valtakunnallisten järjestöjen hallitustenjäsenille suunnattu koulutus, jossa kehitetään hallitusten jäsenten osaamista. Koulutuksessa opit mm. lisää sujuvasta hallitustyöskentelystä ja tulevaisuuteen katsovaa järjestöjohtamista. Koulutuksen julkaisutilaisuus järjestettiin perjantaina 31.3.2023.

 • Tartu tulevaisuuteen -päätösseminaari (KESTO)

  Miten muutokset vaikuttavat työyhteisöön ja millaisilla arjen johtamisen teoilla voi tukea työyhteisön toimijuutta? Miten toiminta voi olla samalla kestävää, kustannustehokasta ja laadukasta? Opintokeskus Siviksen ja Turun ammattikorkeakoulun yhteisessä iltapäiväseminaarissa kuullaan uusia näkökulmia siihen, mitä muuttuvassa toimintaympäristössä menestyminen edellyttää työpaikoilta. Tutustu seminaarin kaikkiin puheenvuoroihin!

Koulutuksen suunnittelutaitoja

 • Kaksi ihmistä keskustelemassa pöydän ääressä.
 • Koulutusmalli tutuksi -webinaarit

  Tule ottamaan selvää, mikä koulutusmalli on ja sopisiko se järjestösi käyttöön! Koulutusmallin avulla voit varmistaa yhtenäiset koulutussisällöt ja tarjota osallistujalle opintopisteitä koulutuksista. Koulutus on suunnattu Siviksen jäsenjärjestöjen koulutuksesta vastaaville henkilöille sekä Sivisverkon pääkäyttäjille.