2.3.2023 Pinnalla NYT

Kentaurin kevät tarjoaa tutkimuksia ja työkaluja järjestöille

Nuorisoalan osaamiskeskus Kentaurin kolmas toimintakausi lähenee loppuaan ja nyt päästään nauttimaan työn tuloksista. Keväällä julkaistaan kaksi tutkimusta nuorisoalan järjestökentältä, työkaluja vaikuttavuuden arvioimiseen sekä esitellään uusia tuulia osaamisen tunnistamisesta.  

Kolme nuorta ulkona. Kolme nuorta ulkona.

Tutkittua tietoa järjestökentältä 

Yksin, yhdessä, yhteisössä – järjestö- ja harrastustoiminta nuorten voimavarana

Keväällä 2021 Kentauri toteutti kyselytutkimuksen, johon osallistui lähes 15 000 nuorta. Nyt vastaukset on koottu Yksin, yhdessä, yhteisössä – järjestö- ja harrastustoiminta nuorten voimavarana -artikkelikokoelmaksi, joka sisältää analyysiartikkeleita kyselyn tuloksista.

Julkaisu käsittelee mm. nuorten yksinäisyyttä ja sitä, miten järjestötoiminta voi ehkäistä sitä. Julkaisussa pohditaan myös, miten nuoren tausta vaikuttaa harrastamiseen ja järjestöihin osallistumiseen ja mitä nuorten vastaukset kertoivat vaikkapa pelaamisen merkityksestä harrastuksena. 

Artikkelikokoelman julkaisutilaisuus järjestetään 22.3. klo 13–14.30 Zoomissa.
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan julkaisutilaisuuteen >>

Miksi ennakoida? Näkökulmia ja menetelmiä nuorisoalan järjestöjen ennakointiin

Toinen keväällä julkaistava kokoelma, Miksi ennakoida? Näkökulmia ja menetelmiä nuorisoalan järjestöjen ennakointiin -julkaisu sisältää artikkeleita nuorisoalan järjestöjen onnistuneesta ennakointityöstä sekä ohjeita ja vinkkejä järjestöille. Käsikirja pyrkii esittämään tiiviissä muodossa keskeisiä järjestöjen toimintaympäristön muutoksia ja auttamaan nuorisoalan ja nuorisotyötä tekeviä järjestöjä ilmiölähtöiseen, yhteistyötä ja vaikuttavuutta korostavaan toimintaan.

Ennakointikäsikirja julkaistaan 5.4. klo 13–14 Zoomissa.
Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen Kentaurin sivuilla >>

Uusia työkaluja järjestöjen käyttöön 

Osallisuusmittari ja Nuorten ekologisten arvojen mittari (NEMI)

Alkuvuoden aikana Kentaurissa on julkaistu myös kaksi uutta mittaria: osallisuusmittari sekä Nuorten ekologisten arvojen mittari (NEMI). Molemmat kehitettiin, jotta järjestöt voisivat arvioida toimintansa vaikuttavuutta. 

Mittarit ovat ladattavissa vapaasti Kentaurin verkkosivuilta ohjeineen, ja ne on käännetty myös ruotsiksi.
Kentauri.fi >>

Vaikuttavuusverkosto

Osaamiskeskus Kentauri on myös mukana Allianssin kanssa yhteistyössä pidettävän vaikuttavuusverkoston toiminnassa. 

Seuraavat verkoston tapaamiset järjestetään 29.3. ja 31.5.
Ilmoittaudu mukaan verkoston tapaamisiin >>

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen työkalut Osaamiskiekko, Duunikoutsi sekä Kentaurin osaamismerkit ovat myös vahvasti mukana Kentaurin keväässä. Niihin voi tutustua mm. ITK-webinaarissa sekä ITK2023-seminaarissa, Kentaurin esittelypisteellä Nuori23-tapahtumassa Jyväskylässä 18.–20.4. ja Allianssin kanssa järjestettävässä Nuorten järjestötaidot näkyviin -koulutuksessa 3.5.

 

Tutustu Kentaurin koko kevään kalenteriin 

Lisätietoja