21.4.2021 Pinnalla NYT

Nyt Kentaurissa alkaa käytännön toteuttamisvaihe

Tänä vuonna Osaamiskeskus Kentaurissa keskitytään muun muassa tiedonkeruun yhtenäistämiseen, uusiin digitaalisiin ratkaisuihin ja työelämän tulkintafoorumeihin.

Neljän ihmisen porukka ottamassa selfietä ulkona. Neljän ihmisen porukka ottamassa selfietä ulkona.

Puhuvia päitä tietokoneen ruudulla. Lisää puhuvia päitä tietokoneen ruudulla.

Etäyhteydet ovat olleet kiivaassa käytössä Osaamiskeskus Kentaurin startissa. Suunnitteluun, selvittelyyn ja syvempään tutustumiseen varattu ensimmäinen vuosi toimittiin koko ajan etänä.

Kentaurin johtajan Timo Sinivuoren mukaan digitaalisten yhteyksien rakentaminen on kuitenkin onnistunut hienosti.

– Olemme onnistuneet tavoittamaan ja palvelemaan järjestöjä, ja olemme onnistuneet kertomaan, mitä teemme ja mitä tulemme tekemään, Sinivuori kertoo.

Samaa mieltä on Kentaurin ohjausryhmän puheenjohtaja Marita Salo. Hän lukee aloitusvuoden tähtihetkiin esimerkiksi Kentaurin yhteisen identiteetin ja ilmeen luomisen ja käytännön koulutusten alkamisen.

– Lisäksi olemme saaneet käyttöön paljon konkreettisia työkaluja, kuten Duunikoutsi– ja Osaamiskiekko-palvelut. Näitä myös kehitetään ja nostetaan lisää esiin, Salo sanoo.

Valokuva_Timo Sinivuori_Osaamiskeskus Kentauri
Timo Sinivuori.

Tavoitteena yhdistää, yhtenäistää ja rakentaa

Osaamiskeskus Kentaurilta odotetaan paljon: esimerkiksi tutkimusta ja tiedon tuottamista nuorista, vaikuttavuuden arviointia, muuttuvien toimintaympäristöjen ennakointia sekä osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

Mitä tulisi saavuttaa, jotta Kentaurin voitaisiin todeta onnistuneen?

Marita Salo pitää tärkeänä ennakointikykyä. Kentaurin tulisi kyetä tunnistamaan trendejä ja näkemään, miten nuorten vapaaehtoistoiminta ylipäätään kehittyy.

– Miten sitä voidaan buustata? Lisäksi on kestävän kehityksen kysymykset ja nuorisojärjestöjen tulokulma niihin. Jos näissä asioissa pystymme tukemaan nuorisojärjestöjä, saavutukset kantavat pidemmälle kuin Kentaurin päättymiseen, vuoteen 2024 asti, Salo sanoo.

Timo Sinivuori nostaa esiin Kentaurin ydintehtävän: yhdistää, yhtenäistää ja rakentaa toimintamalleja sekä työkaluja.

– Lähtökohtana on enemmän toimintaa ja vähemmän juhlapuheita. Meidän täytyy onnistua järjestöjen osaamisen esille tuomisessa oppilaitoksiin ja yrityksiin sekä tiedonkeruun yhtenäistämisessä ja tiedon hyödyntämisessä, Sinivuori toteaa.

Tänä vuonna tärkeintä on käytännön toiminta

Kentaurin toinen toimintakausi on juuri käynnistynyt. Kaikessa toiminnassa on laitettu suurempi ja käytännönläheisempi vaihde päälle.

Marita Salo toiminnanjohtaja Opintokeskus Sivis
Marita Salo.

Työn alla ovat esimerkiksi tiedonkeruun yhtenäistämisen pilottihanke, järjestöjen muuttuvien toimintaympäristöjen tilannekuvan luominen, uusien digitaalisten ratkaisujen kehittäminen sekä uusien työelämän tulkintafoorumien käynnistäminen oppilaitosten, työpaikkojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Huh huh. Työsarkaa riittää jo näidenkin esimerkkien osalta. Mikä on tänä vuonna olennaisinta?

– Järjestöissä syntyvän osaamisen nostaminen ja sen nivominen järjestöjen oman toiminnan kehittämiseen, jotta tunnistetaan, mitä osaamista järjestöissä tarvitaan. Vaikuttavuuteen liittyvät koulutukset alkavat tuota pikaa, Marita Salo kertoo.

– Kansalaisjärjestöjen rooli osaamisen tuottamisessa on tuotava paremmin esiin. Haluamme löytää jatkuvan oppimisen kokonaisekosysteemin ja tuoda omat ratkaisumme sellaisen osaksi. Sitä ei vielä ole, mutta emme odottele, vaan puurramme jo järjestöjen, oppilaitosten ja yritysten rajapinnassa sen eteen, Sinivuori kertoo.

 

Teksti: Tia Yliskylä
Kuvat: Kentauri, Susanna Nordvall ja Juhani Sarpola

Kentauri edistää nuorten toimintamahdollisuuksia

  • Osaamiskeskus Kentauri tutkii nuorten harrastus- ja järjestötoiminnan vaikutuksia, kehittää järjestöjen nuorisotyötä koskevaa tiedontuotantoa, kehittää järjestöjen vaikuttavuusarviointia, selvittää kansalaistoiminnan muuttuvien toimintaympäristöjen vaikutuksia ja vahvistaa nuorten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

  • Kentauri toimii opetus- ja kulttuuriministeriön tuella ja toiminnasta vastaavat Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak, Opintokeskus Sivis, Suomen Partiolaiset sekä Talous ja nuoret TAT.

Lisätietoja