20.9.2021 Vinkkinurkka

Käytännölliset ideat verkkokoulutusten vuorovaikutukseen

Nyt ei haukotella tietokoneen ruutua tuijottaen, sillä Katri Aaltonen on koonnut käytännönläheisiä vinkkejä verkkokoulutusten vuorovaikutukseen. Ne ovat luettavissa Siviksen Vuorovaikutusta verkkokoulutuksiin -artikkelista.
Kuvituskuva. Kuvituskuva.

Yhteisöllisen oppimisen keskiössä on opiskelijoiden välinen vuorovaikutus. Koulutuksen luonne ja osaamistavoitteet määrittävät, miten syvällistä vuorovaikutusta niiden saavuttaminen edellyttää.

– Vuorovaikutusta tukevat menetelmät mahdollistavat ja innostavat opiskelijaryhmää käsiteltävänä olevan teeman yhteiseen työstämiseen, kokemusten jakamiseen, uuden ideointiin ja ihmettelyyn, Katri Aaltonen kirjoittaa.

Verkossa vuorovaikutus on osittain erilaista lähikohtaamisiin verrattuna ja vaatii uudenlaisia menetelmiä ja sovelluksia.

– Erityisen tärkeää on vahvistaa opiskelijoiden tunnetta siitä, että verkossa keskustellaan todellisiksi koettujen ihmisten kanssa.

Aaltonen on koonnut runsaasti hyödyllisiä ideoita, joita kannattaa testata käytännössä verkkokoulutuksissa. Esimerkiksi tutustumiseen löytyy vinkeitä tapoja tavallisen esittäytymisen sijaan.

Vinkkejä tutustumiseen verkkokoulutuksessa:

  • Oma nimi tapaamisalustalla. Pyydä jokaista osallistujaa kirjoittamaan oma etunimi ja jokin muu koulutuksen kannalta olennainen tieto (esim. rooli tai tehtävä, yhdistyksen nimi tai paikkakunta tms.) näkyviin kuvan yhteyteen. Zoomissa ja Teamsissa omaa nimeä pääsee muokkaamaan osallistujalistan kautta.
  • Padlet-kartta. Jokainen merkitsee kartalle, mistä osallistuu.
  • “Ollaan kasvokkain paikalla”. Jokainen avaa kameran, jotta kaikki näkevät muut osallistujat.
  • Yhteinen tervehdys. Mikit avaamalla jokainen sanoo yhtä aikaa tervehdyksen, esimerkiksi toivottaa ”hyvää huomenta”.
  • Verkkoalustan reaktiotoiminnot. Kaikki käyttävät tapaamisalustan vilkutus-, peukku- tai muuta vastaavaa toimintoa kertomaan, että on paikalla ja osaa pyytää sen avulla puheenvuoron tai kommentoida/ reagoida.
  • Mikä olisit? Valitse kouluttajana yksi teema, ja pyydä jokaista osallistujaa nimeämään itsensä teemaan liittyen. Esimerkiksi: vesi (olen sade, puro, lampi jne.), hedelmä, somekanava, elokuva, elokuvatähti, laulaja, laulu.

Työskentelyvaiheessa Katri Aaltonen kehottaa käyttämään aktivointimenetelmiä, joilla ylläpidetään jännitettä ja vireystilaa tai autetaan keskittymään käsiteltävänä olevaan teemaan.

– Myös pienet tauko- ja jaloitteluvaiheet ovat tärkeitä varsinaisten kahvi- tai lounastaukojen lisäksi, muistuttaa Aaltonen.

Vinkkejä aktivoivista menetelmistä:

  • Lempiväri. Mikä on lempivärisi? Pyydä osallistujia kirjoittamaan lempiväri chattiin tai käyttämällesi alustalle esim. Mentimeter, Slido, Padlet. Pitäkää jaloittelutauko, jonka aikana jokainen hakee lempivärisen esineen. Esitelkää esineitä toisillenne.
  • Esineen metsästys. Pyydä jokaista etsimään jaloittelutauon aikana neljä esinettä tai asiaa: 1) jotakin, joka alkaa samalla kirjaimella kuin etunimesi 2) jotakin pehmeää 3) jotakin vanhempaa kuin sinä 4) jotakin, joka tuoksuu hyvältä. Esineitä esitellään vuorotellen toisille. Pienessä osallistujaryhmässä sen voi tehdä verkkoalustan päähuoneessa, ja isommassa ryhmässä osallistujat kannattaa jakaa hetkeksi pienryhmätiloihin.
  • Kynän jakaminen. Kaikki avaavat kameran ja ottavat kynän käteen. Aloita kouluttajana esimerkkiä näyttäen: ota kynä käteen ja valitse ruudulta henkilö/nimi, jolle haluat ojentaa kynän. Anna kynä henkilölle niin, että ruudulla näyttää siltä kuin hän saisi sen oikeasti (sinun täytyy liikuttaa kättäsi ja kynää joko ylös-alas-oikealle-vasemmalle-viistoon ja vastaavasti henkilön tulee ojentaa kättään samaan suuntaan, jotta hän voi napata kynän.)
  • Kilistely. Ottakaa tauon jälkeen kahvi- tai teekupit mukaan ja kilistelkää kuppeja toistenne kanssa. Keksikää vuorotellen asioita, joille tänään kannattaa nostaa kuppia.
  • Kuva kotikengistä tai sukista. Pyydä osallistujaa ottamaan valokuva kotikengistä tai –sukista, jotka hänellä on jalassa. Kuvat ladataan sopivalle alustalle (esim. Padletiin) ja saatetekstiksi pyydetään kirjoittamaan, miksi juuri nämä kengät tai sukat auttavat jaksamaan verkkokoulutuksessa.

Katri Aaltonen: Vuorovaikutusta verkkokoulutuksiin