20.11.2023 Siviksen äänellä

Kattavaa tietoa koulutuksesta ja osallistujista tarvitaan

Tänä vuonna olemme puolustaneet järjestöjen koulutustoimintaa ja vapaan sivistystyön rahoitusta. Sen myötä tieto koulutustoimintamme aiheista ja osallistujista, tuloksista ja vaikutuksista on ollut erityisen tarpeellista.

Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo. Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo. Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo.

Siviksen koulutusluvut ovat vaikuttavia. Viime vuonna järjestimme järjestöjen kanssa yli 7 000 koulutusta, joissa oli 137 000 osallistujaa. Tarkempi tieto osallistujista ja heidän taustastaan on vaillinaista, sillä tietoa on kerätty vain pidemmistä koulutuksista.

Professori Jyri Manninen Itä-Suomen yliopistosta ja asiantuntija Kukka-Maaria Vuorikoski ovat tutkineet opintokeskusten koulutustarjontaa. Tutkimusaineistosta hahmottui kuusi Siviksenkin koulutustoiminnassa näyttäytyvää kategoriaa: henkilökohtainen kasvu (40 %), kansalais- ja järjestötoiminta (30 %), sosiaalinen ja yhteisöllinen tuki (11 %), terveys ja liikunta (10 %), työ ja toimeentulo (7 %) ja perustaidot (1,4 %). Samalla tutkimuksessa nousivat esiin kurssiaiheiden kirjaamisen kirjavat käytännöt ja puutteet.

Tilastokeskus kokoaa kaiken Suomen koulutusjärjestelmään kuuluvan tilastotiedon. Jatkossa tämä tieto on entistä kattavampaa Siviksen ja koko vapaan sivistystyön osalta.

Ensi vuoden alusta alkaen kaikista Siviksen kanssa järjestettävistä koulutuksista kerätään osallistujatiedot.

Tänä vuonna käytössämme on ollut koulutusten uusi aiheluokitus. Ensi vuoden alusta alkaen kaikista, myös lyhytkestoisista, Siviksen kanssa järjestettävistä koulutuksista kerätään osallistujatiedot. Uudistus hyödyttää myös koulutuksiin osallistujia, sillä jatkossa jokainen osallistuja saa Siviksen koulutuksista osallistumismerkinnän Siviksen opiskelijarekisteriin.

Digitaalisuus helpottaa tiedon keräämistä ja käsittelyä. Tarvittavat koulutustiedot tulevat kätevimmin kerätyksi, kun koulutusten hallinnoinnissa ja ilmoittautumisessa hyödynnetään sähköistä Sivisverkkoa. Sivisverkon ilmoittaumistyökalu ja kurssihallinta helpottavat järjestön ja yhdistysten koulutusten hallinnointia, etenkin ellei käytössä ole omia sähköisiä koulutuksen hallinnon välineitä.

Tiedon keräämisellä ja jakamisella on etenkin tänä vuonna ollut myös selvästi laajempaa yhteiskunnallista vaikutusta.

Tarvitsemme tietoa ensisijaisesti oman toimintamme seuraamiseen ja kehittämiseen. Mutta tiedon keräämisellä ja jakamisella on etenkin tänä vuonna ollut myös selvästi laajempaa yhteiskunnallista vaikutusta: opintokeskuksiin kohdistuva rahoitusleikkaus ensi vuodelle on valtion talousarvioesityksessä puolittunut. Leikkaus on silti yhä historiallisen suuri, yli 20 % perusrahoituksesta.

Tiedolle on käyttöä jatkossakin.

Kirjoittaja