6.10.2023 Järjestökoulutus

Kansalais- ja järjestötoiminnan koulutus heijastuu positiivisesti koko yhteiskuntaan

Sivis tukee, kehittää ja toteuttaa kansalais- ja järjestötoiminnan koulutusta. Se tarkoittaa esimerkiksi käytännön yhdistystoimintaan ja vaikuttamiseen liittyvää koulutusta sekä kansalaistaitojen koulutusta. Etelä-Karjalan Martat, Kokemustoimintaverkosto ja Omakotiliitto kertovat yhteistyön tuloksista ja vaikutuksista.

Ryhmä ihmisiä keskustelmassa ringissä. Ryhmä ihmisiä keskustelmassa ringissä.

Etelä-Karjalan Martoille koulutus on osa elinvoimaa. Yhdistystoiminta ja sen kehittäminen tuovat turvallisuuden tunnetta, että rajaseutu pysyy asuttuna ja sen ihmiset toimintakykyisinä.

– Jos meillä ei olisi yhteistyötä Siviksen kanssa ja Siviksen järjestämiä koulutuksia, olisi koulutustarjontamme huomattavasti nykyistä vähäisempää. Siviksen koulutustarjonta tukee vahvasti esimerkiksi digikoulutusta, Etelä-Karjalan Marttojen toiminnanjohtaja Tuija Valjakka sanoo.

Koulutusten tulokset näkyvät taitojen ja osaamisen lisääntymisenä sekä myönteisenä palautteena. Osallistujat kertovat muun muassa oppineensa uutta, saaneensa uusia ystäviä tai yksinäisyyden tunteen vähentyneen.

Tuija Valjakka näkee koulutuksen mahdollistavan hyvinvointia ja osallisuutta. Yhdistystoiminta pitää rajaseudun vireänä ja ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Yhdistystoimintaa kehittävät koulutukset luovat toimintaedellytyksiä kuntakeskusten ulkopuolelle.

– Koulutus on tärkeää, jotta maaseutukunnissa ei käperrytä liikaa kurjuuden tai vähenevien toimintamahdollisuuksien ympärille. Koulutus tuo aina lisää mahdollisuuksia. Lisäksi se laajentaa ajattelutapaa.

Tulevaisuuden kannalta digitaidot ovat keskiössä. Teknologia kehittyy vauhdikkaasti ja edellyttää laajaa digiosaamista. Lisäksi verkkoyhteydet lyhentävät maantieteelliset välimatkat olemattomiin, kun syrjäseuduiltakin pääsee kätevästi digikoulutuksiin.

Kasvokuva.
Tuija Valjakka.

Koulutus on tärkeää, jotta maaseutukunnissa ei käperrytä liikaa kurjuuden tai vähenevien toimintamahdollisuuksien ympärille.

Jatkossa tarvitaan myös verkostoitumistaitoja ja kohtaamisen taitoja. Etenkin pienten yhdistysten kannattaa panostaa verkostoitumiseen ja yhteistyöhön. Silloin toiminta ei kuihdu olemattomiin. Kohtaamistaidoilla taas on iso merkitys uusien jäsenien hankinnassa.

– Miten saamme ihmiset syttymään? Kontakti ja kohtaamiset ovat se juttu, millä saamme ihmiset myös pysymään yhdistystoiminnassa, Valjakka sanoo.

Koulutetut kokemustoimijat pääsevät vaikuttamaan palveluihin ja hoitopolkuihin

Kokemustoimintaverkosto on sosiaali- ja terveysalan valtakunnallisten järjestöjen verkosto, johon kuuluu 38 järjestöä. Yhdistävä tekijä on se, että jäsenillä on paljon kokemustietoa esimerkiksi hoitopoluista ja palveluista.

Verkosto järjestää jäsenille kokemustoimijoiden perus- ja jatkokoulutuksia, jotta kokemustietoa voidaan käyttää hyödyksi sote-palvelujen rakentamisessa. Kokemustoimijoiden antama panos on tärkeä osa yhdistysten vaikuttamistoimintaa.

Koulutus madaltaa merkittävästi kokemustoimijoiden kynnystä päästä kehittämään sote-palveluja ja -hoitopolkuja. Esimerkiksi sairaalat, hyvinvointialueet ja oppilaitokset ottavat mieluusti koulutettuja kokemustoimijoita mukaan kehittämistyöhön, koska silloin pystytään tuottamaan oikeita palveluja oikeisiin paikkoihin ja oikeaan aikaan.

Kokemustoimijoiden kouluttamisella on yhteiskunnallista merkitystä. Kokemustieto auttaa kehittämään kustannustehokkaita, toimivia ja asiakaslähtöisiä palveluja ja hoitopolkuja.

– Kokemustoimijat nostavat asiakkaiden näkökulman esiin. Sen ansiosta palvelut tai esimerkiksi hoitopolut osataan toteuttaa laadukkaammin. Lainsäädäntö edellyttää asiakasosallisuutta ja siihen tarpeeseen koulutetut kokemustoimijat vastaavat todella hyvin, Kokemustoimintaverkoston suunnittelija Jaana Juosila sanoo.

Kasvokuva.
Jaana Juosila.

Sivis on ollut mukana kokemustoimijoiden peruskoulutuksen kehittämisessä. Yhdessä suunniteltu peruskoulutus verkossa tasa-arvoisti toimintaa, kun maantiede ei enää rajoita koulutukseen osallistumista. Samalla koulutusten laatu kohentui.

– Saimme Sivikseltä paljon uutta ajateltavaa, kuten miten koulutuksia kannattaisi pedagogisesti toteuttaa. Lisäksi saimme osaamistavoitteiden tarkempaan määrittelyyn paljon sparrausta ja tiivistämistyössäkin Siviksestä oli todella suuri apu.

Kokemustoimijoiden kouluttamisella on yhteiskunnallista merkitystä. Kokemustieto auttaa kehittämään kustannustehokkaita, toimivia ja asiakaslähtöisiä palveluja ja hoitopolkuja. Lisäksi omien kokemusten hyödyntäminen on monelle kokemustoimijalle osallistava ja voimaannuttava kokemus.

Koulutettuja kokemustoimijoita on yli 700 ympäri Suomea. Vakituisia yhteistyökumppaneita ovat oppilaitokset, joista reilut 100 tekee aktiivista yhteistyötä verkoston kanssa. Hyvinvointialueet ovat uusimpia kumppaneita.

Omakotiliitossa koulutus vahvistaa asumisen kansalaistaitoja

Asumisen kansalaistaitoihin kuuluvat muun muassa turvallinen, terveellinen, viihtyisä ja kunnossa oleva talo. Siihen liittyvät myös hyödynnettävissä oleva piha sekä naapureiden ja ympäristön huomioiminen. Järjestöjen koulutuksiin osallistuvat saavat tärkeitä yhteiskunnallisia taitoja, kun he opiskelevat esimerkiksi yhteistyötä naapureiden kanssa tai energian säästämistä.

Omakotiliitto järjestää kymmeniä asumiseen liittyviä webinaareja. Paikan päällä järjestettävät koulutukset painottuvat asumisterveyteen ja turvallisuuteen.

Osa koulutusten tuloksista ja vaikutuksista näkyy saman tien. Omakotiliitto saa paljon kiittävää palautetta. Monet koulutuksiin osallistuneet ovat saaneet tietoa, jota eivät olisi osanneet muualta hankkia.

– Asumiseen liittyville koulutuksille on suuri tarve. Saamme palautetta, että teemme oikeaa ja tärkeää työtä. Ihmisillä on tiedon tarve ja me olemme puolueeton taho sitä jakamaan, Omakotiliiton järjestöpäällikkö Sami Toivanen kertoo.

Kasvokuva.
Sami Toivanen.

Yksi suosituimmista koulutuksista on Siviksen kanssa yhdessä tehty Hometalo-koulutus ongelmatalojen kanssa selviytymiseen. Sen suosiosta otettiin opiksi ja laadittiin uusi koulutuskonsepti talokauppariitojen ennaltaehkäisyyn. Turvallisen asuntokaupan ABC alkaa tänä syksynä.

Asumiseen liittyville koulutuksille on suuri tarve. Saamme palautetta, että teemme oikeaa ja tärkeää työtä.

Energiaan ja kestävään kehitykseen liittyvät koulutukset kasvattavat suosiotaan koko ajan. Energiakursseilla neuvotaan, miten omakotitaloihin tehdään järkeviä energiaremontteja ja miten omaan energiankulutukseen voi vaikuttaa.

– Kun tietoisuus lisääntyy, ihmiset uskaltavat tehdä energiaremontteja, valita uusia energiamuotoja ja säästää energiaa.

Koulutus on tärkeää, koska energiaremontit ovat suurten budjettien rahareikiä. Omakotiliitto on puolueeton tiedonvälittäjä. Se esittelee eri vaihtoehtoja tasapuolisesti ja kiihkottomasti.

­– Meidän ei tarvitse mainostaa mitään, eikä peitellä tai korostaa mitään.