23.4.2021 Pinnalla NYT

Kaikkien osaaminen esiin - Tule mukaan kampanjaan!

Elo-syyskuun vaihteessa suomalaiset iloitsevat osaamisesta: kaikista tiedoista, taidosta, kyvyistä ja vahvuuksista, joita meistä löytyy. Tervetuloa mukaan Osaaminen näkyväksi -kampanjaan!

Osaaminen näkyväksi Sitra Osaaminen näkyväksi Sitra

Osaamista syntyy koko ajan ja kaikkialla: työelämässä, arjessa, vapaa-ajalla, opinnoissa, kursseilla, harrastuksissa, perhe-elämässä. Aina omaa osaamista ei edes huomaa. Mitä, jos kaikki tietäisivät, mitä osaavat ja osaaminen olisi näkyvää?

Kutsumme järjestöt ja yhteistyökumppanit kanssamme rakentamaan alkusyksyllä viikoilla 35–36 järjestettävää Miten saadaan kaikkien osaaminen näkyviin? -kampanjaa. Tule mukaan keskustelemaan tavoista, joilla voimme yhdessä auttaa ihmisiä osaamisen huomaamisessa!

Mukaan ovat lämpimästi tervetulleita kaikki yhteisöt, yritykset, järjestöt, opistot, oppilaitokset ja verkostot, jotka pitävät osaamisen näkyväksi tekemistä tärkeänä, ja haluavat tarjota omille asiakkailleen, jäsenilleen, henkilöstölleen tai kumppaneilleen työkaluja osaamisen huomaamiseen. Kampanjan avulla voit saada uusia ideoita omien kohderyhmien osaamisen tunnistamiseksi ja esiin nostamiseksi, sekä saada näkyvyyttä omalle työlle osaamisen parissa.

Opintokeskus Sivis on ollut mukana suunnittelemassa kampanjaa Sitran sekä Kansalaisopistojen liitto KoL:n kanssa.

Miten voi osallistua?

Kampanjaan voi tulla mukaan pienellä tai isolla panoksella. Osallistua voi esimerkiksi:

  • Nostamalla asiaa esiin omissa medioissa ja somessa: blogit, artikkelit, kannanotot, tviitit
  • Sisältöjä jakamalla ja julkiseen keskusteluun osallistumalla
  • Tuomalla esiin omien kohdejoukkojen osaamista tavalla tai toisella
  • Tarjoamalla kaikille tai omille asiakkailleen, jäsenilleen, henkilöstölleen, kumppaneilleen, verkostoilleen tai ystävilleen työkaluja osaamisen huomaamiseen työkaluja osaamisen tunnistamiseen ja esiin nostamiseen
  • Osaamisen Erätauko -dialogeja käymällä
  • Järjestämällä omille asiakkaille, verkostoille, kohdejoukoille muita tilaisuuksia ja kohtaamisia kampanjaviikoilla
  • Mitä muuta keksit? Ideoi vapaasti!

Yhdessä saamme kaikki suomalaiset tarkastelemaan osaamistaan uusin silmin. Tehdään kampanjasta yhteisvoimin upea!

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan kampanjaan!

Osaaminen näkyväksi kampanja Sivis

Osaaminen näkyviin -kampanja

  • Innostaa ja kannustaa kaikkia huomaamaan osaamistaan.
  • Herättää julkista keskustelua siitä, että kyky tunnistaa omaa osaamista on yksi osallisuuden, toimijuuden, hyvinvoinnin ja työllistymisen ehto.
  • Kokoaa monia toimijoita yhteisen sanoman äärelle.
Ilmoittaudu nyt