30.10.2023 Koulutukset

Kaikkien-malli ottaa oppijan tarpeet huomioon

Oletko jo kuullut Kaikkien-mallista? Oppijalähtöisen koulutusmallin avulla pystyt toteuttamaan ryhmälle voimaannuttavan koulutuksen, joka auttaa ottamaan arjessa tarvittavat taidot haltuun.

Ryhmä hyväntuulisia ihmisiä opiskelemassa yhdessä. Ryhmä hyväntuulisia ihmisiä opiskelemassa yhdessä. Kaikkien-mallin kouluttajakoulutuksia järjestetään neljä kertaa vuodessa. Lisäksi Kaikkien-mallin verkosto kokoaa mallin käyttäjiä yhteen kahdesti vuodessa.

Kaikkien-malli on perustaitojen ja muiden elämässä tarvittavien taitojen kouluttamiseen suunniteltu koulutusmalli. Malli sopii erinomaisesti yhdistysten ja järjestöjen toimintaan.

Ryhmä kootaan yhteisen teeman ympärille. Opiskeltava aihe voi liittyä esimerkiksi terveys-, talous- tai työnhakutaitoihin. Oppijoiden tarpeita selvitetään, jotta toiminta parantaisi heidän arkeaan. Perustaidot eli luku-, numero- ja digitaidot yhdistyvät arjen haasteita ratkottaessa.

– Usein eri taidot nivoutuvat toisiinsa. Ilman lukutaitoa ei pysty operoimaan digitaalisessa maailmassa ja täytyy olla numerotaitoja, jotta voi hoitaa pankkiasioita verkossa, muistuttaa Opintokeskus Siviksen asiantuntija Virpi Markkanen.

Koulutusaiheet tukevat arkea ja lisäävät hyvinvointia

Usein koulutustarpeet ovat havaittavissa yhdistyksen tai järjestön arjessa. Vertaistukiryhmän jäsenet voivat olla pitkän etäisyyden päässä toisistaan ja tarvita apua verkkoalustojen käyttöön, jotta voivat pitää yhteyttä. Nuoret yhdistystoimijat saattavat pähkäillä ensimmäistä kesätyönhakua ja kaivata siihen tukea.

– On tärkeää, että koulutusaiheet tukevat oppijoiden arkea ja tuovat sitä kautta hyvinvointia. Kun opittavat asiat liittyvät omaan arkeen, myös motivaatio oppia kasvaa, kertoo Siviksen asiantuntija Ville Särkelä.

Kaikkien-mallin rikkaus on toinen toisilta oppiminen. Joskus ryhmässä herää kysymyksiä tai teemoja, jotka eivät ole kouluttajalle entuudestaan tuttuja. Silloin haetaan tietoa yhdessä tai hyödynnetään ryhmässä olevaa oppia ja elämänkokemusta.

– Voi olla todella voimaannuttava kokemus oppijalle, kun hän opettaa ryhmälle tai kouluttajalle osaamansa asian, toteaa Markkanen.

Kouluttajan materiaali helposti verkosta

Kaikkien-malli antaa kouluttajille, ryhmänohjaajille ja vertaisryhmien ohjaajille pedagogisen mallin koulutuksen järjestämiseen.

– Kaikkien-malli tarjoaa pedagogisen selkänojan koulutustoimintaan. Kun taustalla on pedagoginen ajatus, se helpottaa kouluttajan työtä ja tuo lisäarvoa koulutukseen, Särkelä sanoo.

Kaikkienmalli.fi-sivustolle on koottu materiaalit mallin käyttöön. Kouluttajan oppaan ja työkirjan avulla voi itsenäisesti tutustua malliin. Kouluttajan oppaassa avataan kohta kohdalta ryhmäopiskelun toteuttamista teeman valinnasta aina jatkopolutukseen saakka.

Kouluttajan opas soveltuu monenlaisiin tilanteisiin ja sieltä voi poimia asioita, jotka ovat mielekkäitä kohderyhmän ja oppimisen kannalta. Sivustolta löytyy myös erilaisia esimerkkejä Kaikkien-mallin käytöstä. Niistä voi saada inspiraatiota omaan koulutukseen.

– Digikouluttaja voi hyödyntää myös sivustolla olevaa laajaa aineistoa digiperustaitojen kouluttamisesta, Markkanen ja Särkelä vinkkaavat.

Noin neljä kertaa vuodessa järjestetään kaikille avoimia ja maksuttomia kouluttajakoulutuksia, jotka löytyvät Siviksen Koulutuskalenterista. Lisäksi Kaikkien-mallin verkosto kokoaa mallin käyttäjiä yhteen kaksi kertaa vuodessa.

Kaikkien-malli on kehitetty Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa Kansalaisen perustaidot -hankkeessa Opintokeskus Siviksen ja Kvs-säätiön yhteistyönä vuosina 2018–2020.

Teksti: Carolina Rebhan

Tule mukaan!

 • VERKOSTOTILAISUUS: Kohti digiosaavaa Suomea

  30.11.2023 klo 14–15.50

  Tervetuloa mukaan Kaikkien-mallin kouluttajaverkoston etätapaamiseen!

  Verkosto tarjoaa inspiraatiota ja tukea perustaitojen opetukseen, Kaikkien-mallin käyttöönottoon sekä mahdollisuuden oppia muilta mallin soveltajilta. Verkosto on avoin kaikille perustaitojen kouluttamisesta kiinnostuneille.

  Kaikkien-mallin verkoston vieraaksi saapuu DVV:n digitukijoiden osaamisen kehittämisen erityisasiantuntija Mirva Gullmanin, joka esittelee digitukijoiden osaamisprofiileita, toiminnan tueksi tuotettuja aineistoja ja oppimateriaaleja. Tilaisuuden osallistujat pääsevät myös testaamaan syksyn 2023 aikana laadittuja, digitukijoiden itsenäisen osaamisen kehittämisen tueksi tuotettuja oppimispolkuja.

  Tapaamisessa esitellään myös keväällä 2023 julkaistua Digikouluttajalle-verkkomateriaalia.

  Verkostoa ylläpitävät Opintokeskus Sivis ja Kvs-säätiö.

  Ilmoittaudu verkostotilaisuuteen
 • KOULUTUS: Kaikkien-malli kouluttajan työkaluna

  6.2.2024 klo 12.30–15

  Koulutatko tai toimitko ryhmän ohjaajana? Tule oppimaan, kuinka hyödynnät Kaikkien-mallia omassa koulutuksessasi. Malli auttaa sinua toteuttamaan osallistavan ja innostavan koulutuksen. Tämän webinaarin jälkeen sinulla on yksi työkalu lisää kouluttajan tai ohjaajan työkalupakissasi!

  Kaikkien-malli on suunniteltu perustaitojen (luku-, numero- ja digitaitojen)vahvistamiseen, mutta voit soveltaa sitä kaikkeen ryhmämuotoiseen oppimiseen. Mallin avulla voit tuottaa vaikuttavan koulutuksen, joka parantaa oppijan arkea.

  Kaikkien-mallilla toteutettava oppimisprosessi voi keskittyä perustaitojen kehittämisen lisäksi esimerkiksi opiskeluvalmiuksien lisäämiseen, työllistymisen edistämiseen, yrittäjyysvalmiuksiin, terveyden kohentamiseen tai kestävän elämän taitojen vahvistamiseen.

  Ilmoittaudu viimeistään 4.2.

Lisätietoja