12.9.2023 Siviksen äänellä

Järjestökoulutus vaikuttaa kaikkialla

Olemme viime kuukausina Siviksessä pureutuneet koulutuksemme vaikuttavuuteen. Millaisia asioita koulutetaan vuosittain yli 7 000 koulutuksessamme? Ja erityisesti: millaisia vaikutuksia koulutuksillamme on yhteiskunnassamme?

Kasvokuva Marita Salosta ulkona. Kasvokuva Marita Salosta ulkona. Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo.

Sivis kouluttaa vuosittain jäsenjärjestöjensä kanssa yli 7 000 koulutuksessa noin 130 000 osallistujaa eri puolilla Suomea. Seinättömänä oppilaitoksena tuomme jäsenjärjestöjemme kanssa koulutuksen sinne, missä aktiiviset ihmiset toimivat vapaaehtoistehtävissään.

Siviksen jäsenjärjestöjensä kanssa toteuttamassa koulutuksessa kyse on yhteisöllisestä koulutuksesta. Koulutuksen välittömät vaikutukset ovat oppiminen ja osaamisen lisääntyminen. Yhteisöllisessä toiminnassa koulutuksen osallistujien oppimisen ja osaamisen kautta koko yhteisö hyötyy.

Jäsenjärjestöjemme koulutus tukee erilaisissa vapaaehtoistehtävissä toimivia henkilöitä auttamaan muita. Koulutusten avulla varmistetaan, että järjestöissä löytyy ohjaajia ja kouluttajia harrastustoimintaan, vapaaehtoiset osaavat auttaa ja kohdata avun tarvitsijoita hankalassakin tilanteessa, ja he oppivat taitoja, joita hyödyntää esimerkiksi yhdistystoiminnan kehittämisessä.

Yhteisöllisessä toiminnassa koulutuksen osallistujien oppimisen ja osaamisen kautta koko yhteisö hyötyy.

Julkaisemme tutkimuksemme tuloksia SivisNYT-verkkojulkaisussamme juttusarjana, josta ensimmäiset neljä artikkelia ovat jo julkisia. Ne käsittelevät Siviksen ja sen jäsenjärjestöjen koulutuksen merkitystä perheille, kansanterveyteen, palo- ja pelastusalalla sekä nuorten toiminnan tukemisessa.

Nämä artikkelit ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä järjestökoulutuksen yhteiskunnallisen merkityksen esille nostamisen tueksi.

Kirjoittaja