9.3.2022 Pinnalla NYT

Järjestöjen sivistysrooli on kevään keskiössä

Tulossa on paljon uutta ja hyödyllistä tukea järjestöjen koulutukseen ja sivistystyöhön. Käyttöön saadaan esimerkiksi erilaisia työkaluja oppimisen tukemiseen. Järjestöjen sivistysroolista keskustellaan huhtikuussa webinaarissa. Toukokuun seminaarissa julkaistaan sivistysvisio ja tutkimus järjestöjen kehittämisprosesseista.

Kuvituskuva. Kuvituskuva.

Yksi kevään kiinnostavimmista keskustelunaiheista on järjestöjen sivistysrooli. Siihen on syvennytty Siviksen Kestävää sivistystä järjestöihin -hankkeessa.

Sivis on yhdessä yhdeksän jäsenjärjestön kanssa tuottanut ja testannut erilaisia työkaluja oppimisen tukemiseen. Lisäksi on tutkittu järjestöjen sivistysroolia eri näkökulmista. Työ huipentuu toukokuussa Kestävää sivistystä järjestöihin -seminaarissa, jossa julkaistaan sivistysvisio ja tutkimus järjestöjen kehittämisprosesseista.

– Olemme huomanneet, että järjestöt muuttavat ajatuksia maailmasta. Olennaista on yhteys ihmisiin. Sydänten ja mielten valloittaminen ovatkin olennaisia järjestöjen elinvoiman kannalta, Siviksen asiantuntija Marion Fields sanoo.

Sivistysvisiossa järjestöjen sivistysroolia peilataan tulevaisuuden ilmiöihin. Vision tarkoituksena on myös tukea järjestöjä oman sivistysroolin tunnistamisessa ja toteuttamisessa.

Järjestöt muuttavat ajatuksia maailmasta. Olennaista on yhteys ihmisiin.

– Järjestöt voisivat olla aidosti ylpeitä tavoitteistaan ja moninaisuudestaan, Fields sanoo.

Järjestöjen sivistysroolista keskustellaan jo huhtikuussa. Järjestöjen sivistysroolia pohtimassa: Järjestö sivistää -webinaari järjestetään 4.4.2022 klo 13.30–15.

Käytännöllisiä työkaluja järjestökoulutuksen parantamiseen

Yksi Kestävää sivistystä järjestöihin -hankkeen kiinnostavista tuloksista on käytännönläheiset työkalut oppimisen ja koulutuksen strategisen suunnittelun tukemiseen. Sivis kehitti ne yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa.

– Järjestökoulutus on nykyään niin lyhyttä, että oppiminen jää puolitiehen. Teimme työkalut esimerkiksi koulutusten aloittamiseen ja lopettamiseen. Niiden avulla päästään nopeasti asiaan, kun tiedetään, mitä etukäteen osataan, ja voidaan ohjata opiskelijaa eteenpäin. Jälkipalautetyökalu taas antaa tietoa siitä, miten antia voidaan hyödyntää, Marion Fields kertoo.

Toinen esimerkki on Järjestötoimijan osaamispolku -työkalu. Sen avulla järjestöt syventyvät vapaaehtoisten taitoihin ja tarpeisiin. Kolmas työkalu neuvoo kestävän elämän huomioimisessa järjestökoulutuksessa. Kaikki työkalut tullaan esittelemään ja jakamaan järjestöjen käyttöön Siviksen verkkosivuilla.

Siviksen asiantuntija Kristiina Hannukainen keräsi tietoa, mitä hankkeessa mukana olleet järjestöt oppivat sivistyksestä ja miten uusien työkalujen testaus niitä auttoi. Hannukaisen tutkimus julkaistaan toukokuun seminaarissa.

Sivis on mukana sivistyskeskustelussa

Kestävää sivistystä järjestöihin -hankkeen monipuoliset tuotokset tuovat hyötyä järjestöille jo lähitulevaisuudessa. Lisäksi osallistuminen sivistyskeskusteluun tuo pitkäkestoista lisäarvoa.

– Erityisen tärkeää on puhua sivistyksestä ja siitä, mikä järjestöjen sivistysrooli on nyt ja tulevaisuudessa. Järjestöissä on olennaista yhteiskehittely ja vertaisuus. Haluamme rohkaista järjestöjä puhumaan tästä, Marion Fields sanoo.

Erityisen tärkeää on puhua sivistyksestä ja siitä, mikä on järjestöjen sivistysrooli.

Samalla Sivis ja jäsenjärjestöt ovat tuoneet aineksia laajempaan sivistyskeskusteluun.

– Pienellä panoksella annamme näkökulmia myös laajaan sivistyskeskusteluun. Se on arvokasta, koska sivistys nähdään yhtenä ratkaisuna viheliäisiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen ja demokratian kriisiin.

Kuvituskuva: logo.

Tule mukaan järjestöjen sivistyskeskusteluun

Järjestöjen sivistysroolia pohtimassa: Järjestö sivistää -webinaari 4.4.2022 klo 13.30–15.

Millainen on mielestäsi järjestöjen sivistysrooli tänään ja huomenna? Tule keskustelemaan kanssamme! Pajassa esittelemme kehittämistyön tuloksena syntyneitä näkemyksiä järjestöjen sivistysroolista ja keskustelemme niistä yhdessä.

Ilmoittaudu mukaan >>

 

Kestävää sivistystä järjestöihin -seminaari 12.5.2022

Hybridi, voit osallistua paikan päällä Musiikkitalossa tai seurata suoraa striimausta verkossa.

Seminaarissa avataan eri näkökulmia järjestöllisen sivistyksen tulevaisuuteen. Puheenvuorojen lisäksi kuullaan sivistysvisiosta sekä julkaistaan aiheeseen liittyvät artikkelit, tutkimus ja jäsenjärjestöjen kanssa kehitetyt työkalut.

Ilmoittaudu mukaan >>

Lisätietoja