3.6.2024 Pinnalla NYT

Järjestöjen osaamistarvekysely käynnistyy syyskuussa

Opintokeskus Siviksen toteuttama järjestöjen osaamistarvekysely toteutetaan syksyllä kuudennen kerran. Kyselyn kautta saadaan näkyviin tärkeää tietoa järjestöjen koulutustarpeista ja koulutuksen trendeistä.

Kaksi henkilöä tutkii ulkona tietokoneen ruutua. Kaksi henkilöä tutkii ulkona tietokoneen ruutua. Tänä vuonna osaamistarvekyselyssä kartoitetaan myös koulutusten arviointia.

Mistä osaamistarvekyselyssä on kyse, Opintokeskus Siviksen asiantuntija Marion Fields? 

‒ Sivis on toteuttanut järjestöjen osaamistarvekyselyä säännöllisesti jo vuodesta 2012. Kahden vuoden välein toteutettava osaamistarvekysely nostaa esiin näkemyksiä siitä, mitä osaamista järjestöt ja yhdistykset lähivuosina tarvitsevat ja miten tarvittavaa osaamista voisi hankkia.

‒ Kyselyn avulla olemme pystyneet avaamaan järjestökentän tulevaisuudennäkymiä ja sitä kautta auttamaan järjestöjä ja yhdistyksiä toiminnan ennakoinnissa. Hyödynnämme osaamistarvekyselyä myös Siviksen omien koulutusten suunnittelussa. 

Mitkä ovat tämänvuotisen osaamistarvekyselyn tavoitteet?  

‒ Osaamistarvekyselyissä on toistuvien peruskysymysten lisäksi vaihtuva teema. Tänä vuonna kyselyn teemana on koulutuksen tulokset ja niiden arviointi. Teema näkyy muutamassa kysymyksessä ja vastausten perusteella saamme varmasti aiheesta taas arvokasta tietoa.  

‒ Kysely on tarkoitettu kaikkien järjestöjen ja yhdistysten jäsenille ja myös paikallisyhdistysten vapaaehtoisille. Toivommekin mahdollisimman monen yhdistys- ja järjestötoimijan vastaavan kyselyyn. Mitä useamman järjestön tai yhdistyksen edustaja kyselyyn vastaa, sitä kattavammin tuloksia on mahdollista hyödyntää. 

 Mitä hyötyä osaamistarvekartoituksesta on järjestöille?  

‒ Järjestöt hyödyntävät kyselyn tuloksia esimerkiksi toiminnan suunnittelussa ja hankehakemusten laatimisessa. Tutkimustuloksista laadittavaa artikkelia voi hyödyntää myös koulutuksissa, strategiatyössä ja ylipäänsä kaikkialla, missä mietitään järjestötoiminnan tulevaisuutta.

‒ Järjestökenttä on myllerryksessä resurssien, jäsenyyden ja toiminnankin suhteen, joten kyselyyn vastaaminen on nyt erityisen tärkeää. Eli olitpa vapaaehtoinen, työntekijä tai vaikka rivijäsen, kokemuksesi ja näkemyksesi oman yhteisösi osaamistarpeista ovat todella arvokkaita.

 Miten kyselyyn pääsee vastaamaan?   

 ‒ Osaamistarvekysely käynnistyy syyskuussa ja siihen voi vastata syksyllä avautuvan linkin kautta. Jaamme linkkiä laajasti järjestökentällä ja lisäämme vastauslinkin myös tämän artikkelin yhteyteen. Kysely on avoinna 9.‒30.9.2024 ja kyselylinkkiä voi myös jakaa vapaasti eteenpäin. 

‒ Kyselyn tulokset julkistetaan webinaarissa 25.11. klo 13‒14. Tilaisuuteen voi jo ilmoittautuakin. Tervetuloa!

 

Ilmoittaudu osaamistarvekyselyn julkistamiswebinaariin

 

Mikä Osaamistarvekysely?

  • Opintokeskus Sivis toteuttaa joka toinen vuosi kyselyn, jonka avulla saadaan näkyviin järjestöjen ja yhdistyksien osaamistarpeita ja oppimisen trendejä.
  • Kyselyn tuloksia voi hyödyntää muun muassa osana järjestön koulutussuunnittelua ja ennakointia.
  • Järjestöjen osaamistarvekysely on toteuttu ensimmäisen kerran vuonna 2012.
  • Osaamistarvekyselyihin voi tutustua OpintokeskusSivis.fi-sivuston Materiaalipankissa.
Osaamistarvekysely 2022

Lisätietoja