30.10.2023 Vinkkinurkka

Järjestö voi vaikuttaa tulevaisuuteensa skenaariotyöllä

Tulevaisuuteen varautuminen kannattaa, mutta siihen voi myös vaikuttaa. KESTO-hankkeen video tutustuttaa järjestöt skenaariotyöhön. Se on hyödyllinen tulevaisuustyön menetelmä.

Henkilö piirtää kuvaa taululle. Henkilö piirtää kuvaa taululle.

Skenaariotyö on yksi tulevaisuuden tutkimuksen ja tulevaisuustyön menetelmistä. Siinä hahmotellaan vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia ja laaditaan niitä kohti johtavia polkuja.

– Skenaariotyön kautta voi varautua ja vaikuttaa tulevaisuuteen sekä suunnitella omaa toimintaa, erityisasiantuntija Elina Vuorio Turun Ammattikorkeakoulusta kertoo.

Hän esittelee skenaariotyötä KESTO-hankkeen videolla tämän jutun lopussa.

– Videolla puhutaan aluetasoisesta skenaariotyöstä. Sitä voi hyödyntää esimerkiksi siinä, kun pohditaan, miltä työvoiman saatavuus vaikuttaa omalla alalla. Ja on hyvä muistaa, että tulevaisuustyötä voi tehdä myös pienimuotoisemmin, Opintokeskus Siviksen asiantuntija Heidi Ristolainen sanoo.

Tulevaisuustyötä tehdään yhdessä

Ennakoinnista on tullut tärkeää myös järjestöille. Yhteinen tulevaisuustyöskentely rakentaa yhteistä ymmärrystä.

– Yhteisen ymmärryksen rakentaminen taas tuo turvallisuutta muuttuvaan maailmaan ja auttaa vahvistamaan omaa toimijuutta. Koska tulevaisuutta ei vielä ole tapahtunut, siihen on mahdollisuus vaikuttaa – myös omalla toiminnalla, Heidi Ristolainen sanoo.

Tulevaisuustyöskentelyssä olennaisinta on, että sitä tehdään yhdessä. Järjestöissä kannattaakin kerätä iso joukko väkeä ennakoimaan tulevaa. Näin saadaan esiin erilaisia ajatuksia, joita tarvitaan koko ajan muuttuvissa tilanteissa.

–  Joskus oleellinen havainto voi olla ihan pieni, ja sen merkitys huomataan vasta yhteisessä työskentelyssä, Ristolainen vinkkaa.

Tulevaisuustyöskentelyssä olennaisinta on, että sitä tehdään yhdessä. Järjestöissä kannattaakin kerätä iso joukko väkeä ennakoimaan tulevaa.

Vaikka tulevaisuusnäkymä olisi synkkä, niin ennakointityö kannattaa silti. Yhteinen keskustelu on itsessään arvokasta, ja se voi tuoda lisää ymmärrystä siihen, minkälaiset asiat työyhteisöä sillä hetkellä huolettavat.

Yhteinen keskustelu vahvistaa yhteisön muutoskyvykkyyttä. Muuttuvat tilanteet voivat vaatia uudenlaisia ratkaisuja. Siksi on tärkeää antaa tilaa myös poikkeaville ja yllättäville ajatuksille.

Katso video

VIDEO: Mitä on skenaariotyö? Erityisasiantuntija Elina Vuorio Turun Ammattikorkeakoulusta kertoo.

KESTO-hanke

  • Erityisesti sote-alan järjestöjen ja pk-yritysten johtajille, esihenkilöille ja kehittäjille suunnattu koulutushanke, jonka tavoitteena on vahvistaa muutosjohtamista, tulevaisuuden ennakoinnin taitoja sekä kestävien ja vastuullisten toimintatapojen käyttöönottoa.
  • Hankkeen koulutuksiin osallistui yhteensä 99 henkilöä. Heistä puolet oli järjestöistä.
  • Hankkeessa kerättyä tietoa ja vinkkejä kestävän ja vastuullisen toiminnan edistämiseksi järjestöissä ja sote-alan pienyrityksissä on koottu Sotenavigaattorin Kestävän kehityksen verkkosivulle.
  • Hanke toteutettiin Siviksen ja Turun ammattikorkeakoulun yhteistyönä 1.10.2021–31.8.2023. Rahoittaja oli React-EU.
Lue lisää KESTO-hankkeesta

Lisätietoja