8.1.2024 Vinkkinurkka

Järjestin helpottaa nuorisoalan järjestöjen tiedonkeruuta

Järjestöjen tiedonkeruu ja -hallinta on haastavaa ja aikaa vievää puuhaa. Uusi tiedontuotannon työkalu Järjestin tuo helpotusta valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen tiedontuotantotyöhön ja antaa uusia mahdollisuuksia kerätyn tiedon hyödyntämiseen.  

Nuoria työskentelemässä yhdessä. Nuoria työskentelemässä yhdessä.

Nuorisoalan järjestöt keräävät toiminnastaan tietoa hyvin monenlaisin keinoin. Käytössä voi olla ruutuvihko, johon merkitään illan osallistujamäärä tai Excel-taulukko, jolla lasketaan kaikki kerhoon osallistuneet yhteen loppukauden raportointia varten. Järjestöille tiedonkeruu on työlästä ja tietojen katoaminen lappujen tai tiedostojen hukkuessa on todellinen riski.  

Osaamiskeskus Kentaurin ja Humanistisen ammattikorkeakoulun Humakin kehittämä uusi palvelu Järjestin on kehitetty helpottamaan tiedonkeruutyötä. Järjestin on helppokäyttöinen sivusto ja alusta, jonne järjestöt voivat koota kaikki tiedot heti tapahtumapaikalla vaikkapa kännykällä.

Kerätyistä tiedoista voi koostaa erilaisia visuaalisia graafeja ja käyttää järjestelmän kokoamaa tietoa esimerkiksi raportoinnissa ja rahoitushauissa. Järjestintä on mahdollista hyödyntää muun muassa OKM:n harrastustoiminnan valtionavustushakemuksessa ja selvityksissä. Tietoja kootaan järjestön ilmoittamista perustiedoista sekä reaaliaikaisesti toiminnasta.

Helppokäyttöinen mutta monipuolinen

Järjestin on kehitetty läheisessä yhteistyössä yhdessä nuorisoalan järjestöjen kanssa, jotta sen tarjoama apu olisi vastaisi oikeisiin tarpeisiin ja toiveisiin. Palvelusta haluttiin rakentaa mahdollisimman helppokäyttöinen, mutta samalla riittävän monipuolinen.

Järjestöt voivat luoda omia kyselyitään joko käyttämällä suoraan valmiita kyselypohjia tai muokkaamalla niitä, tai hyödyntämällä monipuolista kyselytyökalua. Järjestimestä saa myös visualisoitua tietoa järjestön keräämistä tilastoista. Myös Kentaurin kehittämät Osallisuusmittari sekä NEMI – Nuorisotyön ekologiset arvot -mittari löytyvät Järjestimestä valmiina. 

Tiedonkeruun yhtenäistäminen helpottaa päätöksentekoa.   

Järjestin mahdollistaa tiedonkeruun ja vertailun myös pidemmältä ajalta, mikä on aiemmin ollut järjestöissä haastavaa. Vertailtava tieto tukee järjestöjen vaikuttavuuden, strategiatyön ja toiminnan kehittymisen seurantaa.

Kehittämistyö jatkuu yhteistyössä järjestöjen kanssa 

Osaamiskeskus Kentaurin toiminta päättyy maaliskuussa 2024, mutta Järjestimen kehitystyö jatkuu myös sen jälkeen. Nykyistä versiota kehitetään Humakissa käyttäjäpalautteiden pohjalta. Järjestin tuleekin jatkossa olemaan entistä monipuolisempi ja käyttäjäystävällisempi.  

Järjestintä on tehty käyttäjälähtöisesti ja kehitystyössä on huomioitu järjestökentän moninaisuus.

Järjestimen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa on kuultu sekä sidosryhmiä (esim. OKM, AVI ja Suomen Kuntaliitto) että nuorisoalan järjestöjä. Käytäntöä jatketaan vastaisuudessakin. Tärkein tieto tarpeista tulee juuri kentältä ja jokainen palaute auttaa työssä eteenpäin.  

 

Järjestimen julkaisutilaisuus järjestetään 23.1.2024 klo 13–14. Kentauri järjestää tammikuussa myös vapaamuotoisia kyselytilaisuuksia.

Tutustu Järjestin-tapahtumiin ja ilmoittaudu mukaan!

 

Järjestimen mainos.