10.5.2021 Pinnalla NYT

Järjestetään parempia perustaitoja aikuisille

Perustaitokoulutuksen ja vertaisoppimisen järjestämiseen pääsee perehtymään kesäkuun Oppimisen tulevaisuus -teemapäivässä sekä Puhetta perustaidoista -webinaaritallenteiden kautta.

Carolina Rebhan suosittelee kaikille verkosta löytyvää perustaitotestiä. ”Testi havainnollistaa hyvin, missä kaikissa arjen tilanteissa on kyse perustaidoista.”

Mitä tarkoitetaan aikuisten perustaidoilla, Siviksen viestintäasiantuntija Carolina Rebhan?

– Perustaidoilla tarkoitetaan luku-, numero- ja digitaitoja. Valtaosalla nämä taidot ovat riittävät, mutta Suomessa on hälyttävä määrä aikuisia, joilla on vakavia perustaitopuutteita. On arvioitu, että jopa miljoonalla suomalaisella olisi puutteelliset digiperustaidot. Heikot perustaidot hankaloittavat arjessa, opinnoissa ja työssä selviytymistä. Vaikutukset voivat olla hyvinkin dramaattisia, esimerkiksi itsetuntoon tai toimintakykyyn liittyen.

Miksi Siviksen jäsenjärjestöjen kannattaa järjestää perustaitoja parantavia koulutuksia?

– Heikot perustaidot ovat laaja ilmiö, joka koskettaa myös järjestöjä. Järjestöt ja yhdistykset ovat luontevia oppimisen paikkoja, joissa vertaistukea ja -oppimista osataan hyödyntää. Lukutaitotutkija Sari Sulkusen mukaan tarvitaan kekseliäitä tapoja tukea arjessa tapahtuvaa lukemista ja taitojen kehittämistä. Esimerkiksi järjestöissä tai yhdistyksissä tapahtuva epämuodollinen koulutus voi parhaimmillaan innostaa tarttumaan aiheeseen myös omassa arjessa.

Miten Sivis tukee jäsenjärjestöjään perustaitokoulutusten järjestämisessä?

– Taito-ohjelman hankkeissa on kehitetty monia hyviä koulutusmalleja luku-, numero- ja digitaitojen parantamiseen. Kuluvan vuoden aikana nostamme esille erityisesti järjestöille ja yhdistyksille sopivia malleja ja materiaaleja. Niiden avulla on mahdollista oppia perustaitoja esimerkiksi vertaisoppimisen keinoin.

Syksyllä on tulossa aiheeseen liittyvä webinaarisarja, joka opastaa tarkemmin yhdistyksiä ja järjestöjä ottamaan mallit käyttöön. Aiheeseen pääsee tutustumaan jo kesäkuussa Oppimisen tulevaisuus – paremmat perustaidot aikuisille -teemapäivässä 10.6.2021.

Verkossa oleva Perustaitotesti havainnollistaa hyvin, missä kaikissa arjen tilanteissa on kyse perustaidoista.

 

Lisää perustaidoista:

Puhetta perustaidoista -webinaarisarja (tallenne)

Perustaitotesti

 

Puhetta perustaidoista -kampanjan tavoite on tehdä järjestö- ja yhdistystoimijat tietoisiksi aikuisten perustaidoista, niiden merkityksestä aikuisen ihmisen arjessa ja tarpeellisuudesta yhdistystoiminnassa.

Puhetta perustaidoista logo

 

Kuva: Susanna Nordvall

 

Lisätietoja