10.3.2023 Koulutukset

Hyödylliset ideat ja aineistot ovat Yhdistyskehittäjän vetonaulat

Verkkokoulutuspohjat | Yhdistyskehittäjä

Erilaisten oppijoiden liitto toteutti Yhdistyskehittäjä-verkkokoulutuksen kahden erilaisen ryhmän kanssa. Parhaita porkkanoita olivat valmiit ideat ja aineistot, kuten vuosikello ja viestintäsuunnitelma.

Erilaisten oppijoiden liitto ry otti Siviksen Yhdistyskehittäjä-verkkokoulutuspohjan käyttöön viime keväänä. Verkkokoulutus toteutettiin kahden eri ryhmän kanssa. Toisen kanssa koulutuksesta saatiin ilo ja hyöty irti, toisen kanssa kokemus jäi valjuksi.

– Osallistujien verkko-oppimistaidot vaikuttivat selvästi koulutuksen onnistumiseen. Se ryhmä, jossa kaikilla oli isompia oppimisvaikeuksia, ei oikein koskaan lähtenyt lentoon. Toinen porukka taas pystyi osallistumaan aktiivisesti ja sai paljon irti koulutuksesta, Erilaisten oppijoiden liiton kansalaistoiminnan päällikkö Jenny Eräsaari sanoo.

Piirros- ja kasvokuvan yhdistelmä Jenny Eräsaaresta.
Erilaisten oppijoiden liiton kansalaistoiminnan päällikkö Jenny Eräsaari. Kuva ja piirros: Jenny Eräsaari

Hyvät ideat ja valmiit materiaalit

Aktiivisesti koulutukseen osallistunut ryhmä kehui kiinnostavia aiheita, hyviä ideoita ja valmiita aineistoja. Porukka otti koulutuksen aikana oman yhdistyksen käyttöön esimerkiksi vuosikellon ja viestintäsuunnitelman. Kiitosta keräsivät myös keskustelut ja toisiin tutustuminen.

– Meillä syntyi todella hyvää keskustelua sekä webinaareissa että verkkotyöskentelyssä. Osa kävi alustalla keskustelemassa päivittäin tai monta kertaa viikossa, osa taas harvemmin. Keskustelu pysyi elävänä, Eräsaari kertoo.

Kehitettävää löytyi kurssin ajankäytöstä. Alku-, väli- ja loppuwebinaarien välissä on verkkotyöskentelyä sekä itsenäisesti että ryhmässä. Sen koettiin vievän paljon aikaa.

– Tämä ryhmä sai koulutuksesta paljon iloa, koska olen saanut vielä vuodenkin jälkeen palautetta, että Yhdistyskehittäjä-koulutus vaikutti myönteisesti heidän yhdistyksensä toimintaan.

Oli ihanaa, että joku toinen oli rajannut olennaisen tiedon. On huojentavaa, kun tietää, että tämä tieto riittää.

Eräsaari yllättyi, kun toinen osallistujaryhmä ei päässyt koulutuksesta kärryille. Porukka koki Howspace-verkko-oppimisalustan vaikeana ja eksyi matkan varrella.

– Tällä ryhmällä oli vaikeuksia kirjautua alustalle ja liikkua siellä keskustelujen ja tehtävien välillä. Osallistujien aikaisemmat huonot kokemukset vaikuttivat myös oppimisintoon.

Valmis aineisto opettaa kouluttajaakin

Siviksen verkkokoulutuspohjissa koulutusaineisto tulee Sivikseltä valmiina. Järjestöjen tehtävänä on huolehtia koulutuksen ohjaamisesta ja käytännön toteutuksesta. Järjestön edustaja syventyy koulutukseen, valitsee kohderyhmän, laatii aikataulun ja suunnittelee koulutuksen markkinoinnin.

Jenny Eräsaaren oli helppo ryhtyä valmiin aineiston kouluttajaksi.

– Oli ihanaa, että joku toinen oli rajannut olennaisen tiedon. On huojentavaa, kun tietää, että tämä tieto riittää. Lainsäädännön osalta opin itsekin uutta, koska pääsin valmiin materiaalin ääreen.

Yhdistyskehittäjä on tärkeä kaikille yhdistyksissä toimiville

Yhdistyskehittäjä-verkkokoulutus on oiva peruspaketti yhdistystoiminnasta. Se antaa valmiudet toimia hyvän hallintotavan mukaisesti ja kehittää yhdistyksen toimintaa. Verkkokoulutuspohja soveltuu yhdistystoimijoiden, vapaaehtoisten ja henkilöstön kouluttamiseen.

– Tämä on koulutus, joka jokaisen järjestö- ja yhdistystoimijan tulisi käydä. Hyvä hallintotapa, sujuva hallitustyöskentely ja jäsentoiminta ovat toimivan yhdistyksen kivijalka, ja niihin kannattaa satsata, Siviksen asiantuntija Milla Holmberg sanoo.

Järjestöstä valitaan kouluttaja, joka ottaa koulutuksen toteutuksen vastuulleen.

Verkkokoulutuspohjasta saatu palaute on ollut erittäin positiivista. Erityisen tärkeänä pidetään motivoivan hallitustyöskentelyn ja arvioinnin osioita sekä konkreettisia yhdistystoiminnan työkaluja.

Yhdistyskehittäjä on muiden Siviksen verkkokoulutuspohjien tapaan kaikkien jäsenjärjestöjen käytettävissä. Järjestöstä valitaan kouluttaja, joka ottaa koulutuksen toteutuksen vastuulleen. Hän ottaa yhteyttä verkkokoulutustiimiin [email protected]ivis.fi ja saa tunnukset ja perehdytyksen.

Katso video

VIDEO: Erilaisten oppijoiden liiton kansalaistoiminnan päällikkö Jenny Eräsaari kertoo, mitä hyötyä Yhdistyskehittäjä-verkkokoulutuspohjasta on ja miten se toimii.

Mikä ihmeen verkkokoulutuspohja?

Sivis on kehittänyt järjestöjen käyttöön jo viisi yhdistystoiminnan verkkokoulutuspohjaa.

Nyt käytettävissä ovat YhdistyskehittäjäVapaaehtoisjohtaja, Yhdistysviestijä, Verkkovertaisryhmänohjaaja ja Yhdistysvaikuttaja.

 • Kaikki verkkokoulutuspohjat on toteutettu Howspace-verkko-oppimisympäristöön. Verkkokoulutukset kestävät 5–8 viikkoa.
 • Yksi pohjien eduista on muokattavuus. Valmiin aineiston lisäksi kaikkiin Siviksen verkkokoulutuspohjiin voi lisätä järjestön omaa materiaalia tai esimerkkejä.
 • Verkkokoulutuspohjan käyttöönoton aloittaa järjestön valitsema kouluttaja. Hän ottaa yhteyttä Siviksen verkkokoulutustiimiin osoitteessa [email protected] ja saa tunnukset ja perehdytyksen. Sen jälkeen kouluttaja syventyy koulutukseen, valitsee kohderyhmän, laatii aikataulun ja suunnittelee koulutuksen markkinoinnin.
 • Oman järjestön käyttöön muokattua verkkokoulutuspohjaa voi käyttää useita kertoja. Koulutuksia voi ja kannattaa järjestää myös yhteistyössä toisten järjestöjen kanssa.
 • Tiina Tanskanen-Kudjoi koordinoi Siviksen verkkokoulutuspohjien kehittämisryhmää, koulutuksia ja uusien pohjien tuotantoa.

 

Siviksen verkkokoulutuspohjat

Yhdistyskehittäjä-verkkokoulutus

Verkkokoulutus on kahden opintopisteen laajuinen eli se vastaa noin 54 tunnin työskentelyä. Koulutus on aikataulutettu noin 5–6 viikon ajalle. Järjestöt huolehtivat itse koulutuksen ohjaamisesta ja käytännön toteutuksesta.

Sisältö:

 1. Järjestöjen organisaatiorakenteet. Tutustutaan järjestöjen erilaisiin organisaatiorakenteisiin.
 2. Toimiva yhdistyshallinto. Hyvän hallintotavan toteuttaminen käytännössä. Mitä asioita luottamushenkilöiden tulee huomioida omassa työskentelyssään ja miten hyvä hallintotapa näkyy jäsenten suuntaan?
 3. Motivoiva hallitustyöskentely. Luottamushenkilöiden välisen työnjaon varmistaminen, hyvän ilmapiirin ja vuorovaikutuksen merkitys.
 4. Yhdistyksen vuosi. Vuoden sääntömääräiset asiat, vuosikello työkaluna, innostavan ja kiinnostavan toiminnan toteuttaminen sekä strateginen suunnittelu.
 5. Sujuva jäsentoiminta. Miten hankitaan uusia jäseniä ja pidetään huolta vanhoista jäsenistä parhaalla mahdollisella tavalla?
 6. Vaikuttavuus ja arviointi yhdistyksessä. Mitä vaikuttavuus on, miten toimintaa seurataan ja arvioidaan? Minkälaiset ovat hyvät tavoitteet ja mittarit?

 

Yhdistyskehittäjä-verkkokoulutuspohja

Lisätietoja