3.5.2022 Pinnalla NYT

Historiallinen rahankeräys Ukrainan kehitysvammaisille

Kehitysvammaisten Tukiliitto ei ole koskaan aikaisemmin välittänyt rahaa tai apua ulkomaille. Ukrainan sota pakotti reagoimaan nopeasti ja perustamaan rahankeräyksen. Jäsenten vahva auttamistahto kiritti aikataulua.

Kuvituskuva: värikäs pyörätuoli jalkakäytävällä. Kuvituskuva: värikäs pyörätuoli jalkakäytävällä. Tue Ukrainan kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän läheisiään -keräyksessä voi lahjoittaa suoraan rahaa tai perustaa oman keräyksen.

Kehitysvammaisten Tukiliitossa ymmärrettiin nopeasti, minkälaiseen hätään ukrainalaiset kehitysvammaiset ovat joutuneet. Perheet ovat paenneet sotaa kevyin varustein. Pyörätuolit ja muut apuvälineet eivät ole mahtuneet täpötäysiin juniin. Lääkkeet ovat loppuneet. Aikuisten vaipoista saattaa vain haaveilla.

Myös Ukrainaan jääneet ovat pulassa. Kehitysvammaiset on siirretty ryhmäkodeista ja päivätoimintakeskuksista takaisin lapsuudenkoteihinsa. Kehitysvammaisen läheisen hoitaminen on täysipäiväistä työtä. Silloin ei käydä töissä eikä ansaita rahaa. Jo perusarki on hankalaa, puhumattakaan sotatilanteesta. Lääkkeet ja hygieniatarvikkeet loppuvat. Mahdollisiin avustuspisteisiin on vaikea päästä liikuntarajoitteisten kanssa.

Kansainväliset humanitääristä työtä tekevät järjestöt eivät tavoita kehitysvammaisia ja heidän perheitään. Se johtuu vammaisten ihmisten syrjinnästä.

– Tiedämme, että kansainväliset humanitääristä työtä tekevät järjestöt eivät tavoita kehitysvammaisia ja heidän perheitään. Se johtuu vammaisten ihmisten syrjinnästä. Tällaisen väestöryhmän tarpeita kriisitilanteissa ei ole tunnistettu, Kehitysvammaisten Tukiliiton toiminnanjohtaja Risto Burman sanoo.

Rahankeräys saatiin pystyyn parissa viikossa

Risto Burman. Kuva: Laura Vesa

Tukiliitossa tiedettiin, että nyt on toimittava. Järjestön jäsenet kysyivät heti Ukrainan sodan alkupäivinä, miten voisivat lahjoittaa rahaa nimenomaan Ukrainan kehitysvammaisille ja heidän perheilleen. Tukiliitto vastasi rehellisesi, ettei tiedä, mutta selvittää asiaa, ja pyrkii järjestämään oman keräyksen.

Parissa viikossa saatiin aikaan luotettava kanava avustusten välittämiseen. Kehitysvammaisten tukijärjestöjen eurooppalainen kattojärjestö Inclusion Europe järjesti käytännön asiat. Se sopi ukrainalaisen kehitysvammaisten tukijärjestön kanssa, miten rahalahjoitukset välitetään yksittäisille perheille.

– Luottamus perustui siihen, että paikallinen järjestö tunnettiin hyvin entuudestaan. Sinne oli suorat ja henkilökohtaiset kontaktit. Tiivis yhteydenpito lujitti luottamusta, Risto Burman kertoo.

Koska eurooppalainen järjestö ei voi kerätä Suomessa rahaa, täytyi perustaa erillinen rahankeräys. Sitä varten oli anottava laajennusta Kehitysvammaisten Tukiliiton rahankeräyslupaan. Käsittely oli kiitettävän nopea ja laajennettu lupa saatiin viidessä päivässä.

Ainakin 30 000 euroa suomalaista apua

Tue Ukrainan kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän läheisiään -keräyksessä voi lahjoittaa suoraan rahaa tai perustaa oman keräyksen ukrainalaisten kehitysvammaisten ja heidän perheidensä hyväksi. Ensimmäisen reilun kuukauden aikana keräys tuotti lähes 15 000 euroa.

– Se on meille mukava summa, koska ei ole mitenkään tavallista, että pystyisimme näin lyhyessä ajassa keräämään näin suuria summia, Risto Burman sanoo.

Kehitysvammaisten Tukiliitto teki poikkeuksen ja lahjoitti lisäksi omista varoistaan 15 000 euroa ukrainalaisille. Järjestö ei ole aikaisemmin lahjoittanut rahaa mihinkään kohteeseen, koska se toimii itsekin lahjoitusvarojen turvin.

Kysymys on ihmisten selviämisestä. Lahjoituksillamme hankitaan kehitysvammaisille arjen tarvikkeita.

– Tilanne koettiin nyt niin poikkeukselliseksi ja avuntarve niin suureksi. Kysymys on ihmisten selviämisestä. Lahjoittamallamme summalla hankitaan kehitysvammaisille arjen tarvikkeita ja mahdollisesti avustajapalveluita, kun perheet väsyvät.

Jatkossa voidaan auttaa myös Suomeen tulleita

Suomalaisten apu on tällä hetkellä pääasiallisesti rahallista tukea. Jatkossa Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistyksiä saatetaan tarvita myös muuhun tukityöhön, kun Suomeenkin tulee ukrainalaisperheitä, joissa on kehitysvammainen perheenjäsen.

– Suomeen on tullut Ukrainasta vasta vähän kehitysvammaisten perheitä. Paria paikallisyhdistystä on pyydetty keskustelemaan ja auttamaan pakolaisperheiden kanssa, Risto Burman kertoo.

Kehitysvammaisten Tukiliitolla on noin 140 paikallisyhdistystä.

 

Osallistu keräykseen

 

Yle: Kehitysvammaiset jäävät Ukrainassa sodan jalkoihin

Teksti: Tia Yliskylä
Kuvat: Laura Vesa ja kuvapalvelu

Tue Ukrainan kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän läheisiään

    • Rahaa voi lahjoittaa suoraan tai perustaa oman keräyksen ukrainalaisten kehitysvammaisten ja heidän perheidensä hyväksi.
    • Kehitysvammaisten Tukiliiton järjestämä keräys alkoi maaliskuussa.
    • Keräys tuotti ensimmäisen reilun kuukauden aikana lähes 15 000 euroa.
    • Kehitysvammaisten Tukiliitto on kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä oma järjestö. Toiminnan ydintä ovat vertaistuki ja vaikuttaminen.
    Kehitysvammaisten Ukraina-keräys