8.9.2021 Pinnalla NYT

Henkilöstön osaamiskartoitus on järjestöjen käytettävissä

Sivis on kehittänyt yhdessä Turun Ammattikorkeakoulun kanssa pienille sote-alan järjestöille ja yrityksille soveltuvan henkilöstön osaamiskartoitustyökalun. Työkalua voi hyödyntää maksutta Sotenavigaattori.fi-verkkosivuilla.

Kuvituskuva Kuvituskuva

Miksi sote-alan järjestöissä ja työpaikoilla tarvitaan osaamiskartoitusta, Siviksen asiantuntija Heidi Ristolainen?

– Työ järjestöissä vaatii jatkuvaa uusien asioiden haltuunottoa. Osa toimintaympäristön muutoksista edellyttää nopeaa reagointia, osaan voi varautua pidemmällä aikajänteellä. Järjestöt ovat kertoneet kaipaavansa välineitä osaamisen johtamisen ja henkilöstön kehittämistarpeiden tueksi. Strategioita ja tulevaisuuden visioita on, mutta miten tunnistaa olemassa oleva osaaminen suhteessa tulevaisuuden osaamistarpeisiin?

Sivis ja Turun ammattikorkeakoulu tarttuivat tähän haasteeseen yhteisessä TULOS-hankkeessaan ja suunnittelivat sote-alan järjestöille ja yrityksille henkilöstön osaamiskartoituksen.

Miten osaamiskartoitus käytännössä toimii?

– Osaamiskartoitus on tarkoitettu työntekijöiden ohjauksen ja henkilöstön kehittämisen suunnittelun työkaluksi. Sen avulla voi tunnistaa osaamisen yleisen tason ja selvittää tulevaisuuden osaamistarpeita.

Kartoituslomake sisältää 22 työelämä- ja sote-osaamiseen liittyvää, itsearvointiin perustuvaa kysymystä. Niissä käsitellään sekä nykytilaa että tulevaisuutta. Lisäksi on kaksi osaamisen kehittämiseen liittyvää avokysymystä.

Kartoitus on nopea, selkeä ja muokattava ja se sopii kaikille tehtävänkuville. Työpaikoilla osaamiskartoitus toimii esimerkiksi kehityskeskustelun virittäjänä, ja siitä saatavaa tietoa voi seurata työyhteisön tasolla.

Miten Siviksen jäsenjärjestöt saavat osaamiskartoituksen käyttöönsä?

–  Osaamiskartoitus löytyy osoitteesta Sotenavigaattori.fi/osaamiskartoitus. Sotenavigaattorista löytyy lisäksi ehdotuksia työyhteisön kehittämistoimenpiteistä osaamiskartoituksen ympärille sekä muuta hyödyllistä tietoa työyhteisön toiminnan edistämiseksi. Joten sivuihin kannattaa tutustua muutenkin! TULOS-hankkeessa mukana olleista pilottiorganisaatioista kerätty viiteaineisto lisätään sivuille syyskuun aikana.

 

TULOS-osaamiskartoitus

Lisätietoja