28.3.2022 Pinnalla NYT

Helli Suomisen stipendien haku on käynnissä

Helli Suomisen stipendien haku on jälleen käynnistynyt. Löytyisikö omasta järjestöstäsi stipendin arvoinen vertaisopintoryhmä, ryhmän ohjaaja tai ryhmän jäsen?

Helli Suominen ja vertaisopintoryhmäläisiä mustavalkoisessa kuvassa. Helli Suominen ja vertaisopintoryhmäläisiä mustavalkoisessa kuvassa. Helli Suominen (1898-1974) toimi aktiivisena vertaisopintoryhmätoiminnan puolestapuhujana etenkin 1920- ja 1930-luvuilla. Kuvassa Helli Suominen keskellä.

Opintotoiminnan Keskusliitto ylläpitää vertaisopintoryhmätoiminnan uranuurtajan Helli Suomisen nimeä kantavaa stipendirahastoa. Stipendejä myönnetään tunnustukseksi pitkäjänteisestä toiminnasta vertaisopintoryhmän ja vertaisoppimisen kehittämisessä tai muunlaisesta osaamista ja oppimista ansiokkaasti kehittäneestä toiminnasta.  Ansioitunut toiminta voi olla monen tyyppistä – kuten pitkäkestoista yhdessä oppimista tai uudenlainen onnistunut vertaisoppimisen kokemus.

Stipendejä voidaan myöntää Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestöjen vertaisopintoryhmille tai vertaisopintoryhmän ohjaajalle tai ryhmän jäsenelle.  Tänä vuonna vertaisopintoryhmälle haettavan stipendin arvo on 1 000 euroa. Vertaisopintoryhmän ohjaajalle tai jäsenelle haettava henkilökohtainen stipendi on 500 euron arvoinen. Stipendi on käytettävissä saajan vapaan harkinnan mukaan.

Rahasto vertaisopintoryhmien tueksi

Helli Suomisen stipendien tarkoituksena on tukea ja palkita vertaisopintoryhmien toimintaa sekä tehdä vertaisoppimisen toimintamuotoa tunnetuksi.

Vuonna 2020 ryhmästipendin saivat Joensuun Reumayhdistyksen Sjögren-jaosto, Keski-Suomen Näkövammaisten Luku- ja kirjoittajapiiri, Pihlavan Marttojen Marttataidot-ryhmä sekä Suomen Punainen Ristin Turun osaston ensiapuryhmä.

Yksilöstipendi myönnettiin neljälle ansioituneelle vertaisryhmäläiselle. Stipendin saivat Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit -yhdistyksen kansantanssiryhmän ohjaaja Riitta Kangas, Kajaanin Reumayhdistyksen Tiistaikerhon vetäjä Laila Lukkari, Kiuruveden Naislaulajien ryhmänohjaajat Sisko Piippo ja Sanna Siponen, Kouvola Reumayhdistyksen kirjapiirin vetäjä Ilmi Seppänen sekä Lappeenrannan Reumayhdistyksen Digikahvilan ohjaaja Päivi Hovila.

Stipendien takana opintoryhmien uranuurtaja

Stipendirahasto on perustettu Helli Suomisen (1898–1974) testamenttilahjoituksen myötä saaduilla varoilla vuonna 1978. Suominen toimi aktiivisena vertaisopintoryhmätoiminnan puolestapuhujana etenkin 1920- ja 1930-luvuilla.

Suomisen mielestä opiskelu ja itsensä kehittäminen olivat kaikille tärkeitä asioita ja opintokerhot askel kohti jatkuvaa opiskelua. Hän levitti vertaisoppimisen mallia eri puolille Suomea ja tuotti itse myös oppimateriaalia.

Suominen uskoi vahvasti opintokerhotoimintaan ja sen tulevaisuuteen, ja hän loi käytännössä suuntaviivat koko Valistusjärjestöjen opintotoimikunnan toiminnalle. Toimikunnan tärkeitä tehtäviä olivat muun muassa opintojen ohjaaminen, kerhotoiminnan kehittäminen kaupungeissa sekä opintokerhojen määrän kasvattaminen toiminnan tunnetuksi tekemisellä.

Nykyään kyseisen organisaation työtä jatkaa Opintotoiminnan Keskusliitto, joka ylläpitää Opintokeskus Sivistä.

Hae stipendiä!

 • Miten stipendiä voi hakea?

  Siviksen jäsenjärjestöt ja yhdistykset voivat hakea Helli Suomisen stipendiä vertaisopintoryhmälle tai ryhmässä toimivalle henkilölle (ryhmän ohjaajalle tai jäsenelle). Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella.

  TÄYTÄ HAKEMUS

  Stipendiä voidaan hakea myös vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, josta ilmenee vastaavat tiedot. Vapaamuotoinen hakemus toimitetaan Opintokeskus Sivikseen sähköpostin PDF-muotoisena liitteenä osoitteeseen stipendi@ok-sivis.fi tai postitse osoitteeseen Toinen linja 17, 00530 Helsinki.

  Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 15.6.2022.

  Lisätietoja:
  Koulutusassistentti Tiia Herlevi, 040 839 8777, tiia.herlevi@ok-sivis.fi
  Asiantuntija Lea Lihavainen, 040 717 7018, lea.lihavainen@ok-sivis.fi