27.4.2022 Pinnalla NYT

Ensimmäiset järjestökoulutukset näkyvät nyt Koskessa

Vapaan sivistystyön opintosuorituksia voi nyt tallentaa valtakunnalliseen opintorekisteriin Koskeen. Miksi Koski-kelpoisia järjestökoulutuksia kannattaa toteuttaa ja miten koulutusten rekisteröinti onnistuu?

Kuvituskuva: opiskelijoita tietokoneen äärellä. Kuvituskuva: opiskelijoita tietokoneen äärellä.

Opintokeskus Siviksen ja Siviksen jäsenjärjestöjen koulutuksessa syntyvää osaamista on nyt mahdollista tuoda entistä paremmin näkyviin, sillä lakimuutosten myötä opintosuorituksia voi siirtää valtakunnalliseen tutkinto- ja opintosuoritusrekisteri Koskeen. Aiemmin Koskeen on voinut  viedä vain tutkintotavoitteisia koulutuksia.

Sivis on tehnyt pitkään työtä Koski-yhteyden avaamisen eteen. Nyt järjestökoulutuksia on vihdoin mahdollisuus tallentaa valtakunnalliseen opintorekisteriin.

– Tämä on loistava mahdollisuus! Olemme tehneet yli kymmenen vuoden ajan kehittämis- ja vaikuttamistyötä, jotta järjestöissä syntyvää laadukasta koulutusta voisi tunnistaa ja tunnustaa myös tutkintotavoitteisissa koulutuksissa ja työelämässä, iloitsee Siviksen koulutuspäällikkö Susanna Plathan.

Elisa Jyllikosken kasvokuva.
Elisa Jyllikoski.

Koski-rekisteröinnistä on monia hyötyjä

Ensimmäisiä järjestökoulutusten rekisteröintejä juhlittiin tammikuussa, kun Suomen Uusperheiden Liiton Suplin StepApp-valmentajakoulutus ja Siviksen Erätauko-koulutus saatiin siirrettyä Koskeen.

Suplissa Koski-rekisteröinti nähdään hyödyllisenä. Jotta koulutus kelpaa kansalliseen opintorekisteriin, siltä vaaditaan muun muassa laadukasta suunnittelua, osaamistavoitteiden määrittelyä, opintopisteytystä ja arviointia.

– Koskeen rekisteröiminen kertoo, mitkä laatukriteerit koulutus täyttää. Se kertoo, että koulutus on suunniteltu huolellisesti. Opintopisteet kertovat vaativuudesta niin tuleville työnantajille kuin muille oppilaitoksille, Suomen Uusperheiden Liiton Stepping-hankkeen hankepäällikkö Elisa Jyllikoski listaa Koski-kelpoisen koulutuksen hyötyjä.

Vapaa-ajalla kertynyt osaaminen näkyviin ja käyttöön

Koski-rekisteriin tallentaminen tuo lisäarvoa sekä koulutukselle että osallistujalle. Koski-rekisteriin tallennetut opintosuoritukset ja niistä kertynyt osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan laajasti. Koskeen tallennettua osaamista onkin aikaisempaa helpompi hyödyntää esimerkiksi työnhaussa Oma Opintopolku -palvelun kautta. Joissakin oppilaitoksissa Koski-rekisteröityjä opintoja hyväksytään myös osaksi tutkintoa.

Rekisteröinti edellyttää, että koulutus on suunniteltu osaamisperusteisesti, opintopisteytetty ja arvioitu. Siviksen asiantuntijat ja jäsenjärjestöjen koulutussuunnittelijat sanoittavat koulutusmallit Koski-rekisteriin sopiviksi.

– Kaikista suurin hyöty Koski-rekisteröinnistä on koulutusten osallistujille. On hieno mahdollisuus, kun järjestöissä syntyvää osaamista voi hyödyntää laajemmin työelämässä tai tutkintotavoitteisissa koulutuksissa, Susanna Plathan sanoo.

Kaikista suurin hyöty Koski-rekisteröinnistä on koulutusten osallistujille.

Koulutuksiin osallistuneet saavat itse päättää, tallennetaanko opintosuoritukset Koski-rekisteriin. Tallennetut suoritukset näkyvät Oma Opintopolku -palvelussa, jonka kautta jokainen voi tarkastella kaikkia suoritettuja opintojaan ja jakaa tietoja esimerkiksi oppilaitoksille tai potentiaalisille työnantajille.

Mutkaton toimintamalli auttaa muutoksessa

Suplissa Koski-rekisteröinti sujui mutkattomasti. StepApp-valmentajakoulutuksesta oli jo aikaisemmin tehty Siviksen koulutusmalli. Koski-kelpoisuus edellytti vähän lisätöitä, mutta kaiken kaikkiaan homma sujui vaivattomasti.

Suomen Uusperheiden Liiton StepApp-valmentajakoulutukseen osallistuneita ryhmäkuvassa.
Suplin StepApp-valmentajakoulutuksesta valmistuneiden opintosuoritukset vietiin nyt ensimmäistä kertaa Koski-rekisteriin.

– Saimme Sivikseltä tarvittavat materiaalit ja neuvot, miten esimerkiksi tiedotamme opiskelijoille rekisteröintimahdollisuudesta. Kaikki koulutuksen suorittaneet halusivat rekisteröidä opintosuorituksensa. Tosi mutkattomasti sujui ja hyvässä yhteistyössä Siviksen kanssa, Suomen Uusperheiden Liiton hankepäällikkö Elisa Jyllikoski sanoo.

Hän pitää Koski-kelpoisuutta ikään kuin laatuleimana hyvälle ja laadukkaalle koulutukselle.

– Olemme jo pohtineet, mitkä muut koulutukset kannattaa tehdä Koski-kelpoisiksi. Seuraava on ilman muuta Uusperheneuvojakoulutus. Siitäkin on jo koulutusmalli valmiina, Jyllikoski kertoo.

Siviksen lisäksi Koski-rekisteriä pilotoi kaksi muuta opintokeskusta.

– Yhteinen kokemuksemme on, että koulutuksiin osallistujat ovat innostuneita Koski-rekisteristä ja arvostavat tulevaisuuden mahdollisuuksia osaamisen tunnistamisessa, Siviksen koulutuspäällikkö Susanna Plathan kertoo.

 

Kuvat: Pexels, Elisa Jyllikoski, Mirkka Pihlajamaa

Miten Koski-rekisteröinti onnistuu?

    • Mieti, mistä koulutuksista on hyötyä opinnoissa ja työelämässä. Hyödyllisestä koulutuksesta tehdään yhdessä Siviksen kanssa opintorekisteriin soveltuva koulutusmalli. Kaikkia koulutuksia ei kannata viedä Koski-rekisteriin.
    • Rekisteröinti-kelpoisuutta varten koulutuksesta tehdään sekä Sivisverkon koulutusmalli että ePeruste-suunnitelma. Koulutusmalli on suunniteltu osaamisperusteisesti, opintopisteytetty ja arvioitu.
    • Tiedonsiirto Koski-rekisteriin tapahtuu Sivisverkon kautta.
    • Koulutukseen osallistujilta kysytään erikseen suostumus opintosuoritusten tallentamiseen Koski-rekisteriin. Suostumus annetaan sähköisesti Sivisverkossa vahvan tunnistautumisen avulla.
    • Koskeen tallennetut opintosuoritukset näkyvät Omassa Opintopolussa. Palvelussa voi esimerkiksi tarkastella ja jakaa omia opintosuorituksiaan.

Lisätietoja